Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

2002-10-06

(Ingress: Toni Schönfelder skriver en skarp krönika och ger sin syn på varför de svenska researrangörerna alla numera är i utländska jättekoncerner som dessutom snabbt förlorar marknad till lågkostnads- och reguljärbolag. Han menar bland annat att den svenska staten motverkat en skandinavisk utveckling och att TUI och MyTravel nu straffas för att de för sent förstått vad som håller på att hända på marknaden. Läs gärna, begrunda och kommentera.)

Den skandinaviska chartertrafiken var i början på 1970-talet, den mest innovativa i Europa. Den gemensamma motståndaren var SAS som ägnat ett helt decennium åt att motverka en vidare utveckling som kunde påverka flygresandet utanför bolagets kontroll och för detta använt sig av ett lydigt redskap - Luftfartskretsen. Luftfartskretsen var ett nätverk med de skandinaviska ländernas utrikes och kommunikationsdepartement och jurister från luftfartsverken samt SAS som vid obskyra, ofta ej protokollförda möten, dikterade villkoren för flygkonkurrens i Skandinavien. I Sverige var kommunikationsministrarna Bengt Norling, Ulf Adelsohn, Sven Hulterström, Georg Andersson och Mats Odell de som ytterst ansvarade för och genomförde besluten.

Trots alla svårigheter hittade charterarrangörerna ständigt nya produkter och man vann nya kundgrupper. Fritidsresor, som enträget arbetade med familjernas semesterresor, hade en stadig utveckling. Ving-koncernen - som då tillhörde SAS - gjorde spektakulära kampanjer vann en egen nisch i marknaden - grisfester och Club33 för ungdomar - med gurun Leon Nordin som nestor. SRF - dåtida Svenska Resebranschens Förening ägnade sig stadigt åt
att bråka med Ving för Fritidsresors räkning. Ving hade kul och innovativa reklamkampanjer som fick byråkratgubbarna att hoppa högt inom SRF.

Chartern växte hela tiden för att formligen explodera i mitten av 80-talet med nya resenärer som tidigare inte valt flyget. SAS, eller rättare sagt Luftfartskretsen, såg till att bevara de omoderna regler som hämmade chartern. Ologiskt byråkratiska paketresekrav som att man måste man vara minst 10 personer vid en utresa med hemresa samtidigt, var exempel på regler som hindrade i utvecklingen.

Samtidigt i Europa - Tyskland och England - hade det startats nya flygbolag redan på 70talet. I Tyskland flög LTU till i stort sett hela världen med resenärer som endast hade köpt en flygbiljett enkel eller tur och retur. I England kom Sir Freddy Laker, lågprisbolagens pionjär med Laker Airways.. Det var han som bröt upp IATA bolagens och framför allt British Airways monopol i England med benäget bistånd från premiärminister Margaret Thatcher. Därefter kom AirEurope. Långt senare - i slutet av 1980-talet - tvingades också den skandinaviska luftfartskretsen att tillåta konkurrens mellan Storbritannien och Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Idag har vi ett 40 tal bolag inom EU som flyger olika former av lågkostnadsflyg.


Nästan alla dessa bolag har koncentrerat sig på en enhetsklass och lågpriser med en hög beläggningsfaktor från Central Europa främst till Medelhavet. Men även med stora Boeing 747 och 767 flyger man frekvent till destinationer på andra sidan världshaven. Samtidigt som den skandinaviska Luftfartskretsens sammansvärjning mot chartern skapade begränsningar hemmavid, kunde flygbolagen - främst från Tyskland och England - utveckla nya affärsidéer. De skapade möjligheten för många researrangörer att köpa in sig med begränsad antal platser på reguljärflyg och chartern öppnades samtidigt för passagerare som flög på endast en biljett till sitt sommarhus eller till vänner och bekanta.

I Tyskland har man sedan 60 talet - fram till Spaniens inträde i EU – haft en paragraf 7B som gav den tysk som investerade i Spanien rätten att dra av räntorna samt 25% av investeringen i sin självdeklaration. Detta skapade ett stort behov att resa till och från Spanien, där tyskarna med sina närmare 20 miljoner resenärer är den största besökarnationen.. En stark valuta
har bidraget till ett flitigt resande och byggande men en liberalare syn på semesterflygandet än den väg man valde i Norden bidrog starkt..


Så kom då EU lagen där alla länder inom EU tvingades till en liberal och nästan total avreglerad flygtrafik inom EU Då kom det fram nya aktörer i nästan alla länder men i Sverige lät nyetableringar av fria flygbolag vänta på sig. I Skandinavien hade chartermarknaden fått en monopolistisk struktur där SAS och Kooperativa Förbundet var se stora ägarna. Och nu var det räknenissarnas tid. Man ersatte förbuden med folk som hindrade utvecklingen genom att strypa kapitaltillförseln. Marknadsfolket och innovatörerna skickades iväg och ersattes av fogliga lydmänniskor där man utför order utan att se vad som händer i omvärlden. När räknenissarna hade räknat färdigt var både Fritidsresor och Ving – som även köpt Spies verksamhet efter Simons bortgång - på konkursens rand. Då kliver den brittiska resejätten Airtours/England in på den nordiska marknaden genom förvärv av SLG (Ving)-koncernen som bara året efter en brakförlust i SAS regi som nu under Airtours gör en vinst som betalade hela köpesumman.

Fritidsresegruppen hankade sig fram till dess Tyska Landesbank i Düsseldorf ( ägd av delstaten) förvärvade engelska Thomson med alla dotterbolag och vips åkte Fritidsresor med i uppköpen samtidigt som EU förbjöd delstaten via Landesbank att äga TUI /Thomson/ Fritidsresor. Man förde då snabbt över aktierna till Preussag som ägs till merparten av samma Landesbank och nu blev hela koncernen TUI "privatiserad".

TUI har sedan femtiotalet varit Europas största researrangör. Med egna hotellkedjor och Spaniens största resebyråkedja var man snabbt inne i Ryssland och Polen efter Sovjet maktens fall. Kring sekelskiftet tog man klivet in på den Engelska respektive den Nordiska marknaden.

TUI fanns alltså på ena sidan och Airtours på den andra. Airtours fick nya huvudägare genom att Carneval Cruise-lines (USA) förvärvade aktier, och där man hade mer intresse av att få spendersamma passagerare på alla de nya Mega-kryssningsbåtar man beställt. Båda koncernerna fick växtverk och landskampen om makten startade i alla länder.

Småpåvar finns det överallt. Inom resebranschen etableras ur dessa gurus snabbt eftersom strategier och åtgärder först visar om de är riktiga - eller förfärliga - efter några år. Många är de påvar och räknenissar som bör göras ansvariga för enorma kapitalförluster och förlorade marknadsandelar till förmån för alla nya bolagen i resemarknaden.

Hade inte TUI och Airtours blivit så självbelåtet byråkratiska hade innovatörerna - som för övrigt nästan alla hade lämnat skutorna – upptäckt det Ryanair, EasyJet, Aero LLoyd, Air Berlin, LTU och många fler hittade, nämligen "lågprisflyget". De har skapat nya målgrupper till destinationer inte bara till södern utan till storstäderna där många av IATA bolagen
fortfarande lever i något som alltmer tycks vara en dinosauriernas fantasivärld.
Hur vill man rättfärdiga en prislista där det kan kosta mer än 18.000 kronor för en t&r biljett reguljärt med SAS eller Lufthansa från Norden och nöjet att få byta tre gånger och få en restid minst 10 timmar? Samma resa med Sterling fullpris t&r kostar ca 2.800:- nonstop på samma sträcka till Medelhavet på dryga 3 timmar.

Med lågprisflyget skapas ett folkflyg i Europa, med allt vad det innebär för nya aktörer och innovatörer. Man har monopolisterna flåsande i nacken med lydiga byråkrater och politiker i kölvattnet för att hitta eventuella angreppspunkter som kan lamslå eller få lågprisflyget i ett dåligt dager.
Ränderna går inte ur. De nya lågprissatsningar som nu SAS och andra IATA
bolag lovar införa tycks vara en utveckling i desperation. När inte myndigheterna längre kan stå till tjänst med ingrepp så måste monopolets sista försvarare använda aktieägarnas pengar i märkliga affärer. Lufthansa - å andra sidan - som levt med "fria" flyget under lång tid som konkurrenter lärde sig i ett tidigt skede möta vad marknaden efterfrågade med ett av
chartervärldens mest välskötta flygbolag Condor som nu heter Thomas Cook.

Resenärerna å sin sida lärde sig att köpa biljetter och skaffa fram eget boende mest via vänner och bekanta, Nu i Internet-världens nya tidevarv kommer helt nya möjligheter till stånd. On-line bokning av flygbiljetter samtidigt som jag kan boka golf eller semesterboende, hyrbil och jag har oändliga val möjligheter 24 timmar om dygnet. Alla Dagar!

Bekväma och inte priskänsliga resenärer väljer dock sin affärsresebyrå, man reser på firmans bekostnad och då är det bra med fakturor från en svensk resebyrå samtidigt som det tickar in bonus-poäng. Men de riskerar att falla på eget grepp och får allt svarare att motivera kostnaden. De av SAS nu erbjudna lågprisbiljetterna innehåller så många begränsningar att det är svårt att uppfylla kraven samtidigt som dom är högst olika beroende varifrån man reser. Den egna personalen klarar inte av systemet, plan som i datorn är fulla finns i själva verket gott om lediga platser. Lågprisbolagen har som regel helt andra beläggningsfaktorer -även om Sterling tycks ha förfärliga problem med detta. Ryan och Easy Jet – däremot – tjänar sina pengar med beläggningar som närmar sig charterns under gulddagarna. Nya kringtjänster med enkla raka rutiner såsom biluthyrning, hotell och semesterboende ger dessa bolag nya, återkommande och nöjda kunder.

Den som kommer för sent missar möjligheter!

Marknaden, det är konsumenten och det kommer varje år till en ny årskull utan kunskap eller vilja att veta hur det var förr, det är unga välutbildade personer som söker ett resande till lågpris som skapar mer utrymme av de medel som står till förfogande till nöjen och annat. Dinosaurierna - som fortfarande gladdes åt en påse nötter och varm måltid och lång flygtid med många mellan landningar - blir allt färre. Det är den nya generationen med direktflyg, direkt bokat till destinationer som lågprisflyget möjliggör.

Därför känns de gamla charterarrangörerna tillsammans med IATA-bolagen som dagens förlorare, även om deras finansiella muskler är starkare än många av lågprisflygets. Det lär nog bli så att ett och annat flygbolag blir stående på marken snart på grund av brist på kapital. Tillväxt planer som är helt osannolika i förhållande till marknaden och den egna kassans resurser fungerar inte. Men detta tillhör innovatörerna och marknadskrafterna, monopolisterna har inget att vara stolta över eftersom dom lär överleva ett tag enbart på aktieägarnas bekostnad.

När den stora resekonkursen kommer kan alla resenärer i Europa glädja sig över den reseförsäkringcheck man erhåller med köpet av en flygbiljett. Genast kommer åtskilliga av de andra flygbolagen stå där med fantastiska erbjudande till drabbade resenärer som aldrig hinner blir drabbade om man inte är svensk och köpt sin biljett i Sverige då står man där, ensam och övergiven. Den svenska resegarantin som förvaltas av f.d. kommerskollegiet som sedan snart 30 år försvara sin inkompetens och ovilja att skapa ett självförvaltande system utan att myndigheten behöver ingripa. Med ständigt nya utredningar fördröjer man det vad Europa har sedan mer än snart 15 år ett konsumentskydd som är värd namnet.

Det är vad som nu sker i stor skala, alla som sover råkar illa ut och TUI-koncernen med huvudmännen i Düsseldorf har aldrig varit snälla. utan kommer kvasten igång då sopas det ordentligt, då hjälper det inte vara slirpelle och alltid vara på den vinnande sidan. Jag känner TUI sedan 60 talet innan och utan, jag vet. Det finns ingen anledning att tro det skulle gå annorlunda till inom Airtours eller numera My Travel koncernen. Att de nu byter ”brand”, målar om flygplan och försöker snabbstarta egna lågprisflygbolag är ett tecken på att paniken sprider sig.

Internet är bara i början av något stort, alla kort fördelas på nytt, nu kan även de små växa och vara med på samma villkor och nya aktörer ges möjligheter som man bara kunde drömma om för bara fem, sex år sedan.

Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.