Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

av Hans Sternlycke Okontrollerad Europeisk Investeringsbank farlig Szofia Ban höll ett föredrag på CET:S höstmöte om Europeiska Investeringsbanken (EIB) som hon besökt som representant för Jordens vänner/Miljöförbundet. En representant från Bankwatch Network hade hållit ett föredrag för dem på deras årsmöte. Och det tände till. EIB är EU:s investeringsbank och bildades 1958 strax efter EG. Sverige har bidragit till kapitalet med 3,5%, 10 mdr kronor. Banken har lånat ut 31,8 miljarder ECU (=2.709 mdr kr), till 120 länder, varav 27.7 mdr ECU inom EU. Den är världens största bank, större än Världsbanken. Den har högsta kreditbank eftersom den garanteras av EU:s länder. Den styrs av ett guvernörsråd bestående av finansministrarna i EU. Philippe Maystradt är ordförande. Dessutom finns det en projektstyrelse av 25 direktör, med Sven-Olof Johansson från Sverige. På tio halvdagar under ett år ska man besluta om 300-400 lån. Minsta projektstorlek 100-150 mkr. Lånen som ges kan vara större än ett lands budget. Styrelsen har ingen stab och ingen beredning finns gjord före besluten utan de består mest i att skriva under. EIB är alltså så gott som tjänstemannastyrt. Kommissionen eller Parlamentet kan inte heller påverka. Banken är självständigt mot EU och sekret, information lämnas inte ut. Man har 1.000 tjänstemän men bara en för att se till miljön mot 300 för Världsbanken på deras 3.000 anställda. EIB snedvrider strukturen i länderna man lånar till, nätverken försvinner, den stora järnvägen byggs men inget ges åt anslutningslinjer, motorvägen får lån men inte andra vägar eller reparation, man lånar till kärnkraft, gas och olja men inte till alternativa energikällor. Till skillnad från Världsbanken har den föga bevakats av NGO:s, frivilliga organisationer. Miljöförbundet har dock skrivit om den i Europas osynliga händer. En rapport är Cancer of corruption. Englands regering har skrivit en mycket kritisk rapport. Men svenska politiker kände inget till utan var mycket chockade över att EIB var så okontrollerat vid Miljöförbundets seminarium. Ett projekt som EIB deltog i tillsammans med Världsbanken visade sig ha innehållit stora inslag av mutor och korruption. Det gällde att vända Oranjefloden i Lesotho för att ge dricksvatten till Pretoria-området. Det näst största vattenprojektet i världen efter Yangtsekiang. Det resulterade i uppror, sydafrikansk invasion, jordbävningar när dammarna fylldes. 24.000 fick flytta i första fasen, 7.000 i andra. De som drabbades fick inte ersättningar. Nästan bara sydafrikanska arbetare fick arbete. De tog med sig AIDS. En stor del av Lesothos åkermark, fiske, bördigt slam, våtmarker, vildmarksreservat försvann. Hans Sternlycke

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.