Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Toni Schönfelders Kommentar efter denna artikel SL trixade bort miljarder DN 24 jan 2002 av Marianne Björklund SL har skattetrixat i tio års tid. Pengar från landstinget har bokförts som aktieägartillskott och därmed blivit skatte- och momsbefriade. Skattemyndigheten ger SL bakläxa och eftertaxerar bolaget med 18 miljarder kronor. Stockholms Lokaltrafik, SL, har systematiskt de senaste tio åren brutit mot aktiebolagslagen och lagen om inkomstskatt, anser skattemyndigheten. Intressant i sammanhanget är dessutom att finansminister Bosse Ringholm satt som landstingsråd när dessa bokföringstrix genomfördes taxeringsåren 1996 och 1997. Bolaget som drivs i aktiebolagsform har under denna tid redovisat överdrivet stora underskott genom att bokföra pengar det fått från landstinget såsom villkorat aktieägartillskott i stället för driftsbidrag. Och villkorat skattebidrag är vare sig skatte- eller momspliktigt, medan driftsbidrag är det. - Det villkorade aktietillskottet blir som en skuld och leder till att SL gör en förlust på runt 2 miljarder kronor varje år. På det här sättet slipper de att betala moms- och inkomstskatter, säger DN:s källa. Skattemyndigheten slår i sitt beslut fast att landstinget inte ger pengar till SL i egenskap av vanlig aktieägare, utan som ansvarig för skötseln av verksamheten. Landstinget har åtagit sig ett ansvar för verksamheten och bestämmer priset på färdbiljetterna. Eftersom SL går med underskott varje år har landstinget valt att verksamheten inte ska bära sig. Tillskottet är enligt skattemyndigheten bara till för att täcka den del av kostnaderna som inte täcks av trafikintäkterna. "Aktieägartillskottet är således felrubricerat och utgör en rörelseintäkt i bolaget", skriver skattemyndigheten. Myndigheten har granskat SL:s räkenskaper sedan 1996, eftersom man inte får gå tillbaka längre i tiden. Men samma sak har pågått i 10 år och lett till att SL nått en ackumulerad förlust på 45 miljarder kronor. Genom att nu eftertaxera SL tar skattemyndigheten bort 18 miljarder av dessa förluster, kvar ligger dock 29 miljarder kronor i förlust som inte går att komma åt. Däremot gör man det svårare för SL att i framtiden komma undan skatte- och momsbetalningar. Det något motsägelsefulla i sammanhanget är att landstinget å sin sida tar upp de pengar som ges till SL som kostnader, medan SL å andra sidan redovisar de som aktieägartillskott som ska betalas tillbaka. Men skulle pengarna betalas tillbaka så är de ju ingen kostnad för landstinget. I SL:s årsredovisning står också att man är skyldigt att betala 30 miljarder kronor till landstinget. Det är en lek med siffror, konstaterar DN:s källa. Skattemyndigheten har ännu inte räknat ut hur mycket SL har undkommit att betala i moms genom sin felaktiga redovisningsteknik. Men enligt vad DN erfar borde SL betala 360 miljoner kronor i moms varje år, vilket gör att man har snuvat staten på runt 2 miljarder kronor i momsintäkter under en femårsperiod. I skattemyndighetens beslut eftertaxeras SL varje år med 2-3 miljarder kronor, totalt 18 miljarder kronor. I själva verket skulle SL förmodligen ha gjort en vinst på runt 100 miljoner kronor vart och ett av de år som granskats. Med en skatt på 28 procent innebär det att bolaget undvikit skatt på 170 miljoner kronor. Kommentar av Toni Schönfelder, Att SL sysslar med dylika bedrägerier är för alla som har sak kännedom väl bekannt. Vilket ansvar avkrävs revisorerna ? En motsvarande händelse i ett privat bolag -- i långt mindre skala skulle leda till fängelsedomar? Vem låser in Bosse Ringholm ? ....och övriga SL ledningen samt revisorerna ? Om någon nu skulle tro att detta är en engångshändelse i Sverige -- så är det helt fel. Länsbolagen och åtskilliga av landstingen och kommun ägda trafikbolagen över hela landet ägna sig åt ett trixande långt borttom det anständiga. ( lagliga) Bosse Ringholm i egenskap av finansminister jaga svenska bussbolag när de kör folk för att köpa billigare sprit i annat EU land. Tullen, Polisen, Länstyrelserna ingriper och rättsmaskineriet sätter igång på alla cylindrar. Någon domstol kan inte läsa EU lagen varför man fäller en bussägare -- länsrätten upphäver detta senare då inget brott begåtts. Hela svenska mediadrevet gick mot några enskilda bussägare som om dessa "stulit" något av det allmänna. När dessa blev frikända, Tullen fick en tilltufsning, lagom mycket, så är allt tyst och fridfullt och resorna till andra EU länder pågår lika lagliga som de var innan Ringholm skulle sätta dit dom. ( och den svenska bussbranschen BR och BRA var snabba att ställa sig på statens sida och döma oskyldiga bussägare -- en skandal är detta också ) SL skandalen är ett verk under ledning av f.d. landstingsrådet Bosse Ringholm, den som har tid och lust att syna SL samt övriga länsbolag kan sedan ställa sig frågan varför man måste konferera för hundratals miljoner koronor i in och utlandet för att bedriva enkel kollektivtrafik ? Så länge skattebetalarna inte gör revolt kommer detta att få fortsätta. Kostnaderna för svindleriet skall vägas mot sjukvård, utbildning och barndagshem Det saknas inte stoff för att låsa in en stor del de svenska cheferna för kollektivtrafiken. Men vem gör det? när alla kliar varandra på ryggen? Problemet är att åstskilliga av sveriges politiker inte längre vet vem dom är ansvariga inför! Ej heller kan skilja sin och roll Toni Schönfelders Kommentar efter denna artikel SL trixade bort miljarder DN 24 jan 2002 av Marianne Björklund SL har skattetrixat i tio års tid. Pengar från landstinget har bokförts som aktieägartillskott och därmed blivit skatte- och momsbefriade. Skattemyndigheten ger SL bakläxa och eftertaxerar bolaget med 18 miljarder kronor. Stockholms Lokaltrafik, SL, har systematiskt de senaste tio åren brutit mot aktiebolagslagen och lagen om inkomstskatt, anser skattemyndigheten. Intressant i sammanhanget är dessutom att finansminister Bosse Ringholm satt som landstingsråd när dessa bokföringstrix genomfördes taxeringsåren 1996 och 1997. Bolaget som drivs i aktiebolagsform har under denna tid redovisat överdrivet stora underskott genom att bokföra pengar det fått från landstinget såsom villkorat aktieägartillskott i stället för driftsbidrag. Och villkorat skattebidrag är vare sig skatte- eller momspliktigt, medan driftsbidrag är det. - Det villkorade aktietillskottet blir som en skuld och leder till att SL gör en förlust på runt 2 miljarder kronor varje år. På det här sättet slipper de att betala moms- och inkomstskatter, säger DN:s källa. Skattemyndigheten slår i sitt beslut fast att landstinget inte ger pengar till SL i egenskap av vanlig aktieägare, utan som ansvarig för skötseln av verksamheten. Landstinget har åtagit sig ett ansvar för verksamheten och bestämmer priset på färdbiljetterna. Eftersom SL går med underskott varje år har landstinget valt att verksamheten inte ska bära sig. Tillskottet är enligt skattemyndigheten bara till för att täcka den del av kostnaderna som inte täcks av trafikintäkterna. "Aktieägartillskottet är således felrubricerat och utgör en rörelseintäkt i bolaget", skriver skattemyndigheten. Myndigheten har granskat SL:s räkenskaper sedan 1996, eftersom man inte får gå tillbaka längre i tiden. Men samma sak har pågått i 10 år och lett till att SL nått en ackumulerad förlust på 45 miljarder kronor. Genom att nu eftertaxera SL tar skattemyndigheten bort 18 miljarder av dessa förluster, kvar ligger dock 29 miljarder kronor i förlust som inte går att komma åt. Däremot gör man det svårare för SL att i framtiden komma undan skatte- och momsbetalningar. Det något motsägelsefulla i sammanhanget är att landstinget å sin sida tar upp de pengar som ges till SL som kostnader, medan SL å andra sidan redovisar de som aktieägartillskott som ska betalas tillbaka. Men skulle pengarna betalas tillbaka så är de ju ingen kostnad för landstinget. I SL:s årsredovisning står också att man är skyldigt att betala 30 miljarder kronor till landstinget. Det är en lek med siffror, konstaterar DN:s källa. Skattemyndigheten har ännu inte räknat ut hur mycket SL har undkommit att betala i moms genom sin felaktiga redovisningsteknik. Men enligt vad DN erfar borde SL betala 360 miljoner kronor i moms varje år, vilket gör att man har snuvat staten på runt 2 miljarder kronor i momsintäkter under en femårsperiod. I skattemyndighetens beslut eftertaxeras SL varje år med 2-3 miljarder kronor, totalt 18 miljarder kronor. I själva verket skulle SL förmodligen ha gjort en vinst på runt 100 miljoner kronor vart och ett av de år som granskats. Med en skatt på 28 procent innebär det att bolaget undvikit skatt på 170 miljoner kronor. Kommentar av Toni Schönfelder, Att SL sysslar med dylika bedrägerier är för alla som har sak kännedom väl bekannt. Vilket ansvar avkrävs revisorerna ? En motsvarande händelse i ett privat bolag -- i långt mindre skala skulle leda till fängelsedomar? Vem låser in Bosse Ringholm ? ....och övriga SL ledningen samt revisorerna ? Om någon nu skulle tro att detta är en engångshändelse i Sverige -- så är det helt fel. Länsbolagen och åtskilliga av landstingen och kommun ägda trafikbolagen över hela landet ägna sig åt ett trixande långt borttom det anständiga. ( lagliga) Bosse Ringholm i egenskap av finansminister jaga svenska bussbolag när de kör folk för att köpa billigare sprit i annat EU land. Tullen, Polisen, Länstyrelserna ingriper och rättsmaskineriet sätter igång på alla cylindrar. Någon domstol kan inte läsa EU lagen varför man fäller en bussägare -- länsrätten upphäver detta senare då inget brott begåtts. Hela svenska mediadrevet gick mot några enskilda bussägare som om dessa "stulit" något av det allmänna. När dessa blev frikända, Tullen fick en tilltufsning, lagom mycket, så är allt tyst och fridfullt och resorna till andra EU länder pågår lika lagliga som de var innan Ringholm skulle sätta dit dom. ( och den svenska bussbranschen BR och BRA var snabba att ställa sig på statens sida och döma oskyldiga bussägare -- en skandal är detta också ) SL skandalen är ett verk under ledning av f.d. landstingsrådet Bosse Ringholm, den som har tid och lust att syna SL samt övriga länsbolag kan sedan ställa sig frågan varför man måste konferera för hundratals miljoner koronor i in och utlandet för att bedriva enkel kollektivtrafik ? Så länge skattebetalarna inte gör revolt kommer detta att få fortsätta. Kostnaderna för svindleriet skall vägas mot sjukvård, utbildning och barndagshem Det saknas inte stoff för att låsa in en stor del de svenska cheferna för kollektivtrafiken. Men vem gör det? när alla kliar varandra på ryggen? Problemet är att åstskilliga av sveriges politiker inte längre vet vem dom är ansvariga inför! Ej heller kan skilja sin och statens roll.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.