Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Kan Sverige med trofasthet uppträda i EU med dylika företrädare ? Finns det inte bättre kandidater ? 1) Talmannen för Sverige fru Birgitta Dahl, a) att Sverige skall stödja Pol Pott regimen i Kambodja.. b) Sveriges diplomater får order om att endast ge en positiv rapportering till väst avseende det som sker i Kombodja c) körde fram till riksdagen en motion om att parabol antenner skulle förbjudas... d) slutsatsen efter en resa till Sovjet i slutet av 80 talet -- Sverige har mycket att lära sig..... vi har mycket gemensamt 2) Finansministern Ringholm "ångra ingenting från sin tidigare tid , socialisera sveriges banker osv" 3) - Pierre Schori när han var biståndsminister: "Självfallet bejakar vi de baltiska staternas frigörelse - i kulturell mening - samtidigt måste vi komma ihåg att de är en del av Sovjetunionen". Det var partilinjen, ända fram tills dess att den blev inopportun, d.v.s. när det var dags att erkänna Estland, Lettland och Litauen. Sverige var f.ö.det allra första landet som erkände Sovjetunionens överhöghet när den invaderat Baltikum och gjort dessa små länder till delstater. Socialdemokratisk ”realitet” Just den 11 november 1989 publiceras på ledarsidan en krönika av chefredaktören Rolf Alsing, där denne försvarar utrikesminister Sten Andersson för hans uttalanden om Baltikum (som inte var ockuperat, enligt Andersson). Alsing skriver uppskattande att Andersson ”utgår från realiteterna”. Alsing skriver från Moskva, där Sten Andersson har träffat sin kollega Eduard Sjervardnadze, och Alsing är helt fångad av de bådas utstrålning. ”De uppträder charmerande och elegant. Ingen skulle tveka att låna ut hundra rubel till dem.” Allt andas harmoni och tillförsikt. Svenska planer på ett miljösamarbete med Estland och Lettland, rapporterar Alsing, välkomnas av Sjervardnadze. Slutsats: hej kamrater här har vi svenska pravda med sin tolkning av när järnridån försvann---kusligt ! Det är med Sverige som Grönköpings Veckoblads stolta devis: Vi håller på makten, oavsett vem som har den.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.