Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

De flesta väljer
bidrag och kris
2002-08-28 Metro

Kommer det underbart solvarma valåret 2002 att gå till historien som året då Sverige bestämde sig för att försöka lämna världen? Koppla av, stänga till, köra sitt eget lopp?
Risken är stor.
Somliga skriver att valrörelsen fött en "brutal" ton, tydligen därför att Lars Leijonborg haft fräckheten att kräva att svenska medborgare ska kunna tala svenska och Jan Björklund kräver att elever i skolan ska stänga av sina mobiltelefoner på lektionerna. Personligen tycker jag att dessa självklarheter faller under rubriken folkvett och inte kräver någon debatt över huvud taget.
Personligen tycker jag också att valrörelsen varit bedövande loj och förståndshandikappad och detta inte bara beroende - eller ens främst - beroende på det sällsamt flamsiga TV-paret Lennart Ekdal-Alice Bah. Nej, huvudanledningen är den förlamande insikten att förändring egentligen inte är tänkbar i Sverige - inte tänkbar och för de flesta inte ens önskvärd.
Orsaken till detta är helt enkelt att vi sitter fast. Två tredjedelar av väljarna är antingen offentliganställda eller beroende av bidrag - en miljon sjukskrivna är bara ett exempel! Två tredjedelar, lika med 63 procent! Tänk efter på allvar vad siffran betyder. Nämligen att två tredjedelar av det svenska folket är beroende av att stat och kommun fortsätter att ta ut världens högsta skatter.
När Bo Lundgren- den värsta olycka som drabbat moderaterna sedan Yngve Holmberg - när denne sure loser kräver lägre skatter upplever tiotusentals människor i vårdsvängen och panchovården det som att han försöker komma åt deras plånböcker. När Göran Persson, stilleståndets apostel, säger att skattesänkningar kan vänta, vård, skola, omsorg kommer först, nickar folk däremot förnumstigt. Klokt! Givetvis är det bäst att staten fördelar den gemensamma kakan - alltså ser till att du aldrig ens får se större delen av din lön.
Annars kan ju vilken halvsmart lirare som helst räkna ut att om världens högsta skatter inte gett tillfredsställande vård, skola och omsorg så hjälper det inte att kasta ännu fler miljarder på problemen. Inte ens hundra procent i skatteuttag, lika med konfiskering av alla inkomster, kan skapa det som behövs, nämligen bättre organisation, nya attityder, en ny anda.
Sanningen är att Sverige glidit bakåt obevekligt sedan det hemska 1970-talet. Då nummer fyra i välfärdsligan, nu nummer 17. Alla kan siffrorna, men betyder de något?
Ja! Industrin flyr. Under de senaste 50 åren har nästan inga storföretag skapats. Samtidigt har dussintals, med Ericsson i spetsen, lämnat det sjunkande skeppet. Och värre: med storföretagen försvinner människor med utbildning och ambition. Civilingenjörer, datatekniker, robotspecialister - den kompetens som gjorde Sverige rikt - röstar med fötterna - och försvinner utomlands. Än så länge har de ersatts främst med invandrare som knappast fått lov att lära sig svenska och därför i stor utsträckning inte kan jobba - detta till LO:s stora, obegripliga och idiotiska glädje.
Alla vet att det jag skrivit är sant. Många har vetat det i många, långa år.
Många vet också att vi snabbt närmar oss en kris. Vi väljer stillestånd, att leva på bidrag och löften. Vi säger nej till förändring och dynamik, ja till Schyman, Persson och tomtarna i världens mest ineffektiva opposition.
Det kommer snart att kännas att vi gjorde fel.

av Ulf Nilsson för Metro Stockholm

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.