Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Det valsystem vi har idag kom till 1967. Utgångspunkterna för socialdemokraterna var att den nya enkammarriksdagen skulle bestå av 350 ledamöter som alla skulle väljas samtidigt och på samma dag som landstings- och fullmäktigeledamöterna i de kommunala församlingarna. Efter överläggningar mellan de olika partierna, utredningar och diskussioner konfirmerades det nya valsystemet den 15 och 17 mars 1967. Jag ska inte här beskriva alla tekniska detaljerna i det valsystem som då beslutades om och som vi fortfarande har. Men jag ska nämna syftena med det nya valsystemet, som jag menar är viktiga. att varje röst bör ha lika värde vare sig den ges åt det ena eller andra partiet att fyraprocentspärren är viktig för att motverka småpartier och därmed en allt för stor uppsplittring i små partier att partier som inte klarat spärren inte har något att vinna på att slå sig samman med andra partier eller att dela upp sig i flera partier. I de diskussioner som föregick beslutet fanns några utgångspunkter som alla menade skulle tillgodoses bland dessa var att riksproportionaliteten inte ska kunna rubbas genom konstlade partibildningar eller andra valtaktiska manövrer. Alla valsystem har sina brister, men vårt valsystem har ändock fungerat bra och alla politiska partier har genom åren varit nöjda. Det är därför man förvånat höjer på ögonbrynen när Dagens Nyheters chefredaktör och tillika chef för hela tidningen föreslår just en sådan valallians inför årets val. Jag finner förslaget om en borgerlig valallians, som han kallar för Framtid för Sverige, för grundlagsvidrig. Vårt valsystem är uppbyggt kring bland annat fyraprocentspärren och att omöjliggöra just valtaktiska manövrar i sista minuten. Med Bergström förslag skulle man kringgå detta. Och också upphäva spärren om det skulle visa sig att något borgerligt parti får mindre än fyra procent i valet. Nu verkar det som de fyra borgerliga partierna inte har efterfrågat Bergströms hjälp och avvisar förslaget. Och det skulle kanske vara klädsamt om partierna själva får lägga upp sina strategier inför valet. Bergström och hans tidning har enligt min mening en annan viktig roll att fylla genom att vara granskande och ifrågasättande. Själva skriver Dagens Nyheter att tidningens mål och vision är just att vara oberoende, stå fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Vidare säger man att tidningen ska fungera som Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg. Ett spännande valår kommer att skärskådas i DN, skriver Hans Bergström själv på tidningens hemsida. Som läsare blir man tvivlande över dessa utfästelser när man läser Bergströms ledare den 7 och 8 januari. Och undrar stillsamt om det är en partipolitisk valbroschyr man har i handen. Björn von Sydow Försvarsminister

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.