Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Författad av Anders Lidman och Toni Schönfelder Goda affärer i Ryssland kräver goda kontakter och kloka rådgivare. Att försumma detta leder till bakslag som riskerar följa med i hela ens affärsliv i Ryssland. Ett talande exempel är Assi Domäns engagemang i Karelen, menar Toni Schönfelder och Anders Lidman. Efter vad som hänt med svenska företag i Ryssland på senare tid är frågan högst aktuell. Inte minst har Assi Domäns pappersbruk i Karelen och dess trista öde fått många att höja på ögonbrynen. Men är allting som skett ett resultat av livets nycker, eller skulle en titt i historieböckerna plus en dos nutidshistoria kunnat hjälpt Assi Domän och andra? Vi dristar oss att säga att företags-ledningar och politiker i väst har till stor del sig själva att skylla för vad som hittills hänt och för vad som kommer att hända. Generellt kan sägas att vår stora granne i öster har mött all tänkbar brist på respekt och okunnighet för dess över tusen år gamla historia av totalitära regimer och till mästerstycke utvecklade byråkrati. Det juridiska systemet i Ryssland är otjänligt och fortfarande gäller den gamla doktrinen att rätten inte finns i skrift utan uppstår när närmast överordnad talar. Paradoxalt nog är beslutsordningens riktning oftast inte uppifrån och ner, utan de olika regionernas myndigheter lever sitt eget liv svåra, för att inte säga omöjliga, att påverka från Moskva. Det hjälper inte att få prata med Jeltsin eller Nemtsov om regionerna sätter sig på tvären. Även inom regionerna blåser det motvind. Vinner man framgång i en domstol, vägras ofta accept av andra myndigheter när beslutet skall verkställas. Det finns en uppsjö av delvis konkurrerande jurisdiktioner på olika nivåer; lokala, regionala, distriktsnivå, delstater, autonoma delar, federal nivå. De kan allihop ha sin egen skatte- eller tullagstiftning som går på tvärs mot de andra. Att tänka västerländskt är värre än att så på hälleberget, det är dessutom destruktivt för en själv. Att försöka skapa ett tryck uppifrån genom att t ex stänga fabriker, uppfattas regelmässigt som ett starkt hot från rysk sida. Ett sådant hot undanröjer ryssen i första rummet genom att med egna administra-tiva medel - till vilka ryska domstolar måste räknas- förklara denna fientliga åtgärd för olaglig. Härefter väntar nya bekymmer och kostnader för väster-länningen. Inte heller hjälper det någon, inte minst aktieägarna och deras pengar,att försätta sig i situationer där man hotas ut ur landet och därmed ur affären. En av de allra svåraste delarna för oss i väst att förstå rör avtal, underskrifter, registrering av handlingar, kort sagt alla frågor som rör behörighet och befogen-het. Det kan ta månader och ibland år att reda ut om den person som undertecknat en handling, verkligen var den rätte. Det är nämligen enligt rysk "rättstradition" motpartens skyldighet att kontrollera att ryssens handlingar är korrekta. Ställningsfullmakt är en löjeväckande svaghet som finns bl a i Sverige, klar att missbruka när man är på besök i väst. Samtidigt finns också starka intressegrupper bakom varje signatär. Det krävs följaktligen mycket initierade kunskaper om hur systemet fungerar, samt mycket goda kontakter. Det är här de "osynliga" myndigheterna kommer till användning. Vid dagens slut är det ändå dessa instanser som bestämmer. Över dessa myndigheter råder vare sig politiker eller regering eller presidenten. Ingen ansvarig politiker eller myndighetshef försätter sig i en situation där denne riskerar att utmana dessa krafter. I Ryssland har ett otal ministrar och andra potentater försvunnit ut i kylan då man efter 1990/91 års förändringar, totalt underskattade dessa myndigheters kraft. Vad men verkar glömma är att Ryssland var Sovjet fram till 1990. Under de följande sju åren har Ryssland genomgått den förmodligen största förändringen i sin historia på så kort tid, i varje fall utan ett krig. Att över huvud taget drömma om att vår marknadsekonomi skulle slå rot under denna tid är utopi. Den totalitära staten har ersatts av ett väl organiserat, utomparlamentariskt klanvälde med all nödvändig makt att kunna driva partier, politiker och hela administrationen framför sig. När en av världshistoriens största förmögenhets- överföringar kan äga rum med våld utan att stoppas av en rättstat, borde ingen förvånas att sådana klaner organiseras. Motsvarande plundringar i det förflutna, såsom Conquistadorernas härjningar i Mellan-och Sydamerika, britter och fransmän i Afrika och portugiser, holländare och britter i Fjärran Östern, utlöste inte motsvarande reaktioner. Men det är klart, på den tiden fanns inga sammanlänkande börser, Internet, CNN eller samvetskännande tidningar. Man måste hela tiden komma ihåg att ryssen "äger" tiden. Han har aldrig varit utsatt för vare sig tidspress eller kostnadspress. Hela systemet bygger på för oss osynliga strukturer, ibland i form av myndigheter, som låter andra myndigheter pröva de västerländska företagens resurser, kampvilja, kontaktnät mm. Efter Sovjetstatens sammanbrott har politikerna i väst drivit fram ett otal projekt med ryssarna som regelmässigt inkluderar stora penningöverföringar till dem. För att trösta sin hemmaopinion hör vi dagligen försvarstal tal om "de stora möjligheterna, vikten av att vara tidigt framme, stora naturtillgångar, världsfreden." Detta är säkerligen riktigt förutom det faktum att klanryssarna inte alls uppfattar saken på det sättet. För dem har Sovjetstatens generösa utdelning av livets goda till nomenklaturan nu ersatts av lån och bidrag från skattebetalarna i väst. Lån är inte lån utan är nya friska pengar som man kan tillgodogöra sig och slussa ut ur det land som man inte litar på och oftast inte heller känner någon solidaritet med. Alltför många ryssar kommer ihåg Stalins utrensningar som direkt och indirekt har kostat 40, kanske upp till 50 miljoner människor livet. Vem vet vad som kan hända i framtiden ? Nej, varför riskera detta och bygga upp nästan en världsdel när man kan förflytta sig till en redan uppbyggd infrastruktur med inbyggt gemyt, som t ex i en trevlig villa utanför London eller New York med barnen på Oxford eller Berkeley. Alternativt lockar Cypern, Malta och Karibiska sjön för placeringar. Ävensom har Budapest, Wien och Berlin blivit populära ställen, liksom spanska solkusten och franska rivieran. Samtidigt finns det i Ryssland åtskilliga personer, även centralt placerade som högt önskar att kunna skapa en väl fungerande rättsstat. Vi som skrivit denna insändare har en god insikt i vad som sker i Ryssland genom nära kontakter med just dessa personer. De som skulle vilja se sitt land byggas upp på ett mänskligt sätt med en väl fungerande grundlag, samt fri-och rättigheter som går att använda i verkligheten. Dessa människor inser att den så kallade privatiseringen inte är något annat än en gigantisk omfördelning av kapital, till ett fåtal, med ingrediens av stöld. Statsapparaten har utan kontroll blivit av med ofattbara tillgångar till klanerna som gömmer sig bakom banker i Moskva och på andra platser i världen. Att befolkningen inte fått ut sin lön på månader och ibland år verkar inte spela så stor roll här i väst, när affärsvärlden mest verkar imponeras över den intensiva utvecklingen i Moskva och delvis St Petersburg. Men vad händer i övriga landet där över 100 miljoner människor lever under existens -minimum och där militären svälter? Att göra goda affärer i Ryssland är viktigt för alla, men den västmedborgare som likt Assi Domän undandrar sig omaket att vara väl förberedd i Ryssland och att undvika att ha rätt kontakter och rådgivare, han utsätter sig inte bara för obehag utan han har också helt i onödan slarvat bort aktieägarnas pengar. Det vore slutligen naivt att tro att ett bakslag i Ryssland med framgång kan isoleras från de följande affärer man avser göra. Toni Schönfelder Anders Lidman Toni Schönfelder är rådgivare till Aeropol AB. Han har arbetat som vd i företag med verksamhet i stora delar av världen varav 15 år först i Sovjet, därefter Ryssland och Baltikum Anders Lidman är jurist (L. L M. ) och vd i Aeropol AB. Han har arbetat som styrelseledamot och bolagsjurist i ryskägt rederi. Aeropol AB ger bl a strategiska råd avseende affärsverksamhet i Ryssland, samt förmedlar rådgivning av utvalda ryska experter.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.