Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Avmytifiera svenskheten av Carl Rudbeck, redaktör för www.smedjan.com" TARGET="_new">http://www.smedjan.com">www.smedjan.com För att bli fullvärdig svensk tycks det krävas att invandrare genomgår en själslig förvandling så att de gillar Evert Taube, tycker att skärgården är det vackraste som finns och super sig dödfulla varje fredagskväll. Detta grumliga synsätt bör bekämpas. Den som har ett svenskt medborgarskap och ett svenskt pass är svensk. Punkt slut. Vid en kulturskymning på Timbro häromdagen berättade Mauricio Rojas om sin syn på det svenska, på sin resa från Chile till Sverige. Som vanligt var Rojas lysande, och som den borne lärare han är stimulerade han inte bara frågor utan också berättelser från åhörarna. En berättelse kom från en kvinna med arabiskt påbrå som bott många år i Sverige. Men svenska hade hon inte blivit och inte hennes barn heller. Deras konstiga namn gjorde det naturligtvis närmast omöjligt att ens bli kallad till en intervju när de sökte jobb. Trots att de var födda i Sverige var barnen inte riktiga svenskar utan - som det heter med ett hemskt uttryck - andra generationens invandrare. Hur länge de än bodde i Sverige så fanns utanförskapet kvar; att bli genuin svensk var en omöjlighet. Och att bli svensk medborgare var inte tillräckligt utan bara ett litet och otillräckligt steg på vägen. Det var inte förrän den unga dottern för första gången kom till USA som hon kände sig accepterad som en av oss, inte som en av de andra. Eller rättare sagt, frågan om vi och de andra kom inte ens upp. I Sverige tänker många fortfarande på medborgarskapet och svenskheten i närmast mystiska och irrationella termer; det är något djupare och finare än bara medborgarskap och pass. Här står Sverige olyckligtvis nära den tyska linjen och alltför långt från den som vi skulle kunna kalla den republikanska, som företräds främst av USA men också av Frankrike. Där är medborgskapet närmast en teknikalitet; när jag en gång uppfyllt vissa formella villkor kan jag bli medborgare i Amerikas Förenta Stater och sedan är jag det precis lika mycket som ättlingarna till dem som kom till landet med Mayflower eller t o m lika mycket som de som redan bodde där då. För att bli fullt ut accepterad som svensk verkar det som om många kräver, inte bara att vissa formella krav uppfylls, utan närmast en själslig förvandling så att man gillar Evert Taube, tycker att skärgården är det vackraste som finns och super sig dödfull varje fredagskväll. För att bli fullvärdig amerikan behöver man inte ens förstå reglerna för baseball eller inse att Frank Sinatra var ett geni, vilket är mycket lättare än att uppskatta Evert Taube. Den teutoniska modellen Det är två mycket olika synsätt på vad medborgarskap innebär som här står mot varandra. Det amerikanska och i viss mån det franska idealet mot ett dunkelt teutoniskt som djupast sett tycks innebära att ingen som inte har djupa rötter i den svenska myllan egentligen kan bli svensk. Den grumliga teutoniska modellen gör allt för att permanenta utanförskapet, den exkluderar i stället för att, som i USA, inkludera. Det är inget mystiskt med att vara svensk eller amerikan eller något annat utan endast ett civilt förhållande. Det går inte att gradera som man gör genom att tala om t ex andra generationens invandrare som om de visserligen är svenskar men ändå inte riktigt. Visst har vi på sistone i Sverige tagit ett steg i rätt riktning för att avmytifiera svenskheten genom att göra dubbelt medborgarskap till en möjlighet för dem som så önskar. Det är inte, eller borde i varje fall inte vara, något konstigt med att vara svensk; den som är medborgare och innehavare av svenskt pass är det. Punkt slut.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.