Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Pressmeddelande från Näringsdepartementet:

SVERIGE: GROWTH PLUS - SVENSKA FÖRETAG VÄXER SNABBAST I EUROPA

Eva Rosengren
Pressekreterare
070-657 08 95

Isam Salih
Departementssekreterare
08-405 51 96

Bertil Åhnberg
Politiskt sakkunnig
08-405 12 54

När den europeiska företagarorganisationen Growth Plus igår
presenterade sin lista (1Europes 500) över de 500 europeiska företag
som skapat flest arbetstillfällen de senaste fem åren så gör svenska
företag succe. Svenska företag växer snabbast i Europa. Allt enligt
deras eget pressmeddelande.

Tjugosex svenska företag finns med på topp-500 listan och har
tillsammans skapat 16.879 nya arbetstillfällen de senaste fem åren.
Denna siffra betyder i snitt 649 nya jobb per företag över
femårsperioden eller 130 nya jobb per företag och år. De svenska
siffrorna ligger 17% över det europeiska tillväxtsnittet. Dessa 26
företag har tillsammans under denna femårsperiod mer än fyrdubblat sitt
antal anställda.

Entreprenörer skapar jobb
Sverige visar inte bara upp generellt högre procentuell tillväxt utan
finns även representerat på två platser bland de tio främsta på listan.
Faktum är att det är svenskt i topp i form av Song Networks Holding AB
som har växt från sex anställda 1996 till 1.076 anställda år 2001. En
ökning med 214 nya arbetstillfällen per år.

På tionde plats hittar man ytterligare ett svenskt företag, Proffice AB
som har växt med 7.800 anställda över fem år. Idag har man 9.400
anställda att jämföra med 1.600 år 1996. De flesta svenska företagen på
listan kan klassas som mindre företag.Song Networks har i dagsläget 994
anställda vilket är lite mindre än vid årsskiftet. Proffice har haft en
fortsatt tillväxt och har idag drygt 10000 anställda.

Gemensamt är dock att man har en stark tillväxt med en 33%-ig ökning av
anställda samt en 26%-ig ökning av omsättning per år. Siffrorna för
övriga Europa är 23% tillväxt av anställda samt 26% tillväxt av
omsättning. Endast elva av de tjugosex svenska företagen på listan är
börsnoterade vilket betyder att i de flesta fall är denna tillväxt till
större del fortfarande privatfinansierad.

Bred tillväxt
Bland de 500 företagen på listan hittar man representanter från alla
branscher men dominerande i såväl Sverige som övriga Europa är
tjänsteföretagen, i Sverige står de för 23% av tillväxten och i Europa
16,4%. Gemensamt för alla företagen på listan är att de har haft en
konstant tillväxt de senaste åren trots en ekonomisk avmattning.

Sverige hävdar sig väl i den här typen av jämförelser i Europa. Vi har
en hög tillväxt och ligger bra till när det gäller framtidsföretag.
Studien visar att entreprenörskap leder till flera jobb, säger Björn
Rosengren.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.