Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


I ett av mina förslag där jag föreslog att BR skall driva frågan om en höjd skattegräns från dagens 30.000 till istället 150.000 kronor per år vilket skulle avlasta hela svenska samhället både arbetstagare och arbetsgivare får bort stora delar av svartarbetet och därmed råda bot på förarbristen. I nedanstående artikel får jag oväntad stöd i min teser!
Håll till godo
toni schönfelder
0034 616 421 085


Arbetslinjen gör succé i New York


New Yorks borgmästare Rudy Giuliani rekryterade Jason Turner som socialchef sedan han med stor framgång reformerat bidragssystem och sociala program i delstaten Wisconsin. I torsdags den 23 jan 2003X medverkade Turner på CVV:s treårsjubileum i Stockholm.

Mellan 1995 och 2001 har New York city, med ungefär lika många invånare som Sverige, minskat antalet invånare som lever på bidrag från 1 160 593 till
469 142. På drygt sex år har 60 procent av de arbetslösa gått från bidrag till arbete.

Det kunde den lågmälde Jason Turner berätta under treårsjubileet för Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten, CVV, inbjuden av verksamhetschefen Mauricio Rojas. Turner har utvecklat sina strategier sedan 1987, då han blev rådgivare åt den då nyvalde guvernören i Wisconsin, Tommy Thompson, numer socialminister i Bush-administrationen.

Folkhemmets arbetslinje
I korthet kan hans modell beskrivas som en modern variant av det gamla svenska folkhemmets arbetslinje. I grunden finns en stark moralisk värdering om att människor har en oavvislig plikt och skyldighet att arbeta och tjäna ihop sin egen försörjning. Man har inte rätt att ligga andra till last, utan ska göra sitt bästa för att försörja sig själv.

– Många fler har varit bidragsberoende i mitt land än vad ni i Europa någonsin trott varit möjligt. Därför har den stora inrikespolitiska utmaningen varit hur vi ska kunna flytta människor som vant sig vid bidragskulturen tillbaka till arbetsmarknaden, sa Turner.

– Sedan 1960-talet har bidragssystemen, som naturligtvis skapades av omtanke om människor med problem, i praktiken skapat en utträngningsmekanism. Det har under lång tid inte varit lönsamt för bidragstagare att söka arbete. I stället har man fått lära sig att man är oduglig. Man har slutat ta egna initiativ. Man tror sig inte förmögen att kunna ge samhället någonting, utan ser sig enbart som mottagare av andras insatser.

– När vi fick chansen att skrota alla gamla sociala program i Wisconsin och börja bygga något nytt från grunden, tog vi den. Våra värderingar sa oss att människor mår bäst av att kunna bidra till samhället. Sysslolöshet och beroende tär på självkänslan. Skattebetalarnas krav på reformer var också stark. Därför utformade vi en strategi som gick ut på att det ska vara lönsamt att arbeta.

Karriärstege ut ur bidragsberoende
– Det är enklare sagt än gjort. Men vi formulerade en karriärstege där det alltid lönar sig att arbeta lite till. Första steget är enkla arbetsuppgifter på offentliga arbetsplatser. Många behöver skolas in i en normal vardag igen, som att gå upp på morgonen och passa tider. Den som vägrar får lägre ersättning än dem som tar tag i sitt liv.

– Andra steget är enklare jobb inom privat sektor, subventionerade av delstaten. Det ger låg lön, men ändå mer pengar i handen än vad bidragen för arbete på offentliga arbetsplatser ger. Tredje steget är jobb på marknaden utan subvention. Fortfarande till låg lön, men med extra uppmuntran i form av negativ skatt.

Turner tog som exempel en årslön på 13 000 dollar, vilket ger 4 000 dollar i ”bonus” på deklarationen. Alltså en nettolön på 17 000 dollar (vilket är 150–170 000 svenska kronor i handen). Därmed är den förre bidragstagaren tillbaka i samhället som fullvärdig medborgare, dessutom på en anständig ekonomisk nivå, trots låg marknadsmässig lön.

Fjärde steget är att, genom att visa sin förmåga, få mer kvalificerade arbetsuppgifter och därmed högre lön som gör att man kan börja betala skatt.

Aktiv coachning
– Kärnan i systemet är att de offentliga myndigheterna agerar omedelbart när någon söker bidrag. Det är mycket mer effektivt att stoppa människor vid entrén till socialkontoret och genast slussa dem till sysselsättning, än att låta dem falla in i beroendekulturen och så småningom försöka få ut dem i arbetslivet genom bakdörren, summerade Jason Turner.

På frågan om hur många som missgynnats av det nya systemet svarade Turner att två procent har fått det sämre, eftersom bidrag för dem som vägrar arbeta sänkts. Men den stora majoriteten av tidigare bidragstagare ser positivt på det nya systemet. Särskilt kvinnor. I olika studier har de sagt att livet blivit mer utmanande, tuffare, men samtidigt roligare. Man känner sig som en fullvärdig medborgare, inte minst inför sina egna barn. Den ekonomiska situationen har också förbättrats.

Lågkonjunktur inget problem
När konsekvenserna av en lågkonjunktur togs upp, medgav Turner att risken för att bli arbetslös naturligtvis ökar i ett sådant läge. Det offentliga måste ha beredskap att ställa upp med fler subventionerade arbeten och offentlig projektanställning för att människor inte ska ramla tillbaka i bidragsberoende. Men han såg inte det som något problem. Det offentliga får fungera som ett dragspel.

När den ena sidan, marknaden, har problem måste det offentliga ställa upp. Men bara så länge det är nödvändigt. När möjligheterna att klättra på stegen uppstår, ska människor göra det. Det viktiga är att individen alltid upplever det som lönsamt och eftersträvansvärt att arbeta mer än man för tillfället gör. Och att de offentliga systemen, i stället för att lägga krokben för dessa utsatta människor, så som många välfärdssystem tragiskt nog gör, uppmuntrar och belöna denna strävan.


PÅ www.Google.com finns många artiklar om Jason Turner

The Heritage Foundation: About Us: Staff: Jason Turner
Jason Turner Visiting Fellow, Domestic & Economic Policy E-mail Jason
Turner. areas of expertise: welfare reform. summary: Jason A ...

www.heritage.org/About/Staff/JasonTurner.cfm - 31k - Cachad - Liknande sidorThe Truth About Jason Turner
Jobs, Justice, Equality, Respect! Workfairness Fact Sheet #5 The Truth About
Jason Turner, New Yorks New Workfare Boss Who is Jason Turner? ...
Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.