Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara
Klicka på den artikel du vill läsa

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Betr Debatten om Tax Free och eventuella påverkningar för Stena Line Enligt TT artikel i gårdagens Göteborgs Posten 10 mars 1999, så är Stenas totala omsättning på tax free 2.728 miljarder kr inom koncernen. Totala omsättning för rederi koncernen är 9.745 miljarder kr. Detta bekräftar mina siffror från tidigare artiklar att det rör sig om ca 30% av den totala omsättningen som är tax free, oaktad att Stena tidigare har förnekat mina siffror i tidigare sammanhang. Siffrorna är ett NETTO dvs det dom har som vinst efter alla kostnader vilket är blir ca 25 - 35%. Om man tar bort tax free försäljningen vilket jag är övertygad om kommer att ske, då hjälper inte alla påtryckar grupper , enär det dels varit känt i 15 år eller om man lider av minnesluckor i alla fall dom senaste 9 åren eller så skulle jag vilja uttrycka på det hela på följande sätt, hur skall ett EU vara "inrikes" om man tillåter tax free inom inrikes området ? Att föra denna debatt mot ett avskaffande måste i ett större perspektiv visar branschens sjukdom och företrädarnas snäva egen intresse. Att sedan det kommer att finnas små öar eller andra avkrokar som beviljas ett slags tax free område -- torde väl vara givet, här i norden torde Åland komma att få denna status. Rederier som har byggt sin verksamhet på att landkostnaderna är flera hundra procent högre har levt på lånad tid. Du kan endast möta detta på 2 sätt - höja försäljningspriset med ca 10% ombord vilket du kan göra på Finlandstrafiken eftersom landpriserna fortfarande är så höga,( åtminstone för tillfället ) för Stena ,TT, och andra kontinent rederier får man nog istället sänka priserna ombord med ca 10% eftersom dom redan idag har högre priser på det mesta i förhållande till vad det kostar i Tyskland --- men den som köper Tax Free ombord är främst nordbor och han köper i "blindo" så han i ett kort perspektiv fortsätter handla ombord till dess han upptäcker att allt är billigare i land, utom cigarretter. Så någon dramatik i den nivå som en del vill göra är det inte fråga om - lönsamhetsproblemen ligger på annat håll -- överbelånade fartyg, för stora administrationer, åt fanders för mycket direktörer i alla nivåer, så det finns mycket att spara in som ger större pengar i netto än bortfallet av tax free -- men kanske när Tax Free försvinner kommer det blir den utlösande faktorn hos ägarna att kräva översyn av kostnadsläget??? Att sedan flera rederier har satsat under dom senaste 10 åren på fel fartyg -- detta blir aktieägarnas framtida problem, då redarna sitter i säkert bo, dom har tagit vinsterna och aktieägarna får dela på förlusterna. Framtiden kommer att utvisa om jag har fel eller rätt -- men jag har sedan början av 90 talet predikat för att bygga snabbare RoPax fartyg och struntar i fartyg med 2 -3000 hyttplatser eftersom dessa fartyg blir svårsålda då det inte finns många platser i världen för dylika fartyg. Men banker som lånar ut pengar till dessa fartyg -- vars medarbetare ingår i ett spel i ett slags oligopol - dessa nöjer sig med att rederiet har tilltro till framtiden och så lånar man friskt ut hundratals miljoner i dödfödda projekt vars resultat kommer under början av 2000 talet. Då kommer alla att gråta och till slut var det marknadens fel för ingen kunde ju begripa att staterna skulle vara så befängda med att avskaffa Tax free och så görs det lite hokus pokus i bokföringen och alla är glada igen -- den som får betala är som vanligt aktieägarna och skattebetalarna ! oftast en och samma person ! Snart sitter vi facit i handen -- jag satsar på att Tax Free försvinner ! Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.