Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

STOCKHOLM 2002-01-15 Bättre vägar för bensinskatten eller mer bensin i tanken! Sedan politikerna införde skatt på bensin 1924 med 5 öre per liter har denna skatt successivt höjts. Från mitten av 1920-talet till slutet av 1950-talet motiverades beskattningen av bilismen med att pengarna skulle användas för vägnätet. Den kopplingen finns inte längre. Idag är bilismen en extra skattekälla. Trots att skatterna skjutit i höjden har vägarna blivit sämre. Vi kräver bättre vägar för bensinskatten eller mer bensin i tanken. I ett stort och glesbefolkat land som Sverige är många människor beroende av bilen. Trots detta handlar den politiska debatten om hur mycket skatterna ska höjas och hur man i övrigt kan försvåra för bilisterna. I rapporten "Bättre vägar för bensinskatten eller mer bensin i tanken" (rapporten kommer att presenteras inom kort) visar Skattebetalarnas förening att även om vi tar hänsyn till miljökostnader (koldioxid, kväveoxider, övriga utsläpp och buller), byggande av nya vägar, vägunderhåll, administration och polisens trafikövervakning samt moms så utsätts bilismen för en överbeskattning som motsvaras av 4,06 kronor per liter. Politikernas försök att gömma sig bakom miljöpolitiska argument när skatterna på bilismen diskuteras håller således inte. Vi vet dessutom att de som far mest illa av de höga bensinskatterna är s.k. klämda hushåll – hushåll med ekonomiska problem – och att det är de som också har det största behovet av bil. Det är dags att gå tillbaks till det gamla systemet där bilisterna betalade en fast och en rörlig avgift för att få köra på vägarna. Den fasta avgiften är fordonsskatten och den rörliga är en avgift som bakas in i bensinpriset så att bilisterna får betala i förhållande till slitage och utnyttjandegrad av vägarna. Totalt är bensin och diesel överbeskattade med drygt 28 miljarder kronor. Dessa pengar går direkt till statskassan och kommer inte bilisterna till del. Tar vi bort överbeskattningen skulle en normalbilist (förbrukning 1.500 liter/år) få en inkomstförstärkning på ca 6.000 kronor. Det är ungefär samma sak som att sänka kommunalskatten med tre kronor för en normalinkomsttagare. Vi tror att en sänkning skulle ha välgörande konsekvenser för välstånd och produktionstillväxt. Framförallt skulle glesbygdsområdena få det bättre samtidigt som trycket på storstäderna lättar. Låt bilismen betala vad den kostar. Använd två av de fyra kronorna som bensinen överbeskattas med per liter till att få fram bättre och säkrare vägar. Sänk omedelbart bensinskatten med resten. Då får vi en bra infrastruktur och hjälper i första hand de barnfamiljer och andra hushåll som har små marginaler. Uppgifterna kommer från Skattebetalarnas förening

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.