Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Till Världskapitalismens Försvar Till världskapitalismens försvar är boken som berättar hur globaliseringen just nu håller på att skapa frihet och makt åt människor, främst i världens fattiga länder. Boken visar att utbredningen av marknadsekonomi och demokrati har gett upphov till den snabbaste minskningen av fattigdom och hunger som historien hittills har sett. Frihandel, multinationella företag och finansmarknader är starkt delaktiga i denna förbättring. Kapitalismen har gett hopp åt förtryckta och nya möjligheter åt utarmade. Detta förklarar Johan Norberg i sitt engagerande och övertygande inlägg till försvar för en världsomspännande kapitalism. Med fakta och stöd av den senaste forskningen visar han att globaliseringens och marknadens kritiker på punkt efter punkt har fel i sina påståenden. Attacs och globaliseringskritikernas politik leder till fattigdom och hungersnöd i u-länderna. Johan Norberg, aktiv globaliseringsdebattör, är fil mag i idéhistoria, författare och redaktör för webbportalen http://www.frihandel.nu" TARGET="_blank">frihandel.nu bok.pdf

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.