Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Ryssland är mer komplicerad än så Stefan Hedlund är ju en mycket initierad person, men skjuter lite för ofta från höften. Att måla upp en framtid för ett land av den kaliber som Ryssland är ter sig svårt, det är helt enkelt för många kända och okända faktorer i systemet. Den som tror att Putin skulle lämnat KGB eller FSB vet inte vad han talar om, istället är det så att Putin är "uthänge" skylten och makten ligger i bakomvarande led som inte syns. Västvärlden har uppenbarligen svårt att erkänna eller viljan att förstå den Ryska maktens synliga och osynliga strukturer. Vem som nu styr eller inte styr är akademiskt, det som är intressant är vad som kommer ut ur det hela, Ubåts olyckans hantering är ingen tillfällighet. Tvärtom är det exakt så det alltid fungerat. Ingen, absolut ingen kan gå ut med information utan (KGB)FSB:s godkännande, och därifrån kommer endast den kända strategien, desinformation och att förtiga. Det som var annorlunda denna gång är att de få fristående tidningar från central eller lokala poltikers maktsfärer ledes av revanschlystna "oligarker" som äger dessa media. Bestraffningen från centralmakten mot mediat som gick en egen väg och inte följde Regeringens desinformations linje,leder till nya raider med nya "makerade män" på redaktioner eller i hemmen, någon form av bestraffning kommer. När och hur återstår att se, kom ihåg att Ryssarna "äger tiden" inget jagar dem. 1000 år av värsta terror skapar ett eget folkslag, med egna tankar och handlingar. Västvärldens "dekadanta" hållning vinnner ingen respekt, därför kan man enkelt och trovärdigt förklara från Regeringens sida att U-båts olyckan inte berodde på en explosion ombord, utan förorsakades av en engelsk eller amerikansk u-båt vilka var orsaken till 118 besättningsmedlemmars död. Vem ifrågasätter och vem blir upprörd över ens uppenbara lögner ? För Ryssarna är det en självklarhet, ingen ryss kan vara ansvarig för en tragedi, alla tillsatta kommisioner har en enda funktion, se till att ingen kan pekas ut, och skall det vara någon som bär ansvaret så är det ex engelsmän eller amerikaner, det är populism och det är dessinformation i den högre skolan, något få i väst kan eller vill förstå. Den västerländska "girigheten" styr istället beteendet, ingen blir upprörd över beskyllningar som i ett normalt fall varit närmast en krigshandling. Ryssland är ju så ofantlig "rik" på natur tillgångar, varför skövlandet, gigantiska ekologiska katastrofer en förnedrad befolkning där merparten av folket lever i en misär som saknar motstycke där medelåldern sjunkit till en nivå utan motstycke. Allt detta är av underordnad betydelse med tesen vi kan inte och får inte isolera Rysland. Västerländska storkoncerner skjuter sina politiker i väst framför sig vilka lämnar i en aldrig sinande ström bidrag alla finanserade med skattemedel, bidrag och ännu mera bidrag. Hundratals miljarder dollar har det blivit under åren, varav endast en bråkdel stannar i landet och resten landar i det västerländska banksystemet, där bankirer och mängder av konsulter samt advokater gärna mot ett saftigt arvode uppfinner all världens kanaler för att pengarna skall stannar i väst och inte kommer till Ryssland. En fråga är vem har tagit hand om alla miljarder dollar som tillhörde "dom som skjutna eller på annat sätt avrättade, dessa Ryssar som sedan 1991 placerad ofantliga belopp i väst? Några legala arvingar finns ju innte då ingen kan skapa de legala förutsättninggar. Så vem har bråttom, ryska regeringen sitter på åskådartribunen, först får man pengar i lån eller bidrag för att därefter sälja något som redan är betald. Det vore väl mer naturligt att alla lån som Ryssland erhållit omvandlades i varor som landet skall leverera, då hade Ryska befolkningen erhållit sina löner och landet vore självförsörjande kanske rent av välmående. Storföretagen i väst är ett annat redskap vilka investerar i Ryssland ett land utan riktiga lagar eller ett fungerande rättssystem. Där dom "rätta" kontakter är överordnad lagarna! Dessa företag går in med nya pengar som i regel garanteras av statliga garantier från hemlandet dvs samme skattebetalare som redan skickat över miljarder dollar. Man kan ju börja fundera när skall västvärlden vaknar ? Det "nyvakna media" intresset i Ryssland för dom som dog i Ubåtsolyckan står i stark kontrast till alla ryska soldater som dör dagligen i Tetjenien eller inom det militära pga en total avsaknad av säkerhet eller människovärdighet om detta talas det lite eller inget alls, ej heller i det ryska media. För tillfället ! Den ryska stoltheten fick sig en knäck, världsmakten ryssland som först förlorar en atomdriven ny u-båt och därefter inte kan få upp en lucka utan hjälp från utlandet, liknar mer en fars, som bara tjänar en grupp, nämligen oligarkerna som nu kunde dra ned byxorna på regering och militärledningen samt FSB. Fortsättning följer!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.