Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschKolumn 2002-08-29:
Kapitalismens kris – eller Perssons?
av Mattias Svensson, liberal debattör

Från socialdemokratiskt håll har vi fått höra att kapitalismen är i sin värsta kris sedan 1930-talet. Göran Persson, Bosse Ringholm och LO:s Wanja Lundby-Wedin skrev på DN Debatt 4 augusti 2002:

De amerikanska redovisningsskandalerna, börsrasen världen över, löftena till småspararna om ständigt stigande börskurser, kartellerna i den svenska byggsektorn, de enorma förmånerna till företagsledare i form av arvoden, optioner och bonus - allt detta har i grunden rubbat förtroendet för näringslivet.

Arvoden och bonusar kan man som politiker eller privatperson tycka vad man vill om, men de är en del av den fria lönebildningen, och kostnaden för dem drabbar ingen annan än dem som frivilligt äger aktier i företagen. De övriga anklagelserna mot kapitalismen är barocka.

Göran Persson talar om amerikanska redovisningsskandaler, samtidigt som han själv presenterat en statsbudget med ett strukturellt underskott på 60 miljarder kronor. I USA har åtminstone skurkarna avslöjats och kan räkna med straffpåföljder. Persson talar om löften om stigande börskurser, samtidigt som han själv i mars 2000, när börskurserna stod på topp, viftade bort varningar för hushållens höga aktiesparande med argumentet: ”Börsen är aldrig övervärderad.”

Vid andra tillfällen har Persson kritiserat näringslivet för ”roffarmentalitet”. Det är synnerligen magstarkt, när det kommer från en person som leder världens girigaste regering, en regering som tar mer pengar än någon annan ifrån människor genom världens högsta skatter.

Mazarinmaffian leder ekonomin
Riktigt klirr i glashuset blir också talet om karteller i den genomreglerade byggbranschen. De kartellerna göds av Göran Perssons egna partikamrater i de kommunala bostadsbolagen (”allmännyttan”), som bygger 37 procent dyrare än privata byggherrar. Detta genom att nästan uteslutande göra affärer med de tre stora svenska byggföretagen.

Detta sätt att göra affärer är precis vad Persson och socialdemokraterna ordinerar för att öka tillväxten. Staten ska genom stöd och lån gynna vissa stora svenska företag i utvalda branscher. Det är en politik som föreslagits av industrimannen Carl Bennet och fackordföranden Göran Johnsson. Företagare som fikar med Perssons regering och fackpamparna i LO kan kvittera ut några miljarder av skattebetalarnas pengar som tack för kaffet. En sådan kartellekonomi är säkert lönsam för mazarinmaffian i stat och kapital, men den lär knappast gynna tillväxten och konsumenterna.

Brännjärn mot oppositionella
Det där med maffiametoder är för övrigt något som Göran Persson kan tänka sig att använda även mot meningsmotståndare. Väl känt är att Göran Persson inte gillar människor med en annan syn på ekonomi än han själv.

Jag kommer, och den regering jag tillhör kommer, med kraft i alla sammanhang brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige.

Så hette det i en budgetdebatt härom året.

I socialdemokraternas valmanifest talas om att ”mobilisera hela Sverige ... för att än mer förbättra bilden av Sverige utomlands.” Det heter att Sverige är ”för litet för stora konflikter”. Är det återigen brännjärnet som ska tas fram mot oliktänkande? Mycket tyder på det.

Den store rorsmannen
Genom talet om ”kapitalismens kris” i början av augusti ville Göran Persson påminna om att det vore lätt för regeringen att ”slå tillbaka” om någon från näringslivet skulle få för sig att kritisera regeringens ekonomiska politik så här i valrörelsen. För att understryka hotet hade han dagarna innan sänt ut Marita Ulvskog att (på helt felaktiga grunder) skälla på Ericssons bonussystem, och Bosse Ringholm för att hota med ytterligare regleringar för företagen.

Som villkor för att inte slå till, bjöd Göran Persson näringslivets representanter att ta plats i en regeringsledd kommission. Om företagarna håller klaffen om sådant regeringen inte vill höra, lovar Persson i gengäld att hålla de skällande och regleringsglada ministrarna kopplade. Åtminstone till efter valdagen. ”An offer you can’t refuse”, som strategin kallas i Gudfadern-filmerna.

Man ska komma ihåg att senast Göran Persson hotade oliktänkande med brännmärkning, uttryckte han även beundran för Kinas kommunistiska diktatur och dess politiska stabilitet. Nu verkar Persson vilja åstadkomma samma ”stabilitet” i Sverige. Kapitalet ska kommenderas ner i statens båt, och det råder ingen tvekan om vem som är tänkt att bestämma färdriktningen.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.