Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

"Det är människor som gör företag lysande" PONTUS KRÖNIKA Pontus Forsström Det är människor som gör företag lysande 2001 I senaste numret av Fast Company går företagsgurun Jim Collins på jakt efter framgångsreceptet som skiljer bra företag från de lysande företagen. Lågprofilerad vd och fokusering är nyckeln, menar Collins som spräcker alla myter om vad som krävs för att förändra ett bolag. Den amerikanske företagsgurun Jim Collins har precis avslutat en gigantisk jakt på svaret alla vd:ar världen över söker. Framgångsreceptet. Det som egentligen skiljer ett bra företag från konkurrenten som gör succé. Jim Collins har granskat 1435 bra företag. Elva av dem är att betrakta som succéer. Och det är ett rätt skakande slutsatser som skymtar fram. Det är snarare grovt lantbröd än spettekaka, om man säger så. För Jim Collins avfärdar metodiskt myt efter myt om hur den framgångsrika processen att förändra ett företag i grunden ser ut. * Det handlar inte om ett förändringsprogram, som lanseras, genomförs ochavslutas ett visst datum. På frågan när den betydelsefulla förändringen som gjorde företaget till en succé genomfördes, svarar en av de elva vd:arna "någon gång mellan 1971 och 1980". * Myten att man måste bränna broarna. Succéerna skapas inte av nödtvång och kris. * Myten om incitament. Optionsprogram, höga löner och andra incitament har ingen korrelation med företagets resultat. * Myten om rädslan som drivkraft. Lyckade företag förändras inte för att de är rädda att bli lämnade på efterkälken. * Myten om uppköp. Att köpa företag är inte det snabbaste sättet till en lyckad tillväxt. * Myten om teknologin som drivkraft. Tekniken har inte gett succéföretagen något försprång mot konkurrenterna. * Myten om revolutionen. Det är evolution, långsam, knakande utveckling som gäller för de elva världsförändrarna. Men det kanske allra mest intressanta sambandet handlar om vd:n. Tvärtemot vad man kan tro har inget av de elva företagen som lyckats bäst haft en vd med hög profil. Tvärtom. "Det finns en direkt relation mellan avsaknaden av kändisskap och succéresultat i företaget. Varför? För det första ger en högprofilerad vd en situation där du har ett geni och tusen medhjälpare. Detskapar en stämning där allt hänge rpå vd:n. Succé-cheferna är de som förverkligar sitt ego genom företagets framgång", konstaterar Jim Collins i senaste numret av Fast Company. För att räknas som ett företag som lyckats med förvandlingen från ett bra till ett lysande företag krävde Jim Collins att bolagets börskurs skulle slå index med mer än tre gånger under en 15-årsperiod. Dessutom måste företaget gå minst dubbelt så bra som den egna branschen. Eftedrsom resultatet måste uppnåtts före 1985 saknas en hel del av de nya företag i studien. Men resultaten lär vara lika applicerbara på de svenska företag som idag aspirerar på att bli det nya H&M, Ericsson eller Ikea. De nya succéerna. Två enkla framgångsrecept är gemensamma. Det är människorna som skapar företagets framågång. Därför började ingen av de elva vd:arna med att tala om var lösningen fanns och i vilken riktning företaget skulle utvecklas. Alla började med att välja ut de rätta människorna som skulle genomföra resan. Utan undantag. Den andra stora skillnaden var att de bara gjorde exakt det de skulle. De hade inte en att göra-lista. De hade en Sluta att göra-lista. Applicera forskningsresultaten på explosionen av nya it-företag i Sverige de senaste fem åren, och, ja. Slutsatsen är naturligtvis skakande. Fel på varje punkt. Vilket egentligen inte är så konstigt. De nya företagen hade nya idéer, ny drivkraft, nya strukturer och nya ledare. Det är bra att bryta mot erfarenheten. Speciellt att utmana det som av erfarenhet inte går att göra. Men att utnyttja gammal kunskap betyder inte att man också drar ombord begränsande erfarenhet. Det är märkligt att ingen i spåren av dotcom-kraschen försökt dra igång en mötesplats för gammal kunskap och nya idéer och projekt. Den som bäst kan gifta ihop dessa faktorer, är den som har förutsättningen att bli Sveriges nya superentreprenör. Det visar inte minst Jim Collins studie.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.