Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschVarning Schönfelder Newsletter nr 25


Bäste läsare, detta nummer av Newsletter nr 25 handlar om följande:


1) Ledare, ett händelserikt besök i Sverige.

2) Pressmeddelande från Bussresa.com

3) Kunden har alltid rätt – och annat babbel, bara mååååste läsas

4) Minskad omsättning och vinst för Birka Line

5) Slaget om Östersjön och BR:s förlorade heder.
=================================

Ledare

Besökte Sverige däribland Stockholm. Här följer några intryck, fler följer längre fram.
Befann mig på Cityterminalen en fredag under ett par timmar när trafiken var som mest omfattande.
Cityterminalens kontor var stängt redan kl.15.30, helgen lockade väl. Det påminner mig om en historia som jag konfronterades med under mina intensiva dagar i Sverige där en god vän tillika fackföreningsordförande försökte förklara för mig att han i den storkoncern han satt tvingades driva förhandlingar med personalen att dessa måste arbeta de 7.5 timmar som står i avtalet och inte mindre!
Tablå!
Det är härligt att se alla bussar med fantasirika målningar och namn som väcker kul minnen, där var målningen över hela bussen med en diligens, grattis.
Expressbuss trafiken förefaller som om den florera och utvecklas. Marknadskrafterna fungera på gott och ont. Tramsigt av bussfirmor som lägger sig 10 minuter före en konkurrent med dumpingpriser för att fylla upp eventuella tom platser och därmed skapa en prisbild som ligger under självkostnaderna.
Att det skall vara så svårt för en del att begripa att det finns möjligheter i konkurrensen som ger fler passagerare för alla utan dumpingprissättning.

Den 21 november 2003 är det Expressbussens dag i Cityterminalen, hoppas att arrangörerna kan få en erforderlig medial framgång, för detta krävs att man ligger i. Risken är att annars finns bara de närmast sörjande församlade och dom är många i och för sig men tillför inget nytt så att säga.
Hursomhelst med dagens kommunikation kan jag följa detta från vilken plats som helst världen.

Att flygbussarna var långt ifrån fulla, ja inte ens halvfulla vid avgången från Cityterminalen, är åtminstone för mig föga förvånande, ett sånt skräp till kvalitet och huvudlös system man tillämpar, det är som om tiden i fordonsutvecklingen stått stilla de senaste 30 åren.
Sötesdagarna med SL som stöd är nog över, andra tider är annalkande.

Arlanda Express tåget med tramsiga grön el kom och gick på minuten bara det en prestation.
Det man kan undra över är principen bakom prissättningen, har dom inga gubbar med kulramar?

Ett längre besök på Näringsdepartementet och tjänstemännen som handhaver lagar och förordningar bekräftade att man varken visste vad BR:s ordförande heter eller dess VD har för namn, säkerligen en prestation. Grundskolan i lobbing borde vara att enbart lulla med Trafikutskottet inte är tillräckligt, något jag fick bekräftat var att det funnits möjligheter stoppa miljözonerna då dom strider mot EU lagen samt mot svensk grundlag ifall BR hade gjort något mer än att fnaska, denna miss är oförlåtlig BR som så mycket annat.

Ett möte med andra tjänstemän angående de synnerligen besvärliga resegarantierna främst för Bussresearrangörerna bekräftade att dessa inte alls förstått svårigheterna samt orsak och verkan för branschen. Ännu en dundertabbe av BR, som lovade BRA medlemmarna att ta tag i frågan och sedan bara strunta i grundläggande frågor vilket resegarantin är, det är ett svek kära BR ledning.

Ett samtal med en av resebranschens mest dugliga personer Carl Axel Rheborg (SRF) med en kunskap man hade hoppats skulle kunna tas till vara av en och annan och inte minst BR, bekräftade okunskapen i orsak och verkan hur resegarantin slår mot bussresearrangörerna.
Något som kunde vara en väg framåt ur dagens återvändsgränd är en två stegs raket, en är att mildra den befintliga och den andra är att arbeta för att hela systemet ändras till en försäkringsform.

Kammarkollegiets uppgift är inte att strypa företagens tillväxt och därmed förhindra expansion och nya arbetsplatser, men vad Kammarkollegiet behöver är en saklig beskrivning av verkligheten samt hur den befintliga garantin kunde utformas så att tillväxten i företagen är säkrad.
För detta kära BR behövs att man besitter denna grundläggande kunskap och därefter samordna med exempelvis SRF en uppvaktning med berörda för att få en ändring tillstånd. Ett samtal med Omnia resor i Västerås skulle vara hälsosamt som både arrangerar kortresor med buss och längre resor med flyg. Det finns Scandorama, Ölvemark som har ett och annat att bidraga med och det finns ett uppsjö av mindre arrangörer som alla kan bidraga med erfarenheter hur man tvingas tillämpa två kataloger, en med de avgångar man tror sig kunna köra och en som man går ut med till föreningarna som kortfristigt bestämmer sig för en resa och vad det innebär för bussresearrangören.
BR, jag har skrivit det många gånger, ni sysslar mest med oväsentligheter och därmed tappar ni det som verkligen är nödvändigt för medlemmarna. Att styrelsen inte begriper bättre eller har förmåga att råda bot är beklämmande. Att valberedningen föredrar ryggdunkande personer istället för kunskap i sin nominering är ett bevis för att nåt är fel, mycket fel.

Sverige är ett land i kris, det skall sparas på alla sätt och oftast på fel ställen där det ger mest rubriker och drabbar folket, den lista över mindre prioriterade sjukdomar som sjukhusen inte skall syssla med är inget annat än krasst en bankrutt förklaring, förslaget är i år 50 st och nästa år? Och året därefter?
Att folk för ekonomins skull teoretisk måste arbeta till dess att man är 79 år är ett sätt att åskådliggöra hur systemet är på väg att haverera.

Kollektivtrafikbranschen har ett betydande ansvar, en verksamhet som saknar hälsosam konkurrens, ett system som är slutet där ett fåtal bestämmer över resten av folket eftersom alla måste vara med och betala för något man inte utnyttjar varken nu eller i framtiden.
Varje krona som går till annat i kollektivtrafiken än till den direkta driften är stöld av skattebetalarna.

I länsbolagen finns det många kronor som går till mycket annat än den direkta driften, det visade inte minst SL och senast länsbolagets lokalverksamhet i Västerås.

Det finns bara en form att komma tillrätta med dessa ständiga avslöjanden, att utsätta hela verksamheten för konkurrens. Hur det skall gå till finns det lösningar som kluriga personer har förslag till sedan många år med gigantiska besparingar för samhället och inte minst skattebetalaren.
Man börja med att avveckla länsbolagen, det är nyckeln till något annat.


Sverige kommer inte längre att få fortsätta sitt försök till törnrosasömn i
dessa för framtiden så viktiga frågor.

I vårt eget Sverige ligger välfärdskollapsen i många frågor om hörnet. När
skattebetalarna i Stockholm tvingas att betala mer för ett
skatteutjämningssystem än vad de betalar för sjukvården, och dynamiken i
systemet nu producerar både höjda skatter och nedskuren sjukvård, handlar
det om systemfel som snabbt kan komma att generera en systemrevolt och då får man hoppas att det ekonomiska stödet till kollektivtrafiken omvärderas.

I olika varianter ser vi hur problemen tränger sig på i de flesta
länderna. I Tyskland är regeringens s.k. Agenda 2010 visserligen ett stort
steg för socialdemokratin, men ändå bara ett litet steg i förhållande till
det som det råder konsensus om faktiskt behövs. I Storbritannien är det
främsta hotet mot regeringens Blairs fortbestånd att ökade offentliga
utgifter, och därmed förr eller senare höjda skatter, inte förmår att
leverera en bättre offentlig service där sjukvården är Englands akilleshäl.

Tyskland förblir det intressantaste landet i Europa just nu eftersom dess
politiska system nu förefaller att ha den sjukdomsinsikt som är så gott
som totalt frånvarande inom kollektivtrafiken i ex Sverige.


I dag ter sig Storbritannien som tillväxtlandet i Europa inte minst kollektivtrafiken där staten satsar på nytt i banor för tågen men all övrig trafik är avreglerad varför kostnaden för kommuner och regioner är rimlig tillskillnad från Tyskland som den stora stagnationsekonomin, men det finns ingenting som säger att det inte kan komma att vara tvärt om inom några år.
Jag tycker att det är ett tidens tecken att Tyskland nu intagit positionen som
världens ledande exportnation, vilket i alla fall tyder på att det finns en betydande omvandlingskraft i det tyska näringslivet.
Den tyska kollektivtrafiken är obetalbar med en järnväg DB som kostar ofattbara 250 miljarder ( 26 miljarder euro) kronor varje år i underskott. Den tyska motsvarigheten till länsbolagen utsetts för förstoringsglas och kostnader jagas med blåslampa, en reform till något annat är på gång.

När du läser detta är jag i London för att träffa en lång rad personer ( vänner) från gamla British Rail samt andra kollektivtrafikföretag för att uppdatera hur saker och ting ligger till.

Allt som glimmar är inte guld det vet alla, men frågan är var finns balansen. För att kunna debattera detta måste man då och då vara på plats och tala med folk som har en lång erfarenhet med visioner, är orädda samt tål kritik och inser misstag som begåtts.
Att ha en ensidig information av medlöpare i sjuka system är värdelös.
Ankdammen som den svenska kollektivtrafiken onekligen är utan konkurrens, är bedövande.

En nystart börja med att rensa ut BR som skall ersättas av folk utanför branschen som har ork och kunskap för att leda in branschen i en ny fåra. Möjligheten att själv kunna komma tillrätta med de mest elementära problemen har man missat i många år.

Du som har mod och är beslutsam, lämnar förbundet det är enda sättet idag att framtvinga en förändring. För få medlemmar inget förbund! Redan nu är det ingen som lyssnar längre på denna organisation, en förening för trevliga fester.


Toni Schönfelder


=======================================

2)


PRESS MEDDELANDE


Ett Press meddelande från Bussresa.com
www.bussresa.com

Bussresa.com startades i April i år och har nu lyckats bli en ganska stor marknadsförings portal på nätet för bussresearrangörer på mycket kort tid.

Vi har under hela sommaren vuxit så det knakat och även utvecklat vårat mycket enkla system med att lägga in resor i våran databas.

Bussresa.com har en databas där vi samlar alla resor som läggs in och som sedan publiceras på ett mycket enkelt vis till kunden som söker.
När kunden söker efter en resa så söker hon/han efter resor från sin egen kommun vilket gör att våran portal både blir lokal och mycket enkel att hitta bussbolag som passerar kommunen man bor i.

Bussresa.com ökar både med besökarantal och antalet anslutna researrangörer.

Under oktober månad så hade vi över 30000 sidbesök vilket betyder att våran affärsidé är något som konsumenten velat ha.

Vi har idag 33 anslutarn bussbolag och 642 st olika resor. Vi för statistik på nästan allt som exempelvis populäraste sökorden och från vilka kommuner som det söks mest ifrån. Denna statistik kan sedan bussbolag använda sig av när dom planerar nya resmål.

Vi har också många andra idéer som kommer att hjälper bussbolagen till att utvecklas både på nätet och hemma på kontoret.

Nu har vi bl.a. ett köp och sälj marknad där bussbolag kan annonsera ut biljetter som dom ej fått sålt. Det kanske är någon annan som ropar efter dom!

För att se hur det fungerar att lägga in resor i våran databas prova gärna våran ”demo databas”. Klicka på denna adress för att komma direkt dit.
http://www.bussresa.com/demo/demobuss.php

Hälsningar
Emil Boman
Bussresa.com

Besök oss gärna på http://www.bussresa.com================================3)


”Kunden har alltid rätt” – och annat babbel

På ledningsmötet, tre trappor upp:
Försäljningen minskar. Panik. Vad göra för att motivera personalen?
- Vad sägs om en säljkurs?
- Redan gjort
- Nya namnskyltar?
- Beställt
- Annonsera?
- För dyrt
- En flagga där det står "kunden först"?
- Jaaaaaaa!Vilket av de här två företagen blir mest spännande i dina ögon?

1. Närvaron av daglig marknadsföring

Företag A
Vi gör som vi alltid har gjort. Skickar kataloger till kunderna varje år och räknar med att de ska fortsätta vara kunder. Och vi har en annons i gula sidorna. Vi funderar på att göra en reklampenna också, men vi får se.

Företag B
Vi har gått igenom allt, från grafisk profil, visitkort, till detaljer som extraerbjudanden på alla fax som går ut. Det har blivit lite av en tävling att komma på nya smarta sätt att hjälpa kunderna. Den som kommer på ”veckans bästa” får ett pris.
Vi skapar skäl till att fira och kopplar gärna på aktuella händelser. Till exempel VM eller politiska händelser om de passar. Webbplatsen uppdateras hela tiden och vi har ett nyhetsbrev som ger smarta tips till kunderna inom vårt område. Vi frågar kunderna vad vi kan bli bättre på hela tiden och vi ersätter även kunderna för smarta idéer. Vi har lärt oss en viktig sak: Marknadsföring är ett pågående.

2. Vilket av de här två företagen kommer att ha mest motiverad personal?

Företag A
Vi åker till Åland varje år, vare sig vi har lust eller inte. Vi gick på charmkurs på åttiotalet och lärde oss att smickra in oss hos kunderna. Vi väntar nu på nästa trend.

Företag B
Vi ordnar interna tävlingar och låter personalen tävla om priser för att nå målen. Personalen har fått fria händer att själva ta beslut om kompensation eller rabatter vid till exempel klagomål Vi har fattat att en kund vill känna att personen framför representerar företaget och kan ta egna beslut.

3. Vilket av de här två företagen kommer att attrahera olika typer av kunder bäst.

Företag A
Vi är ett gäng grabbar från samma miljö, med samma intressen. Vi är helt enkelt ett gäng mellanblonda killgrabbar mellan 22-35. Det blir kuligare på jobbet då.

Företag B
Vi har en modig mix av folk på jobbet. Men inte för att det är politiskt korrekt utan för att det faktiskt attraherar kunderna. Det svåra har varit hitta folk med andra modersmål än svenska så vi kan bredda marknaden, men nu har vi gjort det och planerar stora saker. Nu kan vi börja annonsera på serbokroatiska också. Vilken grej att både tjäna pengar och sno goodwillpoäng med (kappvändare vinner alltid). Vi tror på mångfald för att det är bra för affärerna, så enkelt är det faktiskt.

4. Vilket av de här två företagen visar att de har förstått kundernas problem bäst?

Företag A
Kundernas problem? De har inga problem. De är vi som har problem. Folk betalar inte i tid. De gnäller. De vill ha omöjliga saker levererade inom omöjliga tider.

Företag B
Utmaningen för oss är att alltid kunna svara ja på kundernas frågor. Om kunden vill ha 20 procents rabatt, så svarar vi: "Ja, om du beställer idag". Eller: "Ja, om du beställer två stycken". Att sträva efter att kunna svara ja är en viktig nyckel till att förstå kundernas problem

Frågan är nu vilket av exemplen du ligger närmast och var du tänker vara om ett halvår?

Bästa hälsningar från din marknadsavdelning

Stefan Ekberg
Stefan.ekberg@redaktionen


=================================

4)


MINSKAD OMSÄTTNING OCH VINST FÖR BIRKA LINE
Birka Lines omsättning var EUR 64,07 miljoner under årets tre första kvartal, vilket innebär en obetydlig nedgång jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatet före skatter var EUR 11,32 miljoner (EUR 13,77 miljoner i fjol). För hela året 2003 väntas resultatet bli sämre än föregående år.


5) Slaget om Östersjön och BR:s förlorade heder.

År 2004 ökar kapaciteten över Östersjön betydligt med nya fartyg, redan nu har Vikinglinjen kastat in Cinderella för kortkryssningar till Åland med ett ljummet resultat, båten har en beläggning som ligger en bra bit under mot vad som förväntades. Man kan fråga sig om standarden ombord motsvara förväntningarna.
Det finns egentligen 2 mått i denna tävlan att ha stora fartyg på en route, det är kalkylvärderingen och det är trivseln.
Är fartygen inte i det närmaste fulla uppstår ingen trivsel, det är som att gå på ett danshak utan folk.
Cinderella drivs i en koncern där allting består av inpinkade revirer, avståndet till verkligheten är oroväckande. Att driva linjetrafik är en sak att driva ren kryssningstrafik något helt annat.

Så kommer Birka med ett nytt fartyg som har allt vad Vikings Cinderella saknar, nämligen en organisation som är jordnära och driver kryssningstrafik med fräscha fartyg och inget annat.

Tallink kommer med ett nytt fräscht fartyg som går till en destination som väcker alltmer nyfikenhet och vilken är med i EU våren 2004. Kortkryssningar med innehåll än bara att leva loppan.

Silja med obegripliga skulder bakom sig trots att man vid övertagandet lyckades med att få de gamla ägarna att ta allt i förlust väg. Men fartygen liksom hos Viking blir äldre och kräver allt mer underhåll samt stora pengar till upprustning för att klara alla nya säkerhetskrav.
Ånedinlinjen som levt på en nisch marknad lever idag på redarstödet från skattebetalarna, samtidigt som dödsboet till gamle ägaren driver en process mot Ånedin eftersom man inte lär ha betalt fartyget, då köparen hävdar att fartyget inte motsvarar det man blivit utlovat. Det måste vara en unik händelse i redarbranschen att en köpare kan ta över ett fartyg utan att detta är till fullo betalt. Men underverk sker alltid i det dolda och båten tuckar vidare mellan Gamla Stan och Åland, med många tom hytter och det torde vara något unikt för detta fartyg som alltid gott fullt, ny kvastar sopar bäst, ibland sopar dom så väl att dom följer med i soptunnan, är så fallet med den nye ägaren till Ånedin?

Slaget har börjat, detta sker samtidigt som marknaden sviktar, för att köpa billig sprit behöver man inte längre resa ut med fartygen, det går över dagen till Danmark eller Tyskland från stora delar av landet med buss hela vägen.

Hela den rosade utveckling på Östersjön har bestått i att köpa in en flaska sprit för drygt 10 kronor och sälja den för 150 kronor. Denna prisskillnad har gjort att man fått en otrolig trafik mellan Finland / Åland och Sverige. Idag har världen förändrats, nu kör man omkring med fartyg där medelåldern närmar sig 30 år medans det i Medelhavet i stort bara finns nyare fartyg, en destination som tidigare tog hand om utslagna Östersjö färjor.
Det finns en kul parallell till bussbranschen, som inte bara i årtionden försett fartygen med glada och förväntansfulla resenärer där som sagt moroten till resandet varit förutom trevlig samvaro och dans att få köpa ut en ranson samt lite till som gömdes väl, vilket Tullarna kan berätta ett och annat om.

När bussbranschen genom EU lagar började med att köra egna resor till Tyskland där resenärerna helt lagligen inköper kvoter som fick finansministeriet att hoppa i taket och lät Tullen jaga bussbolagen samtidigt som Herr Claes Olofsson i någon egenskap av alla ordförandeskap han innehar, kanske det var i egenskap av BR ordförande han dundrade över att så kan det inte få gå till och svartåkarna skall straffas. Rätt Claes Olofsson, man skall vara medlöpare, skita i EU lagen, svensk lagstiftning och vara inställsam. Det är sådana som du som är katastrofen för hela bussbranschen, undrar när någon skall begripa detta. Jodå, det finns dom som har gjort detta och lämnat förbundet och fler lär det bli.
Nu var det inte bara BR ordföranden som klantade till sig utan förbundets dåvarande salige direktör, med detta försvann hedern en gång för alla från BR.
Man kan ju alltid skylla på att man inte begriper nåt än mindre vad lagarna innebär, sådant lär gå hem i ankdammen. Att redarna blivit miljonärer på samma typ av verksamhet som i detta sammanhang anses vara något extremt fult där bussbolags chefen skall stå till ansvar för vad hans resenärer gör, är inget annat än beklämmande. Det finns inga fler adjektiv för BR:s ledning att ta till annat än avgå, ju förr destu bättre, för alla.

==================================

Sänder varma hälsningar från ett för dagen regnigt Alicante.

Eder tillgivne

Toni Schönfelder

PS
Välkommen alla nya abonnenter, har du något som berör kollektivtrafiken, som visar slöseriet med våra skattemedel, så skickar mig ett
e-mail.
Tack för alla e-mail om Claes Olofsson och hans utsvävningar på medlemmarnas bekostnad, det skall nu kontrolleras innan publicering.


Eder tillgivne
Toni Schönfelder
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58

mailto:toni@schonfelder.com

faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.