Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Toni Schönfelder ryter till: Det finns ingen plats för Scandinavian Travel Market! Ibland undrar jag vad som är driften bakom så mycket kapitalförstörning som denna branschmässa (Scandinavian Travel Market/Bussresemässan) representerar? Detta arrangemang skulle bakvägen flytta TUR-mässan till Stockholm! Jag säger det igen: Stockholmsmässan missade chansen när man hade möjligheten att få en resemässa! TUR-mässan kan inte flyttas! Alla liknande försök på kontinenten har misslyckats, det är ingen kringresande cirkus det handlar om. När man sedan hittar många STM-utställare i som tillika finns i Göteborg finns det bara en förklaring och den måste vara att bidragssystemet snedvrider, inte bara konkurrensen utan även huvuden på dom som är satta att sköta verksamheterna. SLTF är en politikerstyrd organisation med en samlad budget i klass med försvarets och Bussbranschens förbund svansar lydigt efter, tillsammans med BRA – som inte vet vad dom skall syssla med. Dessa står som delarrangörer i ett arrangemang som kostar en förmögenhet för utställarna, som var och en representerar verksamheter med den lägsta avkastningen i, många lever dessutom på regionala bidrag. Det finns inte utrymme för två mässor av dignitet i detta lilla land! Kan man inte lära detta en gång för alla? Men bussbranschen behöver resebranschen mer än någonsin, så pussla istället in den i TUR-mässan. Bussarna kan stå i Scandinavium tillsammans med alla tillbehörsfirmorna. Förläng TUR med en dag (som det var förr) och låt resebranschens organisationer ha dom först dagarna och bussbranschen den andra delen, så får alla plats på hotellen och utställarna har en enda kalkylerbar kostnad. Kombinationen med fackbesökare från hela Norden och allmänhet har gjort att TUR-mässan utvecklat sig till en mässa av internationell klass. Så utveckla istället denna kanal och få fokusering på reseindustrin en gång om året ordentligt – istället för ett plottrande som ingen har råd med. Det intressanta med Stockholmsmässan och TUR-mässan är att det så småningom alltid ploppar upp nya företrädare som inte har den minsta insikt i vad det hela handlar om, men som ändå framhärdar i ståndpunkter utan bärighet. Satsa på TUR i Göteborg! Lägg allt på samma ställe och gör TUR till Nordens rese- och transportmässa, det tjänar alla på. Svårare var det inte. Jag har varit med om att starta tre mässor: ITB i Berlin, RDA i Köln och även varit delaktig i TUR-mässan samt rådgivande i FITUR, Madrid. Jag vet vad jag talar om! Toni Schönfelder, fri obunden. (Författaren har tidigare varit verksam inom svensk buss- och rederinäring. Idag utvecklar han bl a färjetrafik i Spanien.)

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.