Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Birgitta Stenberg 2002.01.07 Ålder: 69 år Yrke: Författare, bildkonstnär. Brinner för: En ny världsordning, leve Attac! Brinner inte för: Svarta huvor. Ville bli som liten: Författare, bildkonstnär. Vill säga till läsaren: Inse att de stora tidningarnas journalister ger en skev bild av världshändelser och politik. Läs kritiska och medvetna tidningar och tidskrifter för att få en bättre plattform att stå på! "Vårt land påminner alltmer om alltfler diktaturstyrda länder ute i världen beträffande effekten av avslöjanden om missförhållanden. Skillnaden är att sådant får skildras i vår TV utan att journalisterna mördas. Men effekten av dessa avslöjanden är precis som i diktaturerna: ingenting händer, ingenting förändras, allt fortsätter under beklaganden precis som förut..." Nu börjar vi bli riktigt kontinentala häruppe i norr, vi svenskar kan sträcka på oss. Våra nya moderna tåg kanske inte klarar kylan men tänk som de kunnat hålla tiderna nere i Syditalien om de fått rulla där. Häruppe blir de tyvärr stående. Och de som fått betalt för att sköta de privatiserade och tyvärr fastfrusna spårväxlarna, de svarar precis som en slug sydländsk bortförklarare skulle gjort: Det går inte att få ut folk att jobba med dom! Familjebostäder lyckas inte få fram värme till hyresgästernas lägenhet. Istället uppmuntrar man de klagande till att bylta på sig mera. Men detta är ju precis som man har det i Spanien när vintern kommer och slår till mot de tjocka stenväggarna, avsedda att hålla värmen ute. Ingenstans kunde man frysa så som längs Medelhavet när det ville sig, inte förrän nu när vi kommit ikapp häruppe. Av snötyngda granar bryts strömmen till mängder av hus på landsbygden. Detta beror ibland på att snåla kraftbolag vägrar hålla så breda ledningsgator att linjerna går fria. De drabbade ägarna till iskylda hus förklarar tappert att de kan elda i spis eller kamin. Om det fördärvade innehållet i frysar och kylskåp, frusna vattenledningar och liknande, har jag inte hört ett ljud. Här skiljer vi oss från många på kontinentens landsbygd där man inte sällan har egna bensin- eller dieseldrivna elgeneratorer, något som ännu så länge bara svenska mjölkbönder tvingats förse sig med. Men det kan bli aktuellt för andra också, nu när elräkningarna blivit kontinentalt dyra i vårt kärnkraftsproppade, vattenforsande land. Varje år tas kommunerna på sängen när snön kommer, åtminstone i stockholmstrakten är häpnaden och förvirringen alltid total. Snöröjningen i vår huvudstad ser på pricken likadan ut som den skulle gjort i Lissabon om den staden hade drabbats av samma snömängd. Eller kanske ännu värre, för i Portugal skulle man troligtvis få fram folk som forslade bort snön från gatorna. Hos oss går det inte alls. Och det är inte bara kontinentala vi blivit. Vårt land påminner alltmer om alltfler diktaturstyrda länder ute i världen beträffande effekten av avslöjanden om missförhållanden. Skillnaden är att sådant får skildras i vår TV utan att journalisterna mördas. Men effekten av dessa avslöjanden är precis som i diktaturerna: ingenting händer, ingenting förändras, allt fortsätter under beklaganden precis som förut. Möjligen händer att en anställd som vågat ta bladet från munnen får sparken. Jag minns den kvinna som avslöjade att det fifflades med bokföringen via dotterbolag vid kärnkraftsbygget där hon var anställd. Inte ett öre i skatt gick till Sverige. Alla baxnade, alla tidningar skrev upprört om dessa miljoner vårt land gick miste om. Det enda resultatet var att kvinnan fick sparken. Och dessa förnämliga fallskärmar som för att utlösas, tyvärr tvingar direktörerna att missköta sina företag, de måste startat som en romantisk österländsk godhet mot de avskedade cheferna. Svensk är idén i alla fall inte. Men hursom, äntligen har denna ståtliga kontinentalisering av vårt avlägsna land kommit till stånd. Vi har anpassat oss. Trots stretande nykterister har vi lyckats öka vår alkoholkonsumtion och vi har fått egna svenska tiggare. Jag minns hur dystert det var förr med tråkiga tåg som fungerade i alla väder och till och med höll tiderna. Trista köer på busshållplatser dit passagerarna inte hindrades att ta sig på grund av oöverkomliga snövallar. Dystra tunnelbanetåg som bara rullade och rullade dit de skulle. Och jag minns inte minst när svårt psykiskt sjuka var omhändertagna och blev berövade friheten att ligga och frysa ihjäl utomhus. När till och med narkomanerna hindrades från att dö av förtvivlans överdoser genom att få hjälp i behandlingshem. Men nu är det slut på det tråkiga, nu händer det grejor på alla plan. Det är bara euron som fattas. Birgitta Stenberg

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.