Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Vem har kontrollen över Ryssland år 2002

Denna gång berörs följande:
1) Mordet på Vladimir Golowijow, som tillika var engagerat av Boris Berezovskij som en av 5 vicechefer för partiet Liberala Ryssland och tillika Duma medlem.
2) Samme Vladimir Golowijow stod under misstanke att försnillat minst 8 miljarder US Dollar…..
3) Grupp 20 som blev Grupp 10 och nu är Grupp 8 som egentliga bara är Rövare.
4) Piplines, Bomber och Soldater, hur USA med all kraft försöker komma åt oljan runt Kaspiska havet .
5) Baltiska ländernas intåg i EU är alldeles för tidigt, i Nato ja.
6) Sista veckan i augusti avrättades flera betydande personer i Moskva och andra platser.
7) Få saker har förändrats i dagens Ryssland

Den politiska kontrollen i Ryssland sker genom Presidenten som har sin hemvist i före detta KGB. Säkerhetstjänsten har ett bra grepp om moder Ryssland om än i ett nytt namn FSB.

Strategerna runt Putin visste mycket väl när man lanserade Putin som President att ett av de mest delikata uppgifterna blir hur man skall hantera de som till faktum bestämmer, då man med pengar kan köpa allt, åtminstone i dagens Ryssland.
1)
Boris Berezovskij och Vladimir Gusinskij blev båda symbol figurer i den kommande maktkampen med Presidentämbetet efter att båda blev för giriga och ville blanda sig i politiken. Båda flydde ur landet efter att Putin regimen satte igång en klappjakt på dessa herrars tillgångar i Ryssland, den förstnämnde bor behagligt i Paris och den andre i Barcelona, varifrån man ohotat styr sina imperier.

Mord är en enkel och effektiv väg att röja obehagliga personer ur vägen. Det tillämpas ofta och är förhållande billigt. Andra väl beprövade vägar är att spränga bilar med misshagliga personer, bilkrockar med dödlig utgång är också populärt eller låta helikoptrar eller flygplan med personer ombord som skall bort, störta. Under 10 år har mer än 100.000 ledande personer efter Sovjet statens fall lämnat jordlivet med hjälp av yrkesmördare.

Bakhåll är trots allt enklast vilket senast drabbade den synnerligen nattsvarta figuren som tillika var Duma medlem, Vladimir Golowijow.
Med två skott i huvudet var uppdraget utfört. Vad har nu denne Vladimir som genom sin plats i Duman är oantastlig för åklagare eller polisiära undersökningar gjort för illa för att lämna in i förtid?
Vladimir sitter sedan 1993 i Duman, bekvämt, i vetskap om att hans dystra bakgrund inte kan leda till åtal, då den parlamentariska immuniteten skyddar honom och 216 andra nattsvarta Duma medlemmar som samtliga är högst kriminella. I Duman sitter det fler brottslingar än i något annat parlament då det är den enda platsen i Ryssland där man är skyddat utan risk för polisiära ingrepp.
I sin egenskap av ordförande i kommittén för budget och hushållsfrågor kunde Vladimir enkelt utsätta olika delar av det Ryska samhället för manipulationer vilka var bra för Boris Berezovskij´s affärer. Eller hur tror du som läsare att man på 9 år kan skapa från att varit ingenting ett av världens starkaste koncerner?

2)
Under åren 1991- till 1993 ( åren då Ryssland plundrades i en omfattning vilket saknar motstycke i historien) var Vladimir ordförande för den regionala förmögenhetsförvaltningen i södra Ural regionen,Chelyabinsk. Vladimir är ansvarig för att det försvann under minst mysteriösa former 8 milliarder US dollar! Under åren mellan 1991 – 2000 tillhört minst 4 olika partier för att till slut landa hos tidigare rivalen Boris Berezovskij. Denne Boris hävdar nu att det är regeringen som avlivat Vladimir för att försvaga Boris position i Ryssland och hans parti Liberala Ryssland. Boris som samtidigt som han är landsflyktig har total kontroll över vad som sker i Ryssland med en egen säkerhetstjänst med otaliga ex KGB samt GRU medarbetare, fungerande i ett Ryssland där han inte bara bevakar utan också styr i sin frånvaro sina ekonomiska intressen. Boris makt i Ryssland är för en utomstående oförståelig, det nämns några bolag då och då men det är långt ifrån den verkliga makten, han är god för en så där 500 miljarder US dollar som bokstavligen rinner in i hans fickor genom bl.a. oljetransaktioner vilka kommer från Ryska oljefält där folket bokstavligen sliter under mest vedervärda former och betalningen av oljan stannar på något av Boris konton i väst. Ryssland ser inte ett korvöre!
Pengarna används i betydande omfattning i ett försök att störta President Putin.
Svensk media hantera Ryssland liksom den svenska regeringen dessa frågor som naiva barn i en sandlåda. Egentligen borde man inte förvånas längre efter 10 år av fullständigt felaktig rapportering som i förlängningen gett giriga svenska aktie profitörer fritt spelrum och lurat tusentals svenska privatpersoner och företag att satsa i ryska bolag som i verkligheten endast på pappret visar vinst eller tillväxt.
Tillväxten i den ryska ekonomin varar så länge det passar vissa personer då den ryska börsen är en fars, bokstavligen. Stefan Hedlund Öststatsprofessorn vid Uppsala Universitet som oftast ligger mycket nära sanningen om det nu finns en sanning vilket dock lik en Teflon panna fungerar på den svenska Rysslandspolitiken. Hade den Svenska Regeringen, Landstingen, Kommunerna, statligt ägda företag samt kooperationen KF varit lite mer realistiska hade inte svenska folket via sina styrande satsat flertal miljarder kronor på projekt finansierade med svenska skattemedel där alla gjorda satsningar gått fel och pengar är förlorade!
Koncerner som ABB, ASSI – DOMÄN har förlorat sannolikt miljarder kronor, RESO, KF har likaledes förbrukat svenska skattemedel i sin lekstuga i Ryssland genom EKN statsgarantier. Men även ett IKEA har sina erfarenheter hur den ryska vardagen ser ut. När jag läser att LRF har sålt sin andel i ett ryskt mejeri och att detta förväntas ge en reavinst – så får dom nog vänta med att skåla till dess pengarna till faktum finns på ett svenskt bankkonto – sånt kan tid och slutbeloppet ofta ett annat än det som förväntades. Svenska MTG:s ryska tv-kanal DTV riskerar att bli av med sin sändningslicens den 31:e oktober 2002. Detta efter att kanalen brutit mot marknadsföringslagen. Det uppger den ryska tidningen Vedomosti enligt Bloomberg News. MTG köpte 75 procent av den ryska stationen i april förra året av en av rövarbaronerna som lever i all välmåga utanför Ryssland. De varningar som kanalen har fått härrör sig från tiden före MTG:s övertagande. I oktober löper sändningslicensen ut och den kommer inte att förnyas per automatik.
Så låter den officiella versionen när man egentligen borde meddela marknaden att investeringen är en flopp som aldrig borde ha gjorts och aktieägarna kan förbereda sig för ett totalhaveri.
Stenbecksfärens Vigo Carlund som har lett satsningar på tele och TV i Ryssland får lära sig ett och annat och kan nu snart lägga till TV verksamheten som ett ytterliga misslyckat projekt. Fanatism eller det religiösa i att satsa i Ryssland är en märklig företeelse, inga normala varningssignaler gäller, dylika satsningar i Väst hade aldrig kommit till stånd, när det gäller Ryssland eller Baltikum, ställs hjärnorna i ett enda stort tomrum. Silja Line är ett annat företag som blåögt med en skrivelse i handen från St Peterburgs motsvarande Landshövding välkomnas att köra kryssningar till staden. Trots olika varningar sätter man till inkompetenta medarbetare som chefer för ett dylikt brisant projekt varför 2 dagar innan man skall anlöpa får meddelande från Ryssland att alla resenärer skall ha ett giltigt Visum. Den som genomgått en Visum ansökan process vet att man inte bokar sig på en kortkryssning för att kanske inte erhålla visumet i tid.
Boris Berezovskij knöt till sig Vladimir Golowijow så sent som bara något år sedan då båda träffades i London. Med Vladimir inne i Duman sittande på strategiska positioner och Boris styrande i excil med ett av världens största bankkonton, ett nätverk av bolag där oljepengarna flödar in till London samt banker världen över och ytterst sällan till Ryssland. Boris skyller nu på Putin administrationen för att ha mördat Vladimir Golowijow. Politiskt mord skräder han med i engelska och tyska medier, vilket dock inte har någon speciell trovärdighet då den ryska logiken inte är att jämföra med den västerländska, efter årtusen av förtryck och tyranneri har Ryssen utvecklat ett eget språk, ett eget sätt att kommunicera, vilket för blåögda västerlänningar oftast leder till missförstånd eller felaktiga beslut. Trolig orsak till dödsskotten är någon som inte erhållit tillräcklig stor del av stulna medel som den gode Vladimir glömde smörja med.


3)
Grupp 10
Som efter två mord numera är grupp 8 varav två i permanent exil.
Tidigare kallades dom för rövarbaroner nu för grupp 8 i det svenska mediat, men är likaväl bara rövarbaroner och inget annat.
Vagit Alekperov som är högste chef för Lukoil Rysslands idag största oljebolag.
Michail Chodorkovskij som har kontrollen över Bank Menatep samt oljebolaget Yukos.
Oleg Deripaska samt kompanjonen Michail Tjornyj sköter den ryska aluminiumtillverkningen samt gruvor, som en liten biinkomst har man Tiumen Oil, större än hela den sammanlagda Svenska oljehandeln. I Ryssland finns det starka antisemitiska strömningar, kan det vara en grogrund i för att nästan all rövarbaroner är av judisk börd? Flera av dem idag med Israeliska Pass? Många av KGB för 20 år sedan implementerade i det västerländska samhället vilka nu dränera landet bokstavligen på likvida medel.
Vladimir Potanin som drar i trådarna genom investmentbolaget Interros som kanske inte säger mycket men där landar en stor del av inkomster från handeln med försvarsindustrin, guld, silvergruvor och andra mineraler, inkomster som stannar utanför ett Ryssland och likaså fyller västvärldens bankkonton. Kanske därav den totala öronbedövande tystnaden i väst?
Enligt senaste uppgifter skulle dessa herrar i klubb 8 har intäkter som är 50% större än den Ryska BNP. Jag har fog för att tro att denna siffra är klart i underkant och att inkomsterna är betydligt större än så. Just nu pågår en maktkamp om oljetillgångarna mellan sittande regering och rövarbaronerna. Putin administrationen vill återföra alla naturresurser till den Ryska Staten för att därmed kontrollera inkomsterna och försvaga får man antaga krafter som idag finansiera sina verksamheter med mål att störta Putin administartionen. Men kommer ett förstatligande kunna säkerställa att inkomsterna verkligen kommer till Ryssland? Skulle Putin lyckas med att få kontrollen över Oljeflödet där Staten åter blir ensam ägare är man där man var 1989 innan Sovjetunionens upplösning. Då försvann pengarna till försvars industrin och på utländska konton inte minst för att hålla ihop en sammanfallande kommunistiskt världsmakt och hålla Kuba, Angola och ett 40 tal andra länder under armarna pengar som de numera beryktade rövarbaronerna slussade fram och tillbaks i västvärlden.
Klubb 8 är i verkligen klubb 20 där ljusskygga figurer finns, deras namn är väl dolda och endast ett mindre antal personer känner dessa. Dessa 12 herrar utanför den verkliga politiska makten. Eller som Putin många sagt och ingen tycks ta honom på allvar, att han endast är en CEO ( eller VD) som får sina order som skall verkställas. Med merparten av tillgångarna i väst, kontrollera de verkliga makthavarna i tredje ledet även en och annan s.k. Rövarbaron.
Dessa ljusskygga herrar har djupa rötter i f.d. KGB eller andra säkerhetstjänster med dossier över varje medborgare i Ryssland, där det alltid finns 3 nivåer i systemet.
1) Frontfigurerna dom som syns
2) de som finns i andra ledet, vilka då och då syns utåt
3) samt det tredje ledet som inte syns men därifrån makten i själva verket styrs.

Svenska politiker, ambassadörer, för all del även andra blåögda västerlänningar kommer stolt hem efter att dom talat med en minister i Ryssland, i tron att nu skall det ordna sig! Eller man har intetsägande välformulerade brev som skall främja investeringar och ett utbyte. Så snart ”makten” har värderat och tilldelat den som skall mjölka ”kon” kommer bekymren.
En minister även idag 2002 har en exekutiv funktion där man företräder officiellt regeringen men ofta mer någon Rövarbaron. På dagens ministerlista finner man ministrar som var med och plundrade världens största rederi , Baltic Shipping 1995/6.Andra ministrar som skapade grogrunden till maktpersoner som Boris Berezovskij.
Det finns hos åklagarna i Moskva material som omedelbart bums skulle föra 216 av Dumans ledamöter i fängelse om inte dessa skyddades av en parlamentarisk immunitet, slutsatsen är att ingenting har förändrats till det bättre. Ryssen istället har lärt sig hur naiva västerlänningar fungerar och utnyttja svagheten i Demokratin genom skickliga lagvrängare till advokater i väst som gärna skulle se fler rövarbaroner som sina uppdragsgivare. I Stockholm finns det några, i London vimlar det av dem.


4)

Piplines, Bomber och Soldater, hur USA med all kraft försöker komma åt oljan runt Kaspiska havet bort från beroendet av Arab oljan.
Den USA ledda administrationen driver ett taktiskt spel bort från den Arabiska Oljan då man säkerligen med fog kalkylera med att snart ha fler fiender i Arabvärlden än vänner där gamle vapen brodern Saud Arabien mer och mer betraktas som mindre god vän.
I artiklar som kommer snart, skall jag försöka beskriva utifrån min horisont och hur Ryssarna ser på det hela där Putin kraftigt reagera mot den nya Piplinen som skall leda Oljan från Kaspiska Havet förbi Ryssland till bl.a.Turkiet vilket USA på alla sätt driver på.
Håll till godo, Kommer snart.

5)
Baltiska ländernas intåg i EU är alldeles för tidigt, i Nato ja, men i EU borde man vänta ett tag till dess man har en rättsstat värd namnet.
Baltiska Staterna är nya kandidat länder till EU där Sverige intager en ledande roll att få med dem. Ett av dessa länder regeras av en President som Sverige fört till en internationell domstol (då dock i annan funktion än President ) med fällande dom för stöld av svenska statens egendom. Ledande funktioner som domare mot korruption hittar man inte då ingen anmäler sig vilket är samma sak som en dödsdom i fall kandidaten tog uppdraget. I Sverige har baltiska ligor liksom i andra EU länder en förhållande vis stor andel i brottstatistiken med tanke på de få människor som bor där. Vad baltiska länderna behöver i dagsläget är ett rättsystem som är värt ordet. En internationell eller ett EU organiserat lagråd med konstitutionsdomstol och internationella advokater och domare som inte är lydiga kriminella gäng i länder som var och en inte är i stort sett större än Stor Stockholm. Att tro att man skall få ordning på länder där alla känner alla och misshagliga personer effektiv tystas, det går bara inte. Domstolarna skulle för att kunna fungera behöva vara i Helsingfors, Stockholm eller varför inte i London. Inte för småförbrytare utan för personer som ex en President eller andra högt uppsatta som alla står i skuld till varandra.
De Baltiska länderna har rimligen inget i ett EU att göra så länge man inte löser det mest elementära, den fungerande rättstaten. Förutsatt att vi inte skall ge avkall på vårt eget rättssystem och acceptera ”maffia” baroner i den svenska bakgården. Den svenska regeringen driver att få in de Baltiska länderna, detta kan också ha ett annat tungt skäl, vilket skulle vara att motverka EU:s snabba utveckling till en federal stat vilket den Svenska regeringen inte vill till något pris och då kan man lätt blunda för vad som sker i dessa länder. Att Sverige inte heller förfogar över ett rättsväsende som i övriga EU länder, exempelvis avsaknaden av en svensk konstitutionsdomstol, skattelagar som bryter mot de mänskliga rättigheterna och annat smått och gått där EU domstolen fäller Sverige gång på gång. Inget att vara stolt över men den följdsamma svenska pressen inte har mycket att kommentera vilket i varje annat EU land skulle ha lett till närmast regeringskris. Att få in de Baltiska länderna i EU vore ett stort misstag ifall inte länderna förändras i grunden och vem tror på detta?


6)

Mordstatistiken i Ryssland under en vecka!

Vice chefen för den federala järnvägen I Ryssland blev dödad i Moskva i tisdags

Vice Borgmästaren i Moskva Josef Ordzhonikidze blev utsatt för andra gången på kort tid för ett mordförsök.

Vladimir Golowijow Duma medlem blev avrättat i Moskva när han var ute med hunden.

Ett 20 tal sk affärsmän har blivit avlivade vilket tillhör vardagen.

I St Petersburg har 4 s.k. affärsmän blivet avlivade.

Men Ryssland är större än Moskva och St Petersburg, värst går det till i Novosibirsk och andra Sibiriska städer där Oljan flödar. Att vara affärsman och tillhöra fel gruppering gör att man är kortlivad.
Över 150 mord på en vecka är den officiella statistiken! Mord på s.k. affärsmän och ledare tillhör vardagen. Det är den brutala sanningen i ett land som åter försöker kravla sig upp till att bli en världsmakt och samtidigt lagt munkavle på mediat där en fri press numera är hävt med ett dekret, som i forna tider!

Vem tror på att Generalen och tillika Guvernören Lebed som dog i en helikopter i våras var en olycka och inte blev dödad för att han motsatte sig, att hans delstats pengar skulle gå till centralmakten i Moskva och inte fick stanna i dennes delstat för att höja levnadsstandarden hos den breda allmänheten? Detta är med fog ett politisk mord, Lebed var för populär på bekostnad vad centralmakten ville göra.

7)

Få saker har förändrats i dagens Ryssland. Visserligen avrättas inte folk hur som helst som under kommunisttiden vilket Gudrun Schyrman och vänner har förträngt liksom att hon m.fl. svenskar varit i Stasi utbildningsläger Teupitz utanför Östberlin i f.d. DDR för politisk utbildning med andra trevliga kamrater där det utbildades RAF, Libyska, PLO samt andra små nätta terrorister.

En vanlig ryss har inte möjlighet att förstå begrepp som demokrati, individens
frihet eller rättstrygghet. Tvärtom är hela hans väsen med kropp, själ och instinkt framfiltrerad ur tusen år av terrorstyrning och underkastelse.

Över allting vakar och bestämmer KGB eller snarare de uppstyckade delarna
av f.d. KGB nu FSB. I sak har dock ingenting förändrats varför vi i denna text för
enkelhetens skull valt att fortsätta att kalla den ryska informations - och kontroll-
organisationen för KGB. KGB finns överallt och i vartenda företag, ryskt som
utländskt. KGB står över all lag, straffrättslig såväl som civilrättslig, samt har oinskränkt makt att utfärda frikort som skänker den enskilde total immunitet mot varje samhällsingripande. Ett sådant litet rött kort bärs idag av någon miljon av nomenklaturans gräddhylla och innebär att innehavarna inte kan bli gripna av något skäl eller kan kontrolleras av tull, polis eller skattemyndighet.
Duman är ett forum för de verklig kriminella vilket man bör minnas.

Naturligtvis har Ryssland ett juridiskt system, formellt sett. Den unga staten
fick en ny civillag 1995 reviderat år 2000. Den täcker civilrättens viktigaste områden, utom ägande - och dispositionsrätten till mark, vilket innebär att privat äganderätt
till mark bara på pappret är införd i Ryssland sedan 2001. Varje förslag stoppas i Duman, problemet med denna lag, likt alla andra lagar i Ryssland är, att de så till den milda grad är fyllda av såväl formella som begreppsmässiga brister, att den inte tål att möta verkligheten. När den utländske affärsmannen försöker få någon rätsida på lagen, så möter han någon av KGB:s skattepoliser som följer helt andra lagar eller något nyligen utfärdat presidentdekret som kan användas emot utlänningen. Just dessa blixtsnabba dekret som presidenten ensam skriver på, är oftast beställningsarbeten från de olika intressegrupperna. Genom dessa dekret är t ex alla de största ryskägda bolagen befriade från skatt även om det påstås vara motsatsen.

Det är här västerlandet ofta trampar fel i Ryssland. Eftersom hela denna för oss
osynliga struktur finns kvar, går det inte att tillämpa något av vårt inlärda västerländska beteende på Ryssland. KGB:s arbete ute i företagen kan delas upp i tre delar. För det första samlar man in all information och sorterar ut det man bedömer vara viktigt eller bra att ha. I denna process avlyssnas numera mer än tidigare alla telefonsamtal med modern västerländsk teknologi, inklusive GSM, all faxtrafik och alla E-mail. Alla brev och paket kontrolleras. Alla styrelseprotokoll, interna PM och muntliga uttalanden av bolagets anställda noteras. Görs ingen hundraprocentig kontroll är det när KGB väljer att inte göra det, inte för att man inte kan.
För det andra vidarebefordras den insamlade informationen till en eller flera beställare. Vanliga köpare av information är någon av rövarbaronerna eller med ett avdammat, populariserat ord "oligarkerna". Dessa kontrollerar bland mycket annat något lämpligt konkurrentföretag.
Som en tredje del av KGB:s arbete kommer därför aktioner, förelägganden och ingripanden från den ocean av myndigheter som den ryska byråkratin avlat fram och vilka alla står under total kontroll av KGB.
Ryssland är utplundrat. En liten skara människor i toppen har stulit ihop och fört ur landet den ofattbara summan av 2000 miljarder dollar. Rövarbaronerna har inte tänkt sig att återinföra pengarna till Ryssland. Hur kunde man i väst vara så blåögd att tro att folk som tjänade maximalt 240 rubel i månaden för tolv år sedan nu, utan total gangsterekonomi med ministrar inblandade, har kunnat tillskansa sig mångmiljardbelopp i dollar på sina utlandskonton. Kom fortfarande ihåg att ingen tillåts göra någonting utan tillstånd från starka kretsar. Vi har haft en privatiseringsminister, som fortfarande lever vilket torde vara en bedrift, från St Petersburg och premiärministrar som delat ut Moder Ryssland till sina sponsorer.

Västvärlden har med sina generösa lån bidragit till att skapa historiens förmodligen största gangsterekonomi. Landet är år 2002 återigen mycket nära en kollaps vilket märks då återbetalningar till lån till Tyskalnd och andra långivare börja släpa. År 2003 kommer förfaller dom första verkligen stora lånen, redan nu pågår förhandlingar överallt att dessa inte skall betalas eller i vart fall fördröjas vilket i ett rysk perspektiv är sak samma.

Likt samma trista olyckskorpar som för 8 år sedan jag varnade för den först ryska kollapsen betraktas man av den svenska nomenklaturen med största misstänklighet då den strider mot de som fastställer det offentliga livets dagordning. Verklighetens brutalitet och enkla girighet passar inte in i det politiska språket som numera används även på företagsnivå. Detta nysvenska flumspråk skapar ett beteende likt folksamlingen kring kejsaren med sina nya kläder. Varje sanningssägare bemöts med tystnad och misstro tills verkligheten hinner i kapp. Eftersom vi nu inte bara känner oss som barnet i folksamlingen runt kejsaren, utan också sett skräddarna försvinna med kejsarens pengar, vill jag avsluta med de enkla råd med vilka vi räddat undan ansenliga belopp för de företag som trots allt valt att lyssna på oss; investera inte någonting så länge man inte kan få en statlig garanti, inga joint ventures, försök inte konkurrera med ryska företag i Ryssland. Sälj till dem vad de vill ha mot förskottsbetalning i västvaluta, köp med leverans först och betalning sedan. Sköt affärerna till punkt och pricka. Även nästa Ryssland måste bedriva handel med oss. Det blir de pålitliga som får fortsätta.

Vem har kontrollen över Ryssland? Det är inte den du tror!
Med Rysslands nya maktambitioner, med en moderniserat vapensmedja som rustar Irak, Iran, Indien, Jemen och andra länder som kan betala för sig. Dessa länder skapa en militär och maktpolitisk motpol till USA samtidigt som Ryssland förfogar över stora mängder olja och är idag världens största oljeproducent, kommer vi snart att få uppleva ett revansch suget Ryssland.

Putins strävan att hålla samman landet är beundransvärd hans ambitioner är uppriktiga, men får han möjligheten att genomföra sina löften? Putin var tidigare för ett friare informations utbyte och det har blivit närmast en ny censur.
Det är det tredje ledet, det som inte syns, som bestämmer, ytterst!
De svenskar som påstår att Ryssland är på rätt väg är åter lurade eller vill vara så, det kan så vara bekvämast. Den svenska flatheten har utmärkt Sverige under lång tid vilket man inte bara inom EU upplever utan i allra högsta grad även i Ryssland.

Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.