Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

av Toni Schönfelder september 2000 Det svänger om kollektiv och bussbranschen ! 50 US Dollar för ett fat Olja innan året en verklighet ? MAN köper Neoplan i Tyskland och Volvo befinner sig i en "evig Törnrosa" sömn. VW - Scania tar över MAN ? Busslinks VD har lämnat in ! Lars Mattsson, tog jobbet som han inte borde ha tagit. Över 200 artiklar på en enda vecka avseende kollektivresandet ! BRA är nu totalt under isen ! Volvo chefen fick "bassning" i New York ! BR har för en gångs skull rätt! Nu är det klart, MAN tar över Neoplan dvs Gottlob Auwärter Kg. Bussbranschens mest innovativa företag blir nu en del av en storkoncern. I januari 2000 hade jag lite framtidsfunderingar om bussbranschen på min debatt spalt www.toni-schonfelder.com och var klar över att NEOPLAN inte skulle vara sin egen i en alltmer kapital intensiv bransch. Frågan var bara vem som skulle ta över, att MAN var en av dem var också helt klart. Att Volvo buss inte är med är också begripligt, då man är kvar på en utvecklingsnivå som borde få varje företagsledning att skämmas. Synd om Sveriges ingenjörer, dom kan mycket bättre, synd om arbetarna som förtjänar något bättre. MAN ligger långt framme i utvecklingen av "bränslecell bussen" för stadstrafiken, enligt "mina sagesmän" före Mercedes. BMW ligger före på personbilssidan och Mercedes är i kapplöpning med A 160 att förekomma BMW. Med snart 50 US dollar för ett fat olja -- händer det saker och ting. Är bussbranschen redo för ett dylikt pris ? Vilket dessutom leder till att euron och svenska kronan kommer att försvagas ytterligare gentemot dollarn? Det blir en kall vinter 2000 / 2001 ! VW - SCANIA tar över MAN ? Nu när VW börjar bli varm i kläderna och till sin häpnad ser hur långt efter Scania ligger på bussidan ( till skillnad från lastbilssidan ) kan man förmoda att dom förstår att organiskt kan SCANIA buss inte växa i EUROPA. Alltså gäller det att köpa till sig kunskap och marknad samt tillgång till den nya bränslecell tekniken. Vad återstår då annat än att förvärva MAN ? med lastbilar och bussar samt Neoplan ? VW har blivit medveten om Scanias tekniska problem på ett mer handgripligt sätt. Jag var nyligen i Wolfsburg, inbjuden för att bl.a. besöka Autostadt, en fantastisk anläggning som VW har byggt med olika fantasieggande hus där varje produkt av Volkswagen familjen får presentera sitt fabrikat, SEAT, SKODA, LAMBORGHINI, BENTLEY och VW samt Scania som är placerad på en ö ! med en buss och en Lastbil. Bussen har en destinationsskylt som inte ens fungerar….. Det går en Scania - Irizar i shuttle som rundtursbuss inom fabriken, där vem som helst kan åka med. Föraren hade klart för sig vad Scania gick för, den stod mest med fel ! En av mina goda vänner i Essen har köpt 2 Scania Irizar, redogörelsen av hur Scania bussarna fungerade i Södertälje Trafik AB, överträffas med råge. Att ta ned växellådan för att lufta kopplingen på bussar som inte är ett år gamla tycks vara något av en inbyggd standard. Att Scania inte skäms? Jag skrev i mina tankar över nya årtusendet att så snart VW tar över Scania borde varje chef med lite självrespekt söka sig något nytt, nu är ni där. BUSSLINK redan utan VD ! VD:n för busslink har lämnat skutan, det som skulle vara ett nytt privat bolag, nu "jäklar" skulle han visa vad man kunde göra och allt skulle bli så bra ,så bra. Det blev som det brukar bli i bolag där inkompetenta styrelseledamöter försöker leka företagare i ett bolag där det inte finns en enda krona som är privat utan skattebetalarnas pengar, som på ett skickligt sätt dribblats runt för att bli ett aktiebolag och ge plats för all sköns partiers representanter att resa runt jorden, i studie syfte förstås. En kreativ VD i ett företag som har länsbolagen som huvudman, det går inte, systemet maler ned kreativa personer, kvar blir medlöparna. Lars Mattsson blev VD i ett länsbolag ! Tråkigt Lasse, att du inte vågade byta bransch och ta till dig vad som händer utanför en totalt hopplös bransch som kollektivresebranschen är. Men det kanske kommer fler tillfällen. Se på Busslink ! 200 artiklar avseende kollektivresor Inte en enda artikel var positiv under september 2000, det är bara eländes elände, katastrof, alla skyller på alla och så ser jag att Linjebuss som lär vara ett företag i kaos enligt tidningarna i Östergötland, vill köra pendeltågstrafiken i Stockholm. Ja, min herres skapare, hyckleriet har inga gränser. BRA under isen ! Så har till slut sanningens stund kommit till BRA, en förening utan styrfart, en förening med skulder som kräver en extra utdebitering eller konkurs eftersom "mässan" i Malmö blev en ( förväntad ) flopp ! Vilken som helst normalbegåvad person borde begripit att 4 - 5 "buss"-mässor i Sverige, med en total marknad mindre än i Hamburg, inte kan fungera. Likväl försöker man leka mässarrangör och denna gång utan stöd av en samlande bransch --då borde mässan aldrig blivit till. BRA förverkar hela förtroendet som föreningen en gång hade. Jag upprepar mig, skicka hem Erland Westberg och Bengt Ölvemark - han borde vara fullt sysselsatt med sitt eget företag. BRA medlemmarna får nog räkna med en extra ut debitering eller finna sin förening i konkurs och detta när branschen redan går på "fälgen" och med historiens högsta dieselpris som står i faggorna när oljan stiger upp till svindlande 50 US dollar för ett fat. Tro´t om ni vill men allt lutar åt detta håll. Volvo chefen Lennart Johansson gjorde investerarna på Wall Street nervösa. Volvos aktien rasar. Tidningen GP hade en artikel i samband med Volvo´s försäljning av personbilsdivisionen, där man lakoniskt konstaterade att Lennart Johansson kommer in i den svenska industrihistorien som mannen som slaktade den svenska bilindustrin. I ett nyligen hållet aktie informationsmöte inför Wall Street analytiker gjorde Herr Johansson så dåligt ifrån sig att luttrade investerare frågade sig efteråt, är detta chefen för Sveriges främsta industrikoncern ? Aktien rasade. Hur var det med Electrolux egentligen ? Lastbilarna är i kris, långt mer än vad som sipprat ut, andra tillverkare både ökar sina marknadsandelar samt tjänar mer pengar, på den så viktiga USA markanden. ( det finns motsatsen också) Ett av skälen torde vara att Volvo har missat hela den nya trenden, dvs att företagen i framtiden kör fordonen, och tillverkaren förvandlas från en tillverkare till ett tjänsteföretag, där man erbjuder helheten, all - incusive , kan man säga. Du kör och tankar resten får tillverkaren klarar av. Volvo är i en djup Törnrosa sömn. BR har rätt ! Jodå, BR har skickat ut ett pressmeddelande som dock inte har fått något gensvar i media, där man nogsamt påpekar att moms återbetalningen inte får bli en ytterligare subvention till huvudmännen. Rätt är Rätt och för detta skall BR ha sin kredit. Nu är det bara frågan när BR inser att hela länsbolagsformen är otidsenlig och fel och därför skall avvecklas , lugnt och fint på samma sätt som den skapades. En större inbesparing till samhället har väl ingen branschförening föreslagit en regering någonsin, inte mer bidrag utan 25 - 30 miljarder mindre i bidrag som räcker att återskapa en bra skola och ett perfekt sjukhus system samt pengar till pensionärerna. Vilken julklapp till hela svenska folket. Nå, BR när tar ni tag i dom stora frågorna ? ödesfrågan för hela branschen ? … och så ett citat tagen från en av dessa tusentals utredningar ! Missriktade miljardinvesteringar gör nuvarande transportpolitik ohållbar! Bedrivs det en hållbar transportpolitik för längre resor i Sverige? Och kan vi uppnå målet med noll trafikdödade? Använder vi skattemedlen för transportsektorn där de gör störst samhällsnytta? I det nu gällande transportpolitiska beslutet, som antogs av Sveriges Riksdag våren 1998, finns - som grundbult - följande formulering: "Vid utformningen av de transportpolitiskt motiverade skatterna och avgifterna skall utgångspunkten vara att de skall motsvara de samhällsekonomiska marginalkostnader som trafiken ger upphov till. Transportsystemets fasta kostnader skall finansieras på ett sådant sätt att oönskade styreffekter undviks och resursanvändningen snedvrids i så liten utsträckning som möjligt "

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.