Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

2002-03-26

Från tidningen Finans & Vision


Greven inför skranket: "Jag heter Dugglas"
3000 ekobrott står på kö i Stockholm. Och varje fall tar oproportioneligt lång tid.
FV:s Christer Berglund gick och såg greve Philip Douglas korsförhöra polisen i sin egen rättegång - en farsartad show som pågått i över tre år.

Det är en fars, en tragikomisk fars. Den östgötske greven Philip Douglas, bror till finansmannen, har lockat skaror med besökare till showen i Stockholms tingsrätt.
Det var i torsdags i förra veckan, på den 23:e dagen i rättegången om hans överträdelse av näringsförbud.
Douglas har öppnat sitt försvar på morgonen med att återigen anklaga polisen och rätten för övergrepp mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
Senare under eftermiddagen ska han sänka den kvinnliga kriminalinspektören för hennes påstådda tortyrliknande förhörsmetoder.
Redan på väg in till rätten gör han ett utfall mot en pressfotograf.
- Jävla murvlar!, utropar han.

Håller eget korsförhör
Sedan kommer chansen till den kvinnliga polisen som hållit i utredningen hösten 1997, då greven samtidigt avtjänade ett femårigt fängelsestraff för grova skatte- och bokföringsbrott.
Den stackars polisen är vag och full av motsägelser i sin beskrivning av förhören. Men det missar försvaret.
Douglas offentlige försvarare anser att vittnen och medåtalade känt sig hotade av att kunna bli kvarhållna i häkte. Douglas privata bisittare, en stram kvinnlig jur stud, fyller på:
- Känner du till Europakonventionen om mänskliga rättigheter?
- Jag kan den inte men jag känner till att den finns, svarar polisen.
- Tillämpar ni den?
Rättens ordförande avbryter förhöret:
- Vittnet är inte här för att tenteras på Europakonventionen, klargör han.
Och det blir inte bättre när greve Douglas själv i en och en halv timme förhör den kvinnliga polisen.
- Det här är en sagotant, utbrister han irriterat när rätten inte accepterar hans frågebatteri.
- Hon har gjort vittnen vettskrämda och hon har systematiskt förfalskat förhören. Det sitter folk på åhörarbänk och och tror att Sverige har ett fungerande rättssystem...
- Inte mer nu Philip Douglas, avbryter rättens ordförande.
Medveten om att såväl generaldirektören på Ekobrottsmyndigheten, Rolf Holmqvist, som överåklagaren Gunnar Stetler befinner sig på åhörarbänken.

Grevens show
Men ingen i försvaret av Douglas fyra medåtalade får någonsin en syl i vädret. De medåtalade och vittnena hade alla snällt skrivit på förhörsprotokollen en gång, medan Douglas protesterat och anmält polisen till JO.
Det är hans show och rätten hade vant sig sedan greven i början av rättegången ideligen hakade upp sig på att hans namn uttalades felaktigt.
- Det heter Dugglas. Dugglas, Dugglas, Dugglas, läxade han upp åklagaren. Att han själv råkade säga Dågglas ibland, förändrade inget.

Bråk med broder Gustaf
Alltihopa hade gått över styr för Philip Douglas i slutet av 80-talet när han kraftigt belånad gjort stora aktieköp och sedan tvingats i personlig konkurs. Konkursförvaltaren hittade den ena konstigheten efter den andra i bokföringen och det blev bråk med brodern, finansmannen Gustaf Douglas, om de östgötska släktgodsen.

På kåken gjorde han sig känd för kravet på att få vin serverat och hänvisade även då till mänskliga rättigheter. Och så inledde han nya affärer trots näringsförbudet. Åtminstone enligt åtalet som nu är uppe till prövning i Stockholms tingsrätt.

Inte alls i grevens tid
Åtalet har hunnit bli över tre år gammalt, bygger på 8 000 sidor förundersökning och kostar staten ett stort antal miljoner att ro i hamn.
Överträdelserna av näringsförbudet i de sju aktuella bolagen kan maximalt ge Douglas två års fängelse. Och han ser ut ha varit faktisk företrädare i bolagen som är uppe till prövning. Men tiden det tagit för tingsrätten att få upp ärendet i rätten talar för en strafflindring. Allt helt enligt Europakonventionens artikel om en skyndsam behandling.
Däremot har Douglas inte haft mycket att hämta i enlighet med Europakonventionens krav på en rättvis rättegång.
De många anmälningarna mot polisen har inte hjälpt.


Åklagaren, Stefan Lundberg, har i sin tur blivit avvisad av rätten i sin önskan om en sinnesundersökning av Douglas.
Det är trots allt en mänsklig rättighet att vara både korkad och udda utan att behöva stämplas som sjuk. Däremot tillhör det inte till de mänsklig rättigheterna att begå grova brott, och på den punkten ser det lite värre ut för greve Philip Douglas.

Christer Berglund

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.