Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

God bless America! 13 september 2001 Amerikas Förenta Stater, USA, är det bästa som har hänt mänskligheten under de senaste två hundra åren. På andra sidan havet skapade ett litet antal människor ett fritt, egalitärt och republikanskt samhälle som sedan dess inte bara har utvecklat sin egen demokrati utan som också försvarat den runt om i världen. Utan amerikanska soldaters hjältemodiga insatser hade demokratin besegrats och diktaturen segrat. När USA nu har drabbats av en terroristattack som saknar motstycke, är det hela den demokratiska världen som attackeras. När John F Kennedy såg Berlinmuren sade han :"Ich bin ein Berliner." När vi i dag ser ruinerna av det ödelagda World Trade Center, bör alla människor med demokratiska övertygelser känna sig föranlåtna att i sina stilla sinnen säga: "I am an American." Många människor har dödats och lemlästats i detta illdåd; den materiella förstörelsen är enorm men på den amerikanska demokratin, på idén om ett öppet och fritt samhälle, biter inga bomber. Idén om frihet och jämlikhet är mycket starkare än alla terrorister och mördare. En dag som denna säger också en förhärdad ateist: God bless America. av Carl Rudbeck, redaktör för www.smedjan.com" TARGET="_new">http://www.smedjan.com">www.smedjan.com

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.