Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

PONTUS KRÖNIKA EU är Göran Perssons stora chans 2001-12-17 Politiken står inför ett viktigt val. Vill man vara en administrativ kraft för att sköta ett land? Eller vill man vara arenan för diskussioner om samhällsutvecklingen? En debatt om det federalistiska framtids-Europa är politikens stora chans att återerövra den ideologiska marken man totalt förlorat. Av Pontus Forsström Nättidningen Vision I helgen hölls ett mycket viktigt EU-möte. Ja, det där ni vet, där statsministrar och presidenter satt och bråkade till långt fram på natten om huruvida Finland skulle få Livsmedelsmyndigheten eller inte. (Kort parentes: Helt humorlös verkar dock inte tillställningen ha varit eftersom Jacques Chirac sägs ha replikerat på Göran Perssons klagomål om att Sveriges skötebarn It-myndigheten hamnar i den hetaste it-staden just nu, Barcelona i stället för i Stockholm, med orden: "Det är som om vi skulle lägga en talangskola för modeller i Stockholm".) I alla fall. Även om de svenska kommentatorerna i efterhand främst riktar in sig på det nattliga bråket och den efterföljande kollapsen, borde politikerna se andra möjligheter. De flesta avfärdar Belgiens skötebarn, deklarationen om inte bara en utvidgning av EU med nya stater, utan också en utveckling av unionen mot ett mer federalistiskt Europas Förenta Stater, med egen president och euroepiska partier. Men det vore synd på så rara ärter att låta den debatten dö. Jag tror nämligen så här. Politiken står inför ett viktigt val. Vill man vara en administrativ kraft för att sköta ett land? Eller vill man vara arenan för diskussioner om gemensamma värderingar och samhällsutveckling? Idag är politiken främst det förstnämnda. En viktig maktfaktor och en egen avgränsad hierarki. Men ideologiskt har man tappat greppet om folket. Allt färre identierar sig med att vara socialdemokrat, folkpartist eller moderat. Värderingar skapas långt utanför den politiska sfären. De demokratiska valen blir ett redskap för medborgarna att välja bland välfärdssamhällets förmåner. Så kan man ha det. Speciellt om man som politiker vill bevara den ställning man har. Men för att bli en viktig ideologisk kraft, måste politiken få tillbaka fingret på pulsen. Hitta samma riktning som sina medborgare, utveckla och inte bevara. Jag tror att diskussionen om ett gemensamt Europa är precis den trendströmmen som politiken behöver. Diskussionen går rakt igenom den viktigaste frågan och därtill den mest ideologiskt laddade frågan idag ­ globaliseringen. Hur ska framtidens Europa styras? Hur ska värderingar från nord, syd, öst och väst kunna enas? Hur ska det regionala egenintresset balanseras mot fördelningspolitiken? I det finns det en grogrund för den nya politiska arenan. Den nationella identiteten är fortfarande stark hos de flesta. Att vara svensk i Europa idag är att jämföra med att vara socialdemokrat eller liberal för femtio-hundra år sedan. En stark gemensam värdegrund att diskutera från. Därmed inte sagt att alla svenskar kommer rösta svenskt i det nya EU. Tvärtom. Det är fullt möjligt att rösta franskt, spanskt eller engelskt. Det viktiga för politiken är att hitta en grundidentitet som det går att föra politiska diskussioner utifrån. Sveriges roll i utvecklingen av framtidens Europa är en bra sådan grund. Vad tycker vi egentligen? Tyvärr tror jag aldrig att det kommer hända. Ett starkare Europa är ett hot mot den nationella politikerhierarkin. Därför kommer den långsamma övergången mot ett mer federalistiskt EU (även politiker inser att det i en globaliserad värld med starka poler som USA och Japan är nödvändigt med en störra europeisk gemenskap) att ske i smyg, och långsamt övertyga folket om att det snarare är oundvikligt än en gemensam övertygelse. Lex EU-omröstningen, alltså. Synd, som sagt. Här kunde man ha lagt grunden för den nya politiken, för en framtida politisk arena som är ett diskussionforum för hur samhället ska styras. I stället väljer man makten. Makten att administrera samhället. Jagtycker bara det låter så förtvivlat tråkigt.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.