Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara
Klicka på den artikel du vill läsa

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Sverige sitter med Svarte Petter. Jag hade kontakt med några organisationer som under sommaren och vintern 1998-1999 försökte få en förlängning tillstånd av taxfreehandeln inom EU. De argument som användes från fackligt håll för fortsatta handel var minskad sysselsättning om den avskaffades. Från flyg och sjöfartsnäringen var argumenten dessutom att det var oklart vilka regler som skulle gälla och att man borde avvakta en harmoniserad beskattning av gränsöverskridande handel och en solklar tolkning av vilka regler som skulle komma att gälla. De svenska finans- och näringsministrarna - Erik Åsbrink och Björn Rosengren - avfärdade bestämt transport- och handelsnäringens invändningar genom att påstå att " De svenska flygbolagen och rederierna har haft 10 år på sig att anpassa verksamheten till de nya reglerna när taxfree upphör inom EU". För det första var ministrarnas påståenden inte sanna. Sverige gick inte med i EU förrän 1995 och någon strategi för anpassning kunde inte börja förrän då. Nu efter ett knappt halvår kan man konstatera att regeringarna inom EU - inklusive eller kanske framför allt den svenska - inte klarat av att förbereda myndigheter och lagstiftning till de nya reglerna för taxfree. Olika tolkningarna av handelsregler och kraftigt varierad beskattning av alkohol och tobak inom EU har skapat en snedvriden gränshandel där Sverige står som en av de stora förlorarna. Som bekant "avskaffades" sedan taxfreehandeln programenligt den 1 juli 1999 för resor inom EU. Men ingen regel utan undantag. Åland fick - genom ett undantag -behålla taxfreehandel vilket i praktiken innebär att Silja och Vikings färjor har gått i land med att behålla sin taxfreehandel även vid resor mellan Finland och Sverige genom så kallad "pålandskänning". Ålänningarna har byggt en särskild liten hamn vid Mariehamn för ändamålet. Resultatet har blivit att det går åt mer fartygsbränsle - mer störningar i skärgården och längre restider med båt över Östersjön. De skandinaviska charterflygbolagen har hittat andra vägar att fortsätta med ombordförsäljning av alkohol och tobak. Man fraktar helt enkelt runt varor från EU-länder med låg alkoholskatt och säljer som vanligt om än med mindre marginal. Förlorare är Sveriges skattebetalare som går miste om inkomster från försäljning på flygplatser. Onödiga transporter av varor leder dessutom till högre bränsleförbrukning. Norge - i folkmun numera den sista sovjetstaten - har genom att stå utanför EU kunnat forsätta att sälja taxfree som aldrig förr. Färjor och flyg till och från Norge är fulla med påsar innehållande varor som Vodka och Linjeakvavit. Svenska flygplatser och rederier deppar. Men vår politiska ledning och Systembolaget lovar fler nya Systembutiker och dessutom med lördagsöppet! En av taxfreestoppets främste tillskyndare - Systembolagets VD Gabriel Romanus - har passat på att sluta just nu. Han ersätts påpassligt nog av Anitra Steen som kommer från Riksskatteverket, vilket kan vara lämpligt eftersom det egentligen är skatter och försäljningsmonopol den nuvarande taxfree-problematiken handlar om. Varför kan inte de svenska flygplatserna och rederierna få fortsätta att sälja alkohol och tobak belagd med svensk skatt? Vill inte Sverige ha skatteintäkter som exempelvis kan går till vård - skola och omsorg? Men danskarna då? De som var mest för att avskaffa taxfreehandeln? Jag for till Köpenhamn med flyg häromdagen från Arlanda. I shoppen på flygplatsen var det tydlig märkt att jag inte fick köpa sprit och tobak vid resor inom EU. En skylt med överkorsad flaska vid en EU-skylt gick inte att misstolka. Min vän i Danmark fick alltså inte sin vanliga present vid denna resa. När jag skulle hem från Kastrup möttes jag av glädjebudskapet : "Du kan forsätta att handla vid resor inom EU till taxfreepriser". Jag stegade raskt in i shoppen och fann förvånad men glad att det fanns blå priser (EU) och gröna priser (EJ EU). Ett erbjudande gjorde att jag fullt lagligt köpte en skattad flaska whisky för 150 SEK (250 på bolaget hemma) och flög hem till Stockholm. Jag uppskattade detta, men var detta meningen med taxfreestoppet? Nu har väl ändå danskarna - liksom norrmännen och finnarna- lurat oss svenskar. Det som i exemplet skett vid dansk-svenska resor (om folk gör som jag) är att: 1. Sverige har gått miste om alkoholskatt, alkoholförsäljning och arbetstillfällen. 2. Danmark har fått in alkoholskatt och behåller arbetstillfällen. 3. Danmark har fått mindre import av sprit och kan alltså sälja mer danska varor. 4. Sverige har fortsatt import av lågskattad sprit från Danmark (samt Finland/Norge) - vilket man menar ökar alkoholskador! 5. SVERIGE SITTER MED SVARTE PETTER ! Hur skall det gå när Öresundbron öppnar? Bron kommer - om inget görs - att få en enkelriktad trafik mot Sverige med före detta taxfreevaror som inhandlats med låg skattesats i Danmark. För att motverka att Sverige återigen skall sitta med Svarte Petter här det gäller gränshandeln vid Öresund har jag ett förslag. Det förutsätter ett par politiska beslut och lite god entreprenöranda. Transportcentra som KASTRUP - Malmö- STURUP kommer att sammanbindas till ett stråk för resor och handel. Malmö Stad kommer nod dessvärre att faras "Värdshus förbi". Gör man inget så kommer skatter för alkohol, tobak och nöjen att i allt större utsträckning betalas av svenskar i Danmark där skatter och villkor är bättre för kunden. Danskarna kommer naturligtvis att öppna så kallade Tuborg och Gammeldansk Outlets på den danska sidan av bron för att locka till sig svenskar. För att motverka detta anlägger vi givetvispå den svenska sida av bron - mitt emellan KASTRUP och STURUP - en trafikplats - rondell O-RUP. Regeringen föreslås förlägga ett av de fyra kasinon som nu skall placeras ut i Sverige i anslutning till trafikplatsen . Arbetsnamn för spelanläggningen kan vara TURUP eller CASRUP. Sammanflätat med denna anläggning byggs en Stormarknad - ett SUPER OUTLET där förbipasserande kan handla alkohol mm till fördelaktiga priser som matchar de som råder i Köpenhamn och därmed lockar spendersamma resenärer. Arbetsnamnet blir naturligtvis SPENDE-RUP. Givetvis behövs ett hotell för gästerna där de kan vila ut. Varför inte BED-RUP(sv. BÄDDRUP) eller LURUP?. För att ta hand om missbrukare av spel och annat inrättas lämpligen ett avvänjningshem - KURUP. En sådan anläggning kan mycket väl bidra till att skapa en harmonisering av de galenskaper som just nu råder när det gäller regler och skatter vid gränshandel med alkohol, tobak och spel inom EU. Harald Rosén Svenskt Flyg

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.