Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara
Klicka på den artikel du vill läsa

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Betr Tax free - den stora katastrofen för transportnäringen ? för Sverige ? För mer än 15 år sedan kom beslutet inom EU att mellan medlemsstaterna skulle all tax free försäljning upphöra ( som det verka inom USA ), detta var långt innan Sverige anslöt sig till EU, men alla som var läs kunniga kunde se intentionerna från EU, sedan är det upp till styrelse, ägare och företagsledningar att anpassa sig. Så kom året 1993 och det beslöts inom EU att ännu en gång skjuta på verkställigheten fram till 1999. Om någon skulle vilja göra sig omaket och titta i backspegeln, så kan man konstatera att i en lång rad företag gjordes en bedömning att EU:s beslut inte skulle beröra dem för hur annars kan man motivera alla dessa enorma investeringar i nya fartyg , flygplats ombyggnader etc som gjordes efter att det var klart att Tax free handeln nu hade ett fast datum där det skulle ta slut ? Slut och slut, effekten är faktisk marginellt när det gäller kontinenten, alla flyg och båtresenärer utanför EU kan oförändrat handla tax fritt, faktumet är att det är dom nordiska länderna som är dom största tax free konsumenterna, men hur att förklara att varje tysk livsmedels affär säljer samma produkter till priser på ca 20-40% lägre än på fartyg eller flygplatser med sk Tax free? Motivet är ganska entydigt, inom södra flanken av EU, Grekland, Frankrike, Italien och Spanien där det bedrivs en långt mycket större färjetrafik än här uppe i norden har det inte funnits någon Tax free handel att berika sina verksamheter med. Grundsynen inom EU är att det skall vara "inlandstrafik" mellan medlemsstaterna och varje form av gränser skall försvinna, både för gods och passagerartrafik. Sedan har olika länder kommit olika långt med detta. Inom Schengen länderna vilket är idag 9 länder reser man utan pass och endast med ett ID - kort på sig. Sverige lik andra nordiska länder har valt att komma med senare pga att man vill ha med Norge och Island vilka inte är medlemmar i EU men skulle åtnjuta den liberala reselagen för sina medborgare utan mot prestationer, om detta sker förhandlingar och en kompromiss tycks vara på väg varför Sverige kommer bli med från troliga år 2000 enl. dom senaste uppgifterna. För en fri handel skall fungera länderna inom EU var kravet att gränskontrollen skall tagas bort eller vart fall inte hindra strömmen av den fria varuhandeln. sid 2 Sverige fick här ett undantag pga sina önskemål att behålla Vin & Spritcentralen och den kontrollerade formen av försäljning genom Systembolaget. Kravet från EU kvarstår dock att gränspassering inte får hindrar den fria handeln länderna emellan inom EU. Vad som är handelshinder och inte det återstår och se för sådant avgörs i EU domstolen. Tax free handelns vara eller icke vara är således inget nytt utan dramatiseras på ett minst sagt förlöjligande vis då man visste när Sverige beslöt sitt anslutande och den Svenska regeringen INTE bad om några övergångsbestämmelser, tvärtom har det hela tiden från regeringshåll klarerats att Tax free handeln skall upphöra, så borde detta varit entydiga signaler till alla aktörer i branschen. Varför denna upprördhet nu då ? Vilken bransch har i princip haft på sig hela 15 år att anpassa sin verksamhet ? Såvitt jag vet har detta aldrig skett, istället har regelverket förändrats oftast kortfristigt och ibland tom retroaktivt. Sedan är hela spelet från Redarförening, trafikföretagen och facket och vad mera patetisk, först driver man en regering att ansluta Sverige till EU och när det sker då blir man upprörd över konsekvenserna? Rederierna i Norden som har byggt upp en nöjestrafik vilket är något helt annat än nyttotrafik, i huvudsak baserad på Tax free handel och nu oja sig över hur många tusen personer som måste friställas som när det kommer till kritan kommer vara mindre än 1500 personer i 4 länder? I årtionden har samma rederier mörkat siffran för omvärlden över hur stor del av verksamheten bygger på Tax free handel, detta för att inte väcka krafterna inom "nykterhetsmaffian" samt tullverket, för i Sverige till skillnad från Finland talar man inte om sådant, varför det var en väl förseglad hemlighet hur stor försäljningen var, 1997 för första gången börja man visar siffrorna och som en bricka i spelet över hur mycket man går förlorad och hur många medarbetare skall avskedas. Den som följt debatten och alla olika undersökningar inkl den från kommunikationsdepartementet kan ju ställa sig en stilla undrande fråga om det är samma sak man har utrett ? Siffrorna far mellan 50.000 enbart i Norden till mera blygsamma 1.500 förlorade arbetskrafter. Vad som är sant och fel ? inte vet jag. Direktören Eklund vilken tillika med familjen är huvudägaren i Viking line påstod i ett sammanhang att en prishöjning på resandebiljetterna med 15% skulle kompensera Tax free handelns bortfall. Rederierna som driver trafik till Finland har skaffat sig ett smart andrum genom att anlöpa Åland och därmed åtnjuta fortsatt Tax free handel ( tills vidare ) då den Finska regeringen vid sitt inträde lyckades få Åland med sina 25.000 invånare undantagen från lagen om inrikestrafik, vilket ju Sverige hade kunnat göra ex med Gotland och därmed bespara Sveriges skattebetalare 100 tals miljoner i bidrag varje år för trafiken till och från fastlandet samtidigt som man förmodligen likt Åland fått en trafiktäthet som man bara kan drömma om, men som bekant ville den Svenska riksdagen något annat , den som varje medborgare väljer vart 4:e år. Så varför gråta över något som ändå måste ta ett slut ifall Sverige skall vara med i den Europeiska gemenskapen? sid 3 Sedan kommer debatten om moms till resor inom EU och länder utanför som ex Turkiet skulle därför gynnas av att stå utanför. Detta ämne är faktiskt långt mer intressant eftersom hela resebranschen själv är ansvarig för den "sanslösa" momsbeskattningen på resor . Så här gick det till, när Sverige skulle bli medlemmar i EU var ett krav att alla tjänster skall vara momsade för att skapa en konkurrensneutralitet länderna emellan. Hovrätten i Jönköping var den som utredde momsen och resebranschen hade förmånen att flertal gånger få träffa dessa 2 personer som utredde konsekvenserna etc. inom den dåvarande gemensamma plattform som heter SRF, Trafikföretagens råd, m.fl. Detta ämne debatterades ganska friskt och samtliga branschföreningar kom fram till att det skulle vara bra om även resebranschen skulle bli momspliktig - för då kunde man lyfta moms! Bussresearrangörerna innan man byter namn till BRA, för vilken undertecknad var ordförande drev inom SRF :s styrelse att den moms som skulle komma på 25 % skulle få förödande konsekvenser på hela näringen ! SAS, SJ, rederierna, researrangörerna , resebyråerna, stug och campingvärdarna även SHR samtliga var rörande eniga att det var ett bra förslag-- i protokollet på SRF som var remissinstansen var det endast jag som ordförande som satte mig emot och reserverade mig mot förslaget med orden " huvudlöst ". När momsen skulle beslutas i Riksdagen, då ringer en andfådd VD från SHR och ville att vi tillsammans skulle ställa oss utanför Riksdagen och protestera, alltså en total helomvändning från tidigare ställningstagande, vilket kanske påvisar bristen hur det fungerar i beslutsvägarna eftersom Sveriges Riksdag består av ett " trycka på knappen " valda ombud som gör som man blir tillsagt av particentralen. Det var alltså kört oavsett om man står där eller inte. Resten kanske någon minns ifall minnet sträcker sig så långt tillbaks som 9 år, den största trafiknedgången i svensk historia, SAS/ LIN förlorade över natten närmare 50% på inrikestrafiken, SJ likaså, bussresearrangörena förlorade över 60% av sin verksamhet och hotell och restaurang förlorade närmare hälften av alla sina medlemmar och över 130.000 personer drabbades av arbetslöshet i " världen största tillväxtbransch" därför att man la på världens i särklass högsta moms på 25% i redan ett land med världens högsta skattetryck, för den enskilde medborgaren! Detta kunde inte branschens företrädare i alla olika organ räkna ut i förväg,(!) och dessa herrar ( inga damer fanns med ) är inte vilka som helst, nej då detta var den tidens elit i Sveriges turist och trafikföretag ! Sveriges svartaste år ! detta händer för 9 år sedan och ingen ansvarig finns kvar, annat än sviterna i ekonomin för hela landet och tusentals småföretag som gick i konkurs med alla dess personliga tragedier som följer i kölvattnet. Vem utkräver ett ansvar av ett demokratisk fattad beslut i en branschförening? hur galet det än är ? När det däremot kom till Tax free frågorna - då vaknar ägarna i ett par rederier och några flygdirektörer för detta begriper dom att det nu är ett hot mot deras vinstintresse - och då sätter man igång med hela maskineriet, det finansieras utredningar, uppvaktningar, lobby verksamheten är i full gång, skräcksiffror målas upp det är ingen hejd på vad som kommer att ske ifall Svenskarna inte får handla sin "obeskattade påse ", att sedan alla flygbolagen i sid 4 Centraleuropa bedriver flygtrafik utan subventioner och utan någon större Tax free försäljning inom Europa är oväsentlig. Var fanns ni gubbar när momsen skulle beslutas och det fanns utrymme att få den till kanske 3% som lägsta existerande momssats inom EU istället för världens högsta på 25% ? Visst, den gången gällde det inte rederierna och därmed var det ingen stor fråga att engagera sig i ! Att halva turistsverige utraderades över en natt, det är en skitsak om man sitter på Åland eller Finland och betraktar Svenskar som "något vad katten har släpad in " Toni Schönfelder Fri obunden Europé

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.