Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovation



Toni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovation



Verschiedenes in Deutsch


Bristen på motstånd är demokratins största fara. Politik som inte är på liv och död är ospännande och osexig.

Mitt engagemang kräver ett motstånd och en fiende som är elak, cynisk och gör allt för att förinta mig och hålla mig nere. I Karlskronas kommunfullmäktige fanns ingen politik på liv och död. Fienden var ganska snälla gubbar och tanter som inte ens ville mig lite ont. Det fanns inga mäktiga generaler som rövade bort sina motståndsmän på natten, och sedan torterade dem till oigenkännlighet. Jag behövde aldrig gå under jorden eller försvara mina kamrater i vårt hemliga nätverk. Bristen på motstånd gjorde att jag avsade mig mitt uppdrag efter två år.

Bristen på motstånd är demokratins fara nummer ett. En palestinier eller vitryss skulle förmodligen fnysa och undra hur man kan gnälla över ett sådant trivialt problem. Men faktum är att under de femhundra år Schweiz levde i fred och demokrati åstadkom de inte mycket mer än gökuret. Italien däremot frambringade renässansen, Michelangelo och Da Vinci under trettio år av krig och terror. Förmodligen var Schweizarna lyckligare, men för briljans och utvecklingen krävs motstånd. Hela evolutionen bygger på motstånd. Hade människan haft det bra i trädkronorna hade vi fortfarande suttit där.

Hela min korta politiska karriär bestod av ryggdunkningar. Ifrån höger till vänster. "Vad trevligt att en ung människa som du engagerar sig", sade man och uppmuntrade mig. Socialdemokratiska partiet gav mig uppdrag efter uppdrag. Jag behövde inte ens tala för mig. Det var så roligt att en ung människa ville engagera sig. Själv ville jag kämpa för att få ett uppdrag. Stånga mig blodig i debatter. Vinna voteringen med en röst för att sedan bli avskydd av en falang. Men nej, allt var bara trevligt. Till och med när man provocerade och var radikal, var det trevligt. Det påminde om när veteranerna var unga och naiva.

Modeordet i svensk politik under nittiotalet var samarbete. Pensioner, miljö, utrikespolitik och skatter var frågor som man skulle nå en samsyn om. Politikerna ville skapa stabilitet. Alla tyckte att det skulle vara en katastrof om en ny regering skulle börja ändra en massa saker om de blev valda. I Italien har 56 olika regeringskoalitioner haft makten efter 2:a världskriget. Alla har fört en liknande mittenpolitik. Att folket visat sitt missnöje, gång efter annan har varit oväsentligt. I en demokrati måste det finnas alternativ.

I Sverige styrs partiernas politik utåt av marknadsundersökningar. Det görs undersökningar av vad väljarna tycker, sedan tycker partiet likadant. Resultatet blev att i valrörelsen 98 tyckte alla partier att vård, skola och omsorg var viktigast. Det hade dom fått fram i sina väljarundersökningar. Politiken blev själlös och väljarna förvirrade. Ett parti måste tycka någonting. Det är väljarens uppgift att antingen stödja detta eller icke. Om väljarna inte stödjer din politik kan du inte ändra din politik. Däremot ska du agitera och försöka övertyga om att politiken är riktig. Partierna idag är beredda att överge hela sin ideologi om väljarundersökningen visar att sympatierna ligger fel. Det blir en förvirrad väljarkår när moderater börjar tala om solidaritet. Politiken blir allt mer mitten orienterad. Partierna söker efter en "ljummen" mittenpolitik som de flesta kan ställa upp på. Konflikten saknas. Ingen får motstånd. Debatten blir håglös. Göran Persson och Bo Lundgren hatade inte varandra under "duellen" i SVT. Därför blev inte debatten briljant. Ingen försökte förgöra den andra. Debatten blev upplysande, men knappast den drabbning som skulle inspirera massorna. Svensk politik riskerar att stagnera i en grötig mittenröra om inte skillnaden finns kvar.

"En demokrati som har framgång riskerar att stelna i former och auktoriteter", sade Palme i ett tal i februari 1968. När allt går bra behövs inga nya djärva vägar. Ingen lägger pannan i djupa veck för att hitta nya möjligheter att utvecklas. Det saknas motstånd.

Vi måste piska upp stämningen i svensk politik. Våra förtroendevalda måste börja hata varandra. Det vinner alla på. Vi får skärpta politiker, som är beredda att offra allt på att föra den bästa politiken och förgöra sin motståndare. Politikerna kommer att arbeta dag och natt för att hitta de bästa argumenten och de bästa visionerna. Blir stämning tillräckligt upphettad kommer jag gladeligen att göra "comeback" i politiken och kämpa med näbbar och klor för att få ett uppdrag.

Hampus Engqvist, avhoppad kommunfullmäktigeledamot
















Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.