Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Artikelförfattaren är Stefan Holmqvist - SHQ, Attitydatlet
inlägg som debatt i sourze.se

Journalistetisk kriminalitet

Varför skall inte journalister granska journalister? Med samma vaga motivering kan vi göra om KU till "Baren"?Efter att ha läst Linda Björling blir jag en aning konfunderad. Jag vet inte vad som menas med "Oss" i kommentaren "jag tycker att du ska börja ifrågasätta vem som gör detta granskande arbete åt oss och varför".

Jag tror att det handlar om att vi kan, vi behöver och måste veta saker i ett land där konstitutionellt fejkande och mascarapolitik är en konstart och där mytomani är befordrat som vedertagen princip inne på Rosenbad.

Problemet är att dessa fenomen inte är reserverade för just politiker utan att detta näst intill psykopatologiska tillstånd smittar. Relationen mellan en stor del av våra journalister och politiker kan liknas mycket väl i nietzscheanska termer att man skall akta sig för att betrakta abyssens monster då man kan bli ett själv.

För, ungefär i ett kvart sekel har en stor klick journalister i kvällspressen och på Expressen hängett sig åt en hantering som inte hör hemma i någon form av journalistik. Det vill säga man är lata, rädda, fogliga eller agerar på en politisk agenda. Grovt förenklat: Man skriver helt enkelt för myndigheter istället för emot dom. Politiker som fått hålla sig med personliga favoriter ur pressen som de bara talade med och senare rekryterade som talskrivare eller informationssekreterare hittade man bara hos Ceausesco och andra av Palmes gamla kindpussarpolare.

Några personer som belyst detta skickligt är förra seklets näst bäste journalist Guillou och ABs egen Heimersson. Dessa har genom tiden uppdagat många lögnare och för det skall man vara tacksam. Då hette det "journalister skall inte kacka i eget bo". Nu pekas det gissande finger med "vem som gör detta granskande arbete åt oss och varför".

För detta må vara skåpmat men just det problemet med journalistiken kvarstår än i dag. Glöm svamlet om överrepresentation från Vänsterpartiet bland kollegor eller nyliberala mediabaroner som äger allt. För fenomenet lever kvar. Inte minst på TV4 där man tycks slå något slags rekord med att se hur många veteraner från SVT och kvällspressen man kan få plats med i en nyhetssändning eller gomorronsoffa eller hur mycket statsminister man kan intervjua utan att ställa en kritisk fråga.

En stort skäl till varför just journalister skall granska journalister är att andra alternativ är nämligen otänkbara! För det första är det dålig journalistisk etik att bränna sina källor och det är brottsligt att bryta mot tryckfrihetsförordningens lag om meddelandeskydd. Journalister skall granska, gräva och kritiskt undersöka staten. Har staten influens över andra journalister skall dessa granska, grävas fram och kritiseras.

Det är klart att i journalist As grävande om journalist B så får A fram en bild som är som alltid färgad av subjektivitet men läsaren får en bild till att jämföra med. Men om det inte skall vara så här: Vem skall granska istället? Bert Karlsson? Erik Pensers bolag "Kikaren"? Reichskattewaffens zeitung-abteillung?

Under 70- och 80-talet tillsattes, under Palmes regi, Radionämnden. Det var ett statligt organ tillsatt av staten för att se till att staten inte kritiseras i den statliga radion och televisionen. Detta institut heter i dag Granskningsnämnden för radio och TV. Gillar du inte media eller att det har en självsanering. Vänd dig dit.

Stefan Holmqvist - SHQ, Attitydatlet


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.