Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Från Smedjan 01-12-13: Anarkisterna vill inte ha yttrandefrihet av Mattias Svensson, liberal debattör Att den anarkistiska tidningen Brand i förra veckan frikändes från ett åtal om uppvigling var en seger för yttrande- och tryckfrihet. Förhoppningsvis kan vi därmed få ett slut på den svenska rättsapparatens ofog att åtala artiklar om olagligheter. Tidigare har aktivisten Linus Brohult fällts, inte för de sabotageaktioner och vandaliseringar han genomfört och som naturligtvis borde rendera fängelsestraff, utan för artiklar han skrivit om sådana aktioner. Så får det inte gå till! Polis och rättsväsende måste göra sig omaket att samla bevis mot personers deltagande i vandalisering och våldsbrott. De får inte ta genvägen att trampa på yttrandefriheten i sin jakt på missdådare. Samtidigt var frikännandet ett nederlag för anarkisternas egen världsbild och agenda. Ett nederlag för deras världsbild, därför att såväl rättsstaten som de ”borgerliga” medierna som utmålas som fiender faktiskt ställde upp till försvar för deras tryckfrihet. Ett nederlag för deras agenda, därför att de anarkister eller ”frihetliga socialister” som ligger bakom Brand själva vill avskaffa yttrandefriheten. Yttrandefrihet bara för ett fåtal Brandredaktionen skriver i ett uttalande att åtalet är en inskränkning av yttrandefriheten, men de fortsätter: ”Vi tycker visserligen inte att man ska få skriva vad som helst. Attacker mot svaga grupper i samhället kan inte accepteras. Grupper som inte befinner sig i maktposition måste skyddas.” Man ska inte få skriva vad som helst, eller med andra ord: Någon yttrandefrihet kommer inte att råda i det anarkistiska lyckoriket. Med tanke på att i stort sett alla tillhör det som i vänsterretoriken kallas en svag grupp åtminstone någon gång i livet – kvinnor, invandrare, unga, gamla, ja i stort sett alla utom medelålders vita män med god inkomst – lär det inte finnas många kvar som man får yttra sig om. Det är inte heller många som kommer att få yttra sig fritt. I boken Anarkismen av Daniel Guérin kan man till försvar för upproriska anarkister i Sovjet läsa: ”[O]m de krävde yttrandefrihet var det inte för vem som helst, utan bara för uppriktiga anhängare av revolutionen: anarkister och vänstersocialister (en formulering som uteslöt socialdemokrater eller mensjeviker).” (sid 99) Boken säljs idag på den "frihetligt socialistiska" nättidningen yelah.net:s hemsida, med omdömet ”den bästa sammanfattningen av de anarkistiska idéerna och rörelserna”. Med andra ord torde det vara en rätt bra sammanfattning av anarkismen, att inga konservativa, socialdemokrater, liberaler eller någon annan sorts demokrater skulle äga någon rätt att yttra sig. Rätten att bränna medmänniskor Det är å andra sidan betydligt vidare befogenheter än rätten att yttra sig i tal och skrift som anarkisterna kräver för egen del. Brandredaktionen fortsätter: ”Det måste finnas en stor tolerans när det handlar om att sparka uppåt och göra motstånd, för att kämpa för ett rättvist samhälle.” Om det bara var yttrandefrihet som anarkisterna eftersträvade, så kunde de ha krävt det. Nu kräver de i stället i upprop och manifestationer ”rätten att göra motstånd”. Vad ”rätten att göra motstånd” inbegriper har anarkisterna haft vänligheten att upplysa om – inte minst i den artikel som åtalades. Några ”satiriska” referenser till zebrakostymer och högklackat kan inte dölja att det handlar om en rätt obehaglig kravallguide, där personer uppmanas att skrämma hundar med ammoniak, tända eldar på våra gator och kasta molotovcocktails mot medmänniskor. Alltså precis vad anarkisterna faktiskt tagit sig ”rätten” att göra vid husockupationer och demonstrationer. Tidningen Brand bör även fortsättningsvis kunna plädera i skrift för sin rätt att bränna meningsmotståndare. Ju tydligare de deklarerar sina åsikter och avsikter, desto lättare borde det vara för polisen att gripa rörelsens alla våldsverkare. Samtidigt får vi andra upplysningar som underlättar avfärdandet av den anarkistiska ideologin. När Brandredaktionen kräver yttrandefrihet för egen del medan de vill förmena andra att åtnjuta den, förklarar de exempelvis den förbryllande termen ”frihetlig socialism”. Anarkisterna vill ha frihet bara för sig själva, men socialism för alla andra. Det är småaktigt – inte frihetligt.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.