Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara
Klicka på den artikel du vill läsa

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Med anledning av artikel i resetidningen Res och Tax Free debatten. Betr Debatten om Tax Free och eventuella påverkningar för Stena Line Enligt TT artikel i gårdagens Göteborgs Posten 10 mars 1999, så är Stenas totala tax free omsättning 2.728 miljarder kr, inom koncernen. Totala omsättning för rederi koncernen är 9.745 miljarder kr. Detta bekräftar mina siffror från tidigare artiklar att det rör sig om ca 30% av den totala omsättningen som är tax free, detta oaktad att Stena tidigare har förnekat mina siffror. Om man tar bort tax free försäljningen vilket jag är övertygad om kommer att ske, till den 1 juli 1999, hjälper inte alla påtryckar grupper , enär det dels varit känt i 15 år eller om man lider av minnesluckor i alla fall dom senaste 9 åren så skulle jag vilja uttrycka det hela på följande sätt, hur skall ett EU vara "inrikes" om man tillåter tax free inom inrikes området ? Att föra denna debatt mot ett avskaffande måste i ett större perspektiv visar branschens sjukdom och företrädarnas snäva egen intresse. Att det kommer att finnas små öar eller andra avkrokar som beviljas vara tax free område -- torde väl vara givet, här i norden torde Åland kommer att få denna status. Rederier som har baserat sin verksamhet på att kostnaderna i land varit högre än på sjön, har levt på lånad tid. Detta kan mötas på 2 sätt - höja försäljningspriset med ca 10% ombord på Finlandstrafiken eftersom landpriserna fortfarande är så höga, för Stena ,TT, och andra kontinent rederier får man nog istället sänka priserna ombord med minst 10% eftersom dom redan idag har högre priser på det mesta i förhållande till vad det kostar i Tyskland --- de som köper Tax Free ombord är främst nordbor vilka köper i "blindo". En dramatik i den nivå som en del vill göra det till är det inte fråga om - lönsamhetsproblemen ligger på annat håll -- överbelånade fartyg därav för höga räntekostnader, för stora administrationer, åt fanders för mycket direktörer i alla nivåer, så det finns mycket att spara in som ger i slut ändan mycket pengar i netto kanske i storleken med den minskade ombord försäljningen. Kanske , när Tax Free försvinner kommer, detta blir den utlösande faktorn hos ägarna att kräva översyn av kostnadsläget ? Att sedan flera rederier har satsat under dom senaste 10 åren på nya "dyra" fartyg som om Tax free skall finnas kvar evigt -- torde bli aktieägarnas framtida problem. Redarna sitter i säkert bo, dom har tagit vinsterna och aktieägarna får dela på förlusterna. Framtiden kommer att utvisa om jag har fel eller rätt - mitt råd tidigare var snabbare RoPax fartyg och struntar i fartyg med 2 -3000 hyttplatser eftersom dessa fartyg blir svårsålda då det inte finns många platser i världen för dylika fartyg på andrahands marknaden. Bankerna som finansera dessa fartyg har sitt ansvar. När det går snett kommer alla att gråta och till slut var det marknadens fel för ingen kunde ju begripa att EU länderna skulle göra slag i saken och avskaffa Tax free. Det görs det lite hokus pokus i bokföringen och alla är glada igen -- den som får betala är som vanligt aktieägarna! Snart sitter vi facit i handen -- jag satsar på att Tax Free försvinner ! Branschen har sig själv att skylla, få tog varningssignalerna på allvar och så blir det som det alltid blir -- alla andra har skuld förutom dom som var satta att sköta verksamheten. Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.