Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Från Tidningen DN 5 Mars 2003

Dagens huvudledare
I dag har Josef Stalin varit död ett halvt sekel. Han omvärderades redan ett par år efter sin död - internt, i det sovjetiska kommunistpartiet. Ännu har kommunismen dock inte blivit avslöjad på samma sätt som nazismen.

Han ska inte glömmas


Josef Stalin är ansvarig för några av historiens värsta brott. Miljoner människor dödades direkt på hans order, omkom till följd av den behandling han gav order om eller levde sina liv i skräck och umbäranden.

När budet om kamrat Stalins, världsproletariatets ledare, död kom, jublade skolbarn också i det neutrala, välmående Sverige. Så stark och hotfull var hans skugga. Så mycken paranoia gav den paranoide härskaren upphov till att den svenska säkerhetspolisen i åratal noterade dem som haft någon som helst kontakt med väldet i öst.

I dag ligger Stalinstatyerna sönderslagna eller undangömda i det forna Sovjetväldet. Många hundratusen av hans offer har fått upprättelse postumt, arkiven har öppnats men är ännu inte genomsökta fullständigt. Historien om Sovjetstaten är på väg att bli färdigskriven. Men fördömelsen är inte entydig, det går ännu att kalla sig kommunist och få stanna inne i stugvärmen. Jämförelsen med Adolf Hitler och nazismen är synnerligen befogad, ändå är det som om den inte riktigt biter på Josef Stalin och kommunismen.

Det är svårt att förstå. Hur kommer det sig att människor alltjämt vill använda kommunist som beteckning på sin politiska hållning? Vad är det som gör att det - åtminstone för somliga - går att använda samma våldspräglade klasskampsretorik som bolsjevikerna gjorde? Vad är det som gör att president Vladimir Putin kan referera till Stalin i positiva ordalag men att det är fullständigt otänkbart att en tysk förbundskansler skulle kunna yttra ett ord av förståelse för Hitler?

Därför att Adolf Hitler och Tredje riket besegrades till döds, Josef Stalin och Sovjetstaten dog. Det är ett bittert svar ty det innebär också att Stalin och kommunismen med största sannolikhet aldrig kommer att nå samma fördömelse som Hitler och nazismen.

De totalitära väldena har skilda ideologiska rötter. Nazismens raslära innebar över- och underordning av olika människosorter och att de lägst stående inte hade rätt att leva. Förintelsen blev den logiska följden. Kommunismen är en utopi om statens bortdöende och ersättande med det klasslösa samhället. Men den lär också att partiet ska vara den ledande kraften i denna samhällsomvandling. Men om grundtankarna är väsensskilda så gällde det inte praktiken.

När Josef Stalin dog visste omvärlden åtskilligt, ja det mesta stod klart redan på 1930-talet. Det kommunistiska partiets kadrer hade snabbt efterträtt Tsar-Rysslands härskande grupper och i namn av den revolutionära ideologin hade de satt i gång att fysiskt förinta sina motståndare, verkliga såväl som inbillade. Detta utrotningskrig mot de egna drevs planmässigt och utan avseende på personlig skuld. Precis som i Nazi-Tyskland dödades och deporterades människor därför att de tillhörde en viss grupp och kunde tänkas komma i motsatsställning till staten. I denna utrotningsmaskin fastnade de så kallade Kirunasvenskarna, en grupp övertygade kommunister vars öden förra DN-medarbetaren Kaa Eneberg följt.

Men medan detta hände blott sipprade underrättelserna ut till en delvis misstrogen omvärld. När sanningen sedan uppdagades var de ansvariga brottslingarna borta - och hade varit det i flera decennier. Den omkostymering av sovjetsystemet som inleddes med Nikita tal på partikongressen 1956 hade lyckats. Att Sovjet efter Stalin fortsatt att skicka oliktänkande till arbetsläger, att Sovjetarmén fortsatt att slå ned uppror i Ungern, i Tjeckoslovakien, i Polen blev inte accepterat. Men ju längre kalla kriget pågick desto oftare påmindes världen om att USA minsann också styrde och ställde på sin bakgård. Och när presi- dent Ronald Reagan talade om "ondskans imperium" framstod han i vida europeiska kretsar som överspänd.

Men han hade rätt. Barnen på svenska skolgårdar gjorde rätt som dansade runt i glädje över att det svarta farliga moln som kallades Stalin var borta. Återstår frågan om hur den insikten ska bli allmän såväl i Ryssland som i Sverige.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.