Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschVåren har kommit till Alicante, skickar med några bilder från Mandelblomningen.
Hoppas att värmen snart skall nå Sverige och önskar alla en härlig vår.


Är du intresserad av pengar på konton i annat land skall du läsa detta.

Klockan tickar för privatkonton i annat EU land!

Redan den 1 januari 2004 kan en överenskommelse om automatiskt informationsutbyte mellan EU-länder (och engelska kronkolonier och andra av England beroende länder) vara ett faktum. Undantag tillsvidare är Belgien, Luxemburg och Österrike och det kan bli flera, som istället kommer att innehålla en källskatt som till större delen går till spararens hemland. (Schweiz är inte ett EU-land men kommer sannolikt att tillämpa principen med källskatt).

De konton om vilka det kommer att sändas information är räntebärande konton och en del andra räntegivande innehav. Med hjälp av denna information kan skattemyndigheten räkna ut det ungefärliga eventuellt undanhållna beloppet.

Det finns en hel del om och men fortfarande, men mera när det gäller procedurer än själva faktumet att informationsutbyte kommer att ske. Dels kommer det att ta tid för banker och myndigheter att färdigställa den enorma apparat som det innebär, att utbyta information, samt att en del länder också måste ändra sin interna lagstiftning för att anpassa sig till "EU Savings Tax Directive".


Hur bemöts detta av spararen?

De som egentligen får de största problemen av dem som undanhållit informationen från skattemyndigheten är småspararna. Å andra sidan kan dessa endera göra en frivillig rättelse i deklarationen och hoppas att skattemyndigheten nöjer sig med detta eller också får han/hon ta ut pengarna och göra något roligt med dem. Att öppna nya bankkonton utanför Europa är svårt för den som har mindre belopp. De kända bankerna är kräsna när det gäller beloppens storlek och en del av de privata banktjänster som erbjuds inger kanske inte förtroende.

De med mycket stora belopp har ofta inte dem som privata bankkonton utan som delar i en bolagsstruktur, som bedriver affärsverksamhet. De undantag som finns från detta kan möjligen påbörja en sådan verksamhet. Personer med stora eller medelstora förmögenheter brukar vara företagsamma och de har troligen redan börjat flytta på sina förmögenheter långt från EU:s långa arm (man bör vara medveten om att t.ex. den svenska och amerikanska skattemyndigheten också har ett samarbete). Redan nu går det en ström av kapital som lämnar Europa. Att det negativt påverkar den ekonomiska utvecklingen i Europa kanske man inte tänkt på eller bortser från av ideologiska skäl. Om man betänker att uppskattningsvis cirka 60 % av investeringarna i aktier bl.a. kommer från offshorevärlden, förstår man att om denna resurs flyttas utanför Europa kommer det att ha stor betydelse för utvecklingen.

Emigrationen har redan ökat och förfrågningarna om lämpliga länder att emigrera till ökar också bland förmögenhetsinnehavare. Denna ökning kan också vara rent skattedriven och inte ha något att göra med icke deklarerade utlandskonton.

Sverige kunde naturligtvis lösa problemet genom att ta bort förmögenhetsskatten, minska den mycket tunga administrativa apparat, som stat och andra myndigheter representerar. Effektiviseringen borde kunna leda till en högre lönenivå för de produktiva. Man bör se till att systemet ändras så att även de som lider av bristande arbetslust eller nedsatt arbetsförmåga blir motiverade att arbeta. Det mår de bättre av och även samhället.

Detta behöver inte vara en utopi. Sverige har visat sig vara mycket bättre än t.ex. Tyskland på att ta itu med systemfelen och slipper troligen den ekonomiska katastrof som Tyskland verkar vara på väg emot.

Skatteamnesti

Tyskland har dock kommit med skatteamnesti beträffande odeklarerade tillgångar utomlands och pengar flödar in i landet. Sak samma med Italien och fler länder lär följa. Det är pragmatiskt och leder till att landets ekonomi förbättras, att medborgarna slipper känna sig som fuskare (vilket många egentligen inte mår bra av). Spanien har vid något tillfälle gett skatteamnesti och i praktiken blundade man ganska ofta vid övergången från Pesetas till Euro. Det var många pesetas som kom fram och i tysthet växlades till Euro - och deklarerades.

Ibland tror jag att det är en skillnad i kulturell bakgrund, kalla den gärna religiös. Den katolska kyrkan hade sin absolution, som ibland kunde köpas men som oftast gavs under bikten. Detta att förlåta gamla synder och gå vidare fri och ren är en tanke som inte verkar föresväva protestanter och kalvinister. I varje fall inte Sveriges statsminister. Vad vore fel i att låta utländska sparmedel flöda in i Sverige, där de sedan kunde beskattas och kommun och stat få in pengar och medborgaren känna sig som de sluppit bördan av hemlighet. Många utländska bankkonton är inte alls "svartpengar" utan långsamt hopsparade, beskattade pengar. Det är bara att man inte har lust att betala både kapitalskatt och förmögenhetsskatt.


Kontrollsamhället och sjunkande levnadsstandard

Egentligen skulle det inte vara så stor skada skedd med informationsutbytet om det inte var frågan om utbyte mellan högskatteländer. USA t.ex. har en mycket hård skattekontroll, kanske hårdast i världen. Samtidigt har de, relativt sett, låga skatter som gör det möjligt att bygga upp förmögenheter och skapa sin egen trygghet genom sparande i det egna landet.

Bl.a. den svenska tryggheten har försatts i en riskabel situation genom den våldsamma nedgången när det gäller aktier, fonder och många andra värdepapper. En nedgång som beror på att man hamnat i en neråtgående spiral. De institutionella och stora investerarna säljer sina innehav, vilket medför att de som inte säljer tar mer och merförluster genom de fallande aktiekurserna. Industriföretag och andra företag börjar få svårt att få kapital för sina investeringar, verksamheten stagnerar, anställda avskedas. (Att investera med hjälp av lånade pengar från bankerna har visat sig vara mycket riskabelt. Då är det bankerna som styr och många har samma kunskapsnivå när det gäller företagande som flertalet politiker).

Den enskilde har alltså mindre medel att röra sig med genom att besparingarna sjunker i värde, vare sig de nu är deklarerade eller odeklarerade, samtidigt får staterna en oerhörd kontroll över sina medborgare. Orwells 1844 eller Karin Boyes Kallocain är jämförelsevis rena idyllen. Det är då lättare att jämföra med Iraks kontrollmetoder. Irak var arabvärldens kanske mest välordnade land och med god ekonomi före Saddam Hussein. Idag överlever människorna genom matpaket som distribueras på ett sofistikerat och kontrollerat sätt. Misstänkta regimkritiker får förvånansvärt små paket om några alls.

I resonemanget som har förts ovan har inte lämnats några råd om hur man skall förfara för att undvika verkningarna av "EU Savings Tax Directive" utan det är enbart en beskrivning av hur vissa redan nu har hanterat en framtida verklighet eller spekulationer om hur de kommer att hantera den. Det enda råd som ges är, att om du skall vidta några åtgärder för att skydda dig för framtiden, anlita juridisk expertis så att det görs på ett lagligt sätt.

eder tillgivne

toni schönfelder
0034 616 421 085

och här följer några bilder som skall förmedla vårstämningen! Åtminstone här i Alicante och Santa Pola, ca 15 min från flygplatsen.

faxless cash advance faxless cash advance>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.