Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Skralt facit för Rune Andersson Rune Andersson lämnar ordförandeposten i Trelleborg efter bolagsstämman i vår, efter 19 år i företaget. Själv säger sig Andersson vara nöjd med sin insats. Det förvånar. Trelleborgs aktiekurs är idag tillbaka på samma nivå som 1987. Rune Andersson har inte skapat något bestående och alla de uppmärksammade förvärv som Rune Andersson låg bakom i mitten och slutet av 1980-talet har avvecklats. Trelleborg är i princip tillbaka på ruta ett. Men ingen har utkrävt något ansvar av Andersson. Trelleborgaktien steg hejdlöst under 1980-talet, med över 20 gånger från det att Rune Andersson blev VD 1983 till det att aktien nådde sin toppkurs nära 180 kronor vintern 1989. Sedan tog allt abrupt slut. I tidningsintervjuer med anledning av sitt beslut att lämna ordförandeposten säger sig Rune Andersson bara vara nöjd med sina år på Trelleborg, även om det blev tre år längre än han tänkt sig. Han summerar dessutom förnöjt att effektivavkastningen trots allt uppgått till 19 procent per år sedan 1983 (vilket i och för sig är lite sämre än Stockholmsbörsen som helhet). Att dagens aktiekurs på 77 kronor är densamma som 1987 har han tydligen förträngt. Undslapp konkurs med ett nödrop Ändå misslyckades Rune Andersson just med det han förutsatte sig att göra med Trelleborg. Investors före detta VD Claes Dahlbäck erkände i en intervju med Ekonomi24 tidigare i veckan att bara en tredjedel av alla förvärv och fusioner lyckas. Rune Anderssons förvärvsfacit från Trelleborg-tiden ligger långt under det snittet. Bara ett fåtal av de gjorda förvärven integrerades överhuvudtaget. Istället skapades ett konglomerat med verksamheter som Boliden, Falconbridge, Bröderna Edstrand, Ahlsell och Munksjö. Efter att ha räddats av bankerna i början av 1990-talet undslapp Trelleborg med nöd och näppe konkurs. Problemen fick istället efterträdaren på VD-posten Kjell Nilsson ta på sig. När Nilsson slängdes ut efter en uppmärksammad smutskastning i media i början av 1999 steg Trelleborgaktien med 3 kronor till 77 kronor. När Rune Andersson annonserade sin avgång i fredags steg aktien med 2 kronor till 76 kronor. Grundplåt till miljardimperium Först nu har Trelleborg fokuserats på en kärnverksamhet, gummi, som nu sägs vara på väg att lossna, 19 år senare. Men det spelade aldrig någon roll för Rune Andersson som blev känd som en av pilotskolans förespråkare. Tillsammans med dåvarande affärskollegan Carl Bennet halverade han sitt innehav i Trelleborg redan 1990. Pengarna utgjorde en del av grundplåten till det företagsimperium han successivt byggt upp via Mellby Gård. Idag är det värt uppskattningsvis en dryg miljard kronor, enligt en lista över Sveriges Rikaste från Veckans Affärer i våras. Rune Anderssons förvärvsstrategi i Trelleborg visade sig handla mindre om industriellt ledarskap och mer om att hitta dolda tillgångar och skapa effektiva balansräkningar. Tänkandet var det samma när Rune Andersson gjorde sig en förmögenhet på uppdelningen av Esselte och Scribona under början av 1990-talet. Inte sällan har Rune Anderssons privata affärer dessutom skett med nära vänner och affärsbekanta som t ex Roger Holtback i Bure, Carl Bennet i Getinge och Robert Andrén, Nordic Capital för att nämna några få. Men ingen verkar ha haft några synpunkter. Omöjlig att kritisera Rune Andersson har kommit ned med båda fötterna på jorden, så att säga. Han har trots allt imponerat på näringslivskollegor och politiker. Han har under årens lopp blivit flitigt anlitad i olika börsbolagsstyrelser, som mest hade han nio uppdrag. Han har varit ordförande i Esselte, Getinge och SSAB och blir snart av med ordförandeposten i det numera uppköpta Svedala. Kvar när han lämnat Trelleborg blir då bara styrelseuppdraget i Electrolux. Med facit i hand är det mycket märkligt att inget ansvar utkrävts. Det kan bara förklaras av Trelleborgs svaga ägare, Dunkerstiftelserna. Eftersom Rune Andersson dessutom satt med i huvudägarens styrelse blev han egentligen omöjlig att kritisera från ägarhåll. Till det kommer att Rune Andersson hyllats av näringslivskollegor som varit alltför imponerade av ett skarpt intellekt, hans öga för balansräkningar och hans förmåga till egna bra affärer. Men Trelleborgs aktieägare har anledning att beklaga.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.