Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Bäste Läsare  
 
Newsletter nr 35 "Varning Schönfelder" den 17 oktober 2005,  
Goda tider väntar, Stockholm förlorar på bristande samordning,  
Volvo utvecklar hybridsystem, Dramatik i Östersjöns Färjetrafik,  
Välkomna koldioxiden och miljöbluffen, Sveriges bussförare  
tillhör höginkomsttagarna.  
 
 
 
I detta nummer av Newsletter nr 35 "Varning Schönfelder" den 17 oktober 2005,  
Kan du läsa följande:  
 

   
 1. Varning, skyddar din dator Viktigt meddelande från Microsoft  
 2. Marknadsutsikter för 2006 och framåt, det är goda tider som väntar!  
 3. Sveriges skattetryck 100% högre än i USA  
 4. Göteborg går mot nya rekordår  
 5. Stockholm däremot förlorar på bristande samordning  
 6. Volvo utvecklar ett komplett hybridsystem  
 7. Trängselskatten ger riksdagsledamöterna högre pension  
 8. NY - Dramatik i Östersjöns Färjetrafik  
 9. Hur använder Google sin kunskap om dig?  
 10. Götheborg på väg mot China - Första anlöp sker i Cadiz i Spanien och resebranschen saknas, man är upptagen med att ränna i korridorerna och baktala varandra!  
 11. AFFÄRSNYTTAN MED IP-TELEFONI  
 12. Sveriges bussförare tillhör höginkomsttagarna allt enligt LO  
 13. Välkomna koldioxiden, Bland journalister är medlöperiet nästan totalt, I vår bakvända tid blir man nämligen “god” av att hota, Ingen tror väl att dessa politiker och journalister och miljöaktivister har gedigna kunskaper i frågan. Förutom att dom i stort sett “tycker som alla andra”. Något som inkludera SLTF med lögner som enda budskap.  
 14. Kollektiv¬avtalens helgd  
 15. TV propaganda i Tyskland – vad kan du göra för ditt land?  
 16. Som alltid har Olof Tegström spännande i givande Nyheter om Vätgasen och hur Sverige fortsätter att komma i bakvatten  
 
 
 
I egen sak!  
Vi har i dagarna lanserat en ny uppfräschat site http://www.victorcar.com som har anor från mitten av 90 talet och nu ingår i eurocasacar.com. Ta dig en titt – utvecklingen går rasande fort.  
 

 
 
1)  
 
VIKTIGT  
Till dig som använder Microsoft, det gäller att skydda sin dator, läs och ladda ned detta, det kan rädda dig från obehagliga överraskningar. http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms05-oct.mspx  
 

 
 
2)  
 
Marknadsutsikter för 2006 och framåt, det är goda tider som väntar!  
Lägesrapport från Leif Aronsson  
 
Det allmänna marknadsläget ser i oktober 2005 rätt ljust ut. Konjunkturinstitutet KI spår att tillväxttakten, som toppade under 2004 och som minskade kraftigt under våren 2005, nu åter tar fart. I augusti skrevs prognosen upp från +2,1% till +2,4% och nu i oktober till +2,5%. För 2006 räknar KI med en tillväxt på +3,2% och för 2007 +2,8%.  
 
Den goda konjunkturutvecklingen 2005-2007 driver på både företagens mediasatsningar och affärsresande. Detta styrks också av den aktuella utvecklingen. Under Q2 ökade reklaminvesteringarna med +9 %. Irm (Institutet för reklam- och mediestatistik) bedömer att företagen skall öka sina mediainvesteringar under de närmaste åren.  
 
Affärsresandet och eventmarknaderna är redan inne i stabila tillväxtperioder. Till och med augusti har affärsresandet ökat med +10%.  
 
Mäss- och konferensmarknaderna, som utvecklas senare i konjunkturcykeln, bedöms börja vända uppåt i år. Konferensvolymen har bara ökat +1% sedan årsskiftet. Under augusti var ökningen +2%. Efterfrågan av mäss- och konferenstjänster förväntas fortsätta att öka under den pågående positiva konjunkturcykeln.  
 
Den internationella kongressmarknaden har återhämtat sig efter 11 september. Nu ökar antal kongresser igen men de blir allt kortare i tid.  
 
Den höga tillväxten i ekonomin driver också på privatresandet. Hotellens rumsförsäljning till privatresenärer som ökat starkt de sista åren fortsätter i år med +4%. Tendensen i augusti var +9%.  
 
Världsturismen fortsätter att öka. Efter +10% under 2004 är tendensen under 2005 +8%. I Sverige ökar de utländska gästerna i nuläget årligen med ca +3 %.  
 
Hotellen som tidigare känt av det minskade affärsresandet, men som kompenserats av ökat privatresande, är inne i en stark tillväxtperiod med ökat affärsresande och en fortsatt hög nivå på privatresandet. Ökat affärsresande och ökade disponibla inkomster för hushållen medför också en ökad restaurangefterfrågan under de närmaste åren.  
 
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0706-666 022, mailto: tourism@telia.com  
 
Toni:s kommentar,  
Goda Nyheter för alla inom industrin och servicenäringen. Men en tillväxt baserat på lånade pengar hur länge kan detta pågå? Till vilket pris för övriga verksamheter i samhället? Statskulden ökar just nu varje månad ca 3-4 miljarder netto.  
 
För september är den totala statsskulden 1.258 miljarder kronor. För att detta skall fungera kräver det en ökat tillväxt i industrin som ger högre skatteinkomster till staten, hur vill man säkra detta när alltfler samtidigt lämnar skattemässigt Sverige?  
 
Summa summarum är att allt färre få bära en allt större börda i form av högre skatter och en lägre samhällsservice med lägre pensioner, lägre ersättning från sjukkassan längre väntetider för att få komma in på ett sjukhus, äldrevården minskar ned sina ambitioner och allt detta sker smygande utan att det blir ett himla liv.  
 
Dom enda som inte tycks ha förstått allvaret är SLTF där gormar man om mer pengar till ännu fler sanslösa projekt. Se vidare artikel nr 3  
 

 
 
3)  
 
Sveriges skattetryck 100% högre än i USA  
 
Vårt skattetryck närmare 100 procent mer jämfört mot USA. Vårt skattetryck ligger på över 50 procent av BNP visar en färsk undersökning från OECD skriver N24 och vi leder ligan igen. Vårt skattetryck har varit högt det senaste 30 åren då låg vi på 42 procent. På andra plats hamnar vår granne Danmark och sedan kommer Belgien, Norge och Finland. USA har ett skattetryck på 25,4 procent av BNP.  
 

 
 
4)  
 
Göteborg går mot nya rekordår  
 
Göteborg bör få sin andel av den allmänna marknadstillväxten under de kommande åren. 2006 blir både ett mycket starkt evenemangsår som toppas av EM i friidrott och ett starkt mässår. Liseberg kommer troligen inte med samma starka attraktionsnyheter 2006 som de sista åren. Man lanserar bl.a. ett nytt restaurangkvarter. Men konkurrensen är sådan att redan 2007 kan man förutse nya starka attraktionsnyheter. Både Tivoli i Köpenhamn och Tusenfryd utanför Oslo lanserar nya huvudattraktioner de närmaste åren.  
 
I år ökar rumsförsäljningen i Göteborg med +6-7%. Det är kanske väl starkt för 2006. Det normala ligger på +3-4%. Samtidigt har vi EM i friidrott och ett starkt mässår. Vi bör kunna se fram emot fortsatta ökningar. Ett aber är den relativt sämre utveckling för affärsresandet till Göteborg som vi sett sedan i mars med minskningar de två sista månaderna. Oktober-novembers siffror blir mycket intressanta.  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0706-666 022, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
5)  
 
Stockholm däremot förlorar på bristande samordning  
 
Stockholm förlorar miljonbelopp varje år, bara för att samordningen inom turistbranschen är otillräcklig. Det hävdar Fredrik Bergström, VD för Handelns Utredningsinstitut.  
Han anser att Stockholms stad, handeln, restaurangbranschen, hotell, turoperatörer och agenter måste förbättra sitt samarbete. Han pekar till exempel på den modell som framgångsrika köpcentra använder för att marknadsföra sig. Bland annat så marknadsförs hela centrat, snarare än enskilda affärer och man satsar på att öka tillgängligheten för så många som möjligt.  
 
Fredrik Bergström tycker att det behövs mer spontanitet och mindre regler. Till exempel tycker han att uteserveringar borde tillåtas året om  
 
Toni kommentar:  
Fredrik Bergström har nog aldrig träffat dom ”ledande” förgrundsfigurerna i turistbranschen, ett folkslag som inte kan bokstavera till samarbete inte ens i för branschen livshotande frågor. Var och en är bäst, att hela landet lider då dessa betonghäckar blockera allt vad som kunde öka inkomsterna, det gäller inte så länge förslaget inte är deras eller inkomsterna kommer dem tillgodo.  
 
Att se helheten, denna möjlighet har aldrig funnits, däremot att svansa och kröka rygg, ett system man utvecklat till sin fulländning. Och så fortsätter det, gärna med att snacka rappakalja om varandra och gärna hämta lite bidrag till de mest befängda projekt.  
 

 
 
6)  
 
Volvo utvecklar ett komplett hybridsystem  
 
Miljötrenden har nått tung trafik. Volvo utvecklat ett komplett hybridsystem som kan starta en lastbil med enbart el.  
 
Volvo planerar att under det närmaste året presentera flera lastbilar med hybriddrivlina.  
Målet är att utveckla ett komplett hybridsystem som kan starta en lastbil med enbart el, skriver Volvo i ett pressmeddelande.  
Nyligen presenterade dotterbolaget Mack en prototyp av en hybriddrivlina för tunga lastbilar i USA, den första av de fordon som Volvo planerar att presentera.  
 
Macklastbilen är en så kallad mild hybrid, vilket innebär att hybridmotorn hjälper till vid start av fordonet och sedan återvinner den energi som uppstår vid inbromsning, energi som lagras i batterier och som kan användas istället för dieselbränsle.  
 
Hybridfordon har en potential att minska bränsleförbrukningen med 20-25 procent, enligt pressmeddelandet.  
 
Toni:s kommentar;  
En fråga som inte finns är varför sker utvecklingen enbart i USA och inte i Sverige?  
Jodå vi har svaret, dom gröna och röda kommunisterna har gjort ett avtal med regeringen där all forskning som kan skada Vattenfalls affärsintressen måste ske i annat land.  
och så försvann det några hundra högteknologiska arbetstillfällen igen!  
 

 
 
7)  
 
Trängselskatten ger riksdagsledamöterna högre pension  
 
Stor orättvisa – högre ersättning blir effekten av minskad biltrafik i Stockholms innerstad.  
 
Försöket med trängselskatt i Stockholm kommer att gå till historien som ett av de krångligaste och konstigaste någonsin. En av effekterna av trängselskatten blir nämligen att riksdagsledamöter som kör egen bil till jobbet i riksdagshuset får högre pension än vad de annars skulle ha fått. De får också högre sjukersättning och högre ersättning från föräldraförsäkringen. Nu är det inte bara riksdagsledamöter som gynnas, tängselskatten ger alla som kör egen bil i tjänsten mer när de är gamla, sjuka eller föräldralediga.  
 
Förklarningen är följande, alla som reser i tjänsten, lämnar en reseräkning till sin arbetsgivare.  
I vanliga fall får de tillbaka pengarna för utlägg och kostnader, men när det gäller trängselskatten blir fallet annorlunda.  
Trängselskatt betalas ut som lön, ersättningen läggs alltså ovanpå ordinarie lönen.  
 
Detta innebär att alla ersättningar som är knutna till inkomsten höjs. Exempelvis pension, sjukersättning och ersättningen från föräldraförsäkringen och för vård av sjukt barn. Hur stor höjningen blir är omöjligt att räkna ut, det beror på hur stor löneförhöjningen på grund av trängselskatten blir.  
 

 
 
8)  
 
Dramatik i Östersjöns Färjetrafik  
 
a)  
Riga Sea Line
 
Färjan Baltic Cristina ligger i arrest i Riga hamn sedan tidig morgon den 15 oktober 2005.  
De obetalda skulderna är 7 miljoner USD i princip lika mycket vad färjan är värd i dag.  
 
Det är hamnen i Riga som lagt ett betalningskrav på nuvarande ägaren, med 99% säkerhet skulle det bli inställd trafik från måndagen men det verkar som om rean redan satt igång.  
 
Valet i Lettland är över och socialdemokraterna förlorade har borgarna önskat krypa ur färjeverksamheten och bakom ryggen slutit avtal med Tallink för att komma igång. Nu är detta inte första gången mörka män i Lettland är i farten så det kan säkert hända en del under veckan som kommer. Trafikmässigt är färjan helt fullbokad till jul så det är inte fel i operationen, vd för närvarande kommer från kommunikationsdepartement.  
 
b)  
TALLINK
 
Tallink har, beslutat att bilda ett dotterbolag i Lettland - RigaLink. Den 10 januari startar Tallink trafik på linjen Riga-Stockholm med ett fartyg och i maj sätter man in ett fartyg till. Riga Sea Line har i dag trafik mellan Riga och Stockholm och ifjol reste 78.292 passagerare på linjen. Idag är Riga Sea line färja arresterat för obetalda skulder.  
 
c)  
Tallink bygger nytt, igen!
 
 
Tallink gav i veckan besked om att bygga 2 nya snabbgående kombifärjor med en totallängd  
på 175 m som skall göra 29 knop.  
Fincantieri I Italien är varvet som fått denna order. Färjan får 240 hytter, har en kapacitet för 2.200 däckpassagerare och 2000 lane meter som tillåter 660 bilar att följa med.  
Tallinks styrelseordförande Mr. Enn Pant förvänta sig att fartygen skall höja kvalitén markant på Tallinks rutter i Östersjön.  
 
d)  
Tallink kör igång Stockholm – Riga den 10 januari 2006
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=729&show=729  
 
Tallinks koncernchef Enn Pant har vid samtal med analytiker på nytt konfirmerat att bolaget skall starta trafik med 2 fartyg som kan föra med sig 1500 passagerare under 2006.  
 
Den 10 januari 2006 skall Nuvarande Regina Baltica gå in på Stockholm - Riga trafiken.  
Ett andra fartyg skall gå i trafik i mai, vilket det blir vill man vänta med att offentliggöra.  
 
Överenskommelsen har bekräftats av Lettlands kommunikationsminister Ainars Slesers. Hade socialdemokraterna vunnit som hade regeringsuppdraget hade nog den nuvarande färjan Baltic Kristina som tillhör Latvias Rigas Juras Linija (RJL), chartrats ut till South Korean Shipping.  
 
Nu har den socialdemokratiska regeringen förlorat i valet varför det lär bli strid om färjetrafiken, det är många ”med mörka glasögon” som vill vara med i leken och fortsätta dränera även i framtiden färjetrafiken på pengar, att Färjan Baltic Cristina nu ligger i arrest med en skuld på runda 7 miljoner USD är en bekräftelse på hur det går till, att köra bort motsvarande pengar i ren driftsunderskott är närmast omöjlig med ett fartyg av Baltic Cristinas storlek.  
 
Det handlar om samma stöld av i storts ett samma personer som 1996 när Baltic Line tvingades ge upp, dom fanns nämligen både i Ryssland och i Lettland, samma gäng alltså.  
 
e)  
Tallink skall sälja två av sina fartyg
 
Färjorna AutoExpress 1 och AutoExpress 2 skall säljas så snart dom slutat trafiken i slutet av oktober. Håkan Nordström, Tallink Finlands managing director meddelade att man till sommaren 2006 på rutten Helsingfors – Tallin skall opererar med 4 fartyg vilka delvis kommer att tas ur trfaik när nybyggen kommer år 2007.  
 
 
f)  
Silja line,
 
Silja line har beställt två nya RoPax fartyg som motsvara ungefärligen vad Tallink har beställt i kapacitet enligt ovan.  
Det är det enda rätta varför Stockholm – Åbo linjen kommer förändras där Silja kommer att göra sig av med charter avtalet för Europa och Silja Festival kommer att få nya ägare. Silja satte redan i våras ut Silja Festival till försäljning (37 milj US dollar).  
 
Silja Festival är en lätt placerat färja, den är enkelt sagt bra på alla sätt. Svårare blir det för ägaren av Europa det tyska Meyer varvet, ett mastodont fartyg där det mesta är fel byggt av gamle Viking line svenske partnern Myrsten. Vill du fräscha upp minnet kan du läsa min analys från i maj 2005 http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=710  
 

 
 
9)  
 
HUR ANVÄNDER GOOGLE SIN KUNSKAP OM DIG?  
 
De sökord som du matar in i Google ger en bra bild av dig - och Google sparar informationen. Över tiden kan Google-användningen ge en tydlig bild av sådant som intressen, åsikter, planer, eventuella hälsoproblem och professionell verksamhet. I USA har en diskussion kommit igång kring eventualiteten att polis och underrättelsetjänst i det tysta begär tillgång till den guldgruva av personprofiler som för varje månad blir allt större hos Google (och andra sökmotorföretag).
 
 
Google loggar IP-adressen till de datorer som används för sökningar, och sparar inmatade sökord för framtiden. IP-adresserna ger i sig själva inte automatiskt tillgång till namn och adress (för att få den informationen krävs medverkan från användarens internetleverantör), men många gånger kan användaren bakom IP-adressen identifieras med hjälp av knep och genom att "lägga ihop två och två"  
 
Exempelvis driver ju Google även epost-tjänsten Gmail. En person som använder både Gmail och Googles sökmotor tillhandahåller omedvetet mycket ingående information om sig själv. Epost-korrespondensen ger ju information om vänkrets och kanske också arbetsförhållanden, och dessutom automatläses alla Gmail-kunders epostmeddelanden av Google i syfte att profilera kunderna ur marknadsföringssynpunkt. Programvaran drar alltså slutsatser om vilka ämnesområden användaren intresserar sig för.  
 
Till skillnad från många andre epostföretag uppmuntrar Google sina Gmail-kunder att spara epostmeddelandena på obestämd tid. Enligt företagets integritetspolicy förbehåller man sig också rätten att spara meddelandena på sina servrar även efter att användaren raderat dem. Google placerar också cookies på användarnas datorer, som innehåller information om hur de olika tjänsterna används. Google förbehåller sig rätten att samordna cookies från sina olika tjänster. I vissa fall sparar också Google information om vilka sajter användarna klickar sig till efter att genomfört en sökning.  
 
Rykten finns i omlopp om att Googles databas i hemlighet används av amerikanska myndigheter både i den globala jakten på terrorister och för att driva ekonomiskt och tekniskt spionage mot andra länder. Inga belägg för dessa rykten har dock kunnat presenteras.  
 
Justitieministern Thomas Bodström har tillsammans med några andra EU länder krävt om obligatorisk lagring av information om vilka sajter alla människor besöker kan det bli så (beroende på vilken teknisk lösning som väljs) att även sökord som vi matar in i sökmotorer lagras. Nu har visserligen EU avslagit denna framställan, nu ja, men man redan vid nästa Terrorist tillslag kan stämningen bli en annan.  
Observera att här talar vi om lagring i Sverige, avsedd för polisen i Sverige och de andra EU-ländernas poliskårer, till skillnad från den ovan avhandlade lagringen som sker i USA i Googles regi. Om Bodström-förslaget resulterar i att URL-en lagras kommer sökord att följa med på köpet (eftersom dessa ingår i URL-en). Om däremot den besökta sajtens IP-nummer lagras blir så inte fallet.  
 

 
 
10)  
 
Götheborg på väg mot China - Första anlöp sker i Cadiz i Spanien och resebranschen håller sig undan!  
 
Den 80 man starka besättningen på ostindiefararen "" fick ett storstilat avsked när fartyget lämnade hemmahamnen i går för en två års lång äventyrsresa. Hundratals flytetyg av olika typer och storlekar följde henne ut ur hamnen och på kajer och stränder hade upp emot 100.000 människor samlats.  
 
Nästa sommar anlöps Kanton och intresset i Kina är mycket stort. Ombord på "Götheborg" finns ett kinesiskt tv-team som kontinuerligt skall rapportera till sina 800-900 miljoner tittare. I Kina byggs en 48 meter lång djonk som skall möta "Götheborg" i Pärlflodens mynning och i Kanton rustas den gamla hamnen upp för att ta emot fartygen.  
Första anlöp sker i Cadiz i Spanien.  
 
Hittills har projektet kostat 350 miljoner kronor och ytterligare 150 miljoner kronor behövs för att kunna slutföra resan. Stena, Göteborgs Hamn, SKF, Atlas Copco och Volvo är några av huvudsponsorerna. Transatlantic stöttar projektet med bemanningstjänster.  
 
Toni kommentar:  
Ett spännande projekt efter många om och men nu kommit iväg. Det blir med all säkerhet en spännande resa med ett fartyg som lär segla över förväntan. Svensk Industri satsar betydande belopp för att nå den uppmärksamhet i China ett land med en dimension idag som vida överstiger i vart fall resebranschens ”betonghäckar” fattningsförmåga.  
 
Här hade Sveriges Turistråd, RTS och föreningen svensk Turism gemensam haft en uppgift att vara med och öppna dörren för en kommande marknad där även Svenska Incomming arrangörer kunde ha fått en bit av den kaka som redan nu växer där bara Indien växer ännu snabbare.  
 
Men självklart, Turistrådet som körs av pryor, RTS som leker finansbolag, föreningen svensk turism som myglar i korridorerna och så sysselsätter alla sig själv, springer på departementet för att hämta ytterligare lite bidrag allt för att hålla i gång i grunden sjuka organisationer vid liv. Världen står inte still och inte väntar den heller på att svenska företrädare skall vakna!  
 

 
 
11)  
 
AFFÄRSNYTTAN MED IP-TELEFONI  
 
Det interna ringandet blir ju i praktiken helt gratis.  
Det går även bra för samarbetande företag eller organisationer att koppla ihop sina datanät, och sedan ringa gratis inom det "kluster" som bildas.  
 
Att ringa via Internet - så kallad IP-telefoni - är på väg att förändra telefonin i grunden. Alla känner numera till att man med hjälp av exempelvis Skype - nu sålt för 31 miljarder - kan ringa gratis över nätet till andra Skype-användare. I den här artikeln ska jag koncentrera mig på företagsanvändning av IP-telefoni (som inte är riktigt samma sak som att ringa via Skype m.fl.).  
 
IP-telefoni går ut på att ljudet i mikrofonen digitaliseras och delas upp på många små "paket", som sedan skickas över ett datanät som använder InternetProtokoll (IP). Detta datanät kan vara företagets eget LAN, WLAN (trådlöst LAN) eller WAN ("wide area network", eller stor-LAN). Det kan också vara det öppna, publika internet.  
 
Så länge kommunikationen sker i datanät (utan att det traditionella telefonnätet används) är samtalen gratis. Att upprätthålla näten kostar naturligtvis pengar, men i många fall finns de ändå på plats och telefoni tar ganska lite bandbredd i anspråk jämfört med datakommunikation. Varje samtal utnyttjar en bandbredd på mellan 20 och 80 kbit/sek, beroende på vilken ljudkvalitet som önskas.  
 
Det här innebär att affärsnyttan med IP-telefoni blir särskilt stor om det finns flera kontor eller liknande mellan vilka många telefonsamtal genomförs. Det interna ringandet blir ju i praktiken helt gratis.  
 
Det går även bra för samarbetande företag eller organisationer att koppla ihop sina datanät, och sedan ringa gratis inom det "kluster" som bildas. Exempelvis har sju kommuner och ett energibolag i norra Sverige på så sätt skapat ett IP-telefonikluster med gratis interntelefoni. Det handlar om Umeå, Nordmalingen, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Vilhelmina och Umeå Energi.  
 
En reflexion är förstås att man undrar hur lång tid det tar innan fler kommuner ansluter sig. Kanske alla landets bortåt 300 kommuner. Och sedan landstingen. Och sedan... Rent principiellt finns inget hinder för hur stort ett kluster kan bli. Var går gränsen för när kunderna blir sin egen teleoperatör?  
 
Störst blir förstås den ekonomiska vinsten om kontor eller företag i olika länder kopplar samman sig. Det blir fortfarande gratis att ringa internt. Exempelvis har Exportrådet kopplat samman alla sina 48 kontor i 40 länder med IP-telefoni. Det innebär inte bara att man ringer gratis till varandra, utan även att Exportrådets kunder kan nå vilket lands kontor som helst till kostnaden av ett samtal till ett vanligt telefonnummer i Stockholm (alla länders kontor har sitt eget svenska 08-nummer). Det innebär också att exempelvis Exportrådets kontor i Tokyo kan ringa till vilket telefonnummer som helst i Paris till kostnaden av ett franskt lokalsamtal.  
 
Det göteborgsbaserade företaget Wireless Car hade problem med höga mobiltelefonräkningar för personal på resande fot i Kalifornien. IP-telefoni infördes. Man vidarekopplade medarbetarnas mobiltelefoner till ett telefonnummer i Göteborg (som var kopplat till företagets IP-nät), och lät personalen i USA köpa lokala kontantkort till sina mobiltelefoner. Slutresultatet blev att personalen på resa i Kalifornien kunde nås till kostnaden av ett lokalt svenskt mobilsamtal, eftersom kommunikationen gick i datanät mellan Göteborg och Los Angeles.  
 
Ett företag måste naturligtvis kunna ringa till kunder och andra som inte använder IP-telefoni. Det är också möjligt. Då använder man vanligtvis en tjänst hos sin teleoperatör, som då tillhandahåller en gateway mot det vanliga telenätet. För samtal som kopplas på det viset betalar man förstås samtalstaxa till operatören.  
 
När ett företag tillämpar IP-telefoni blir flexibiliteten stor. Exempelvis kan en telefon i princip anslutas till ett Internetuppkopplat datanät var som helst i världen, och sedan användas med bibehållet telefonnummer och full växelfunktionalitet. Det blir helt enkelt som om den aktuella medarbetaren satt på sitt vanliga kontorsrum - trots att hon kanske sitter på en flygplats i Dubai och kommunicerar via en hot spot (WLAN).  
 
För några år sedan var talkvaliteten i många fall dålig i IP-telefoni. Detta problem har i allt väsentligt lösts. Om en professionell installation genomförs, och datanäten uppfyller de tekniska krav som ställs, märks idag ingen skillnad i ljudkvalitet mellan traditionell telefoni och IP-telefoni. Det är dock mycket viktigt att gå igenom datanäten och kontrollera att de uppfyller kraven. Bandbredden är inte det kritiska, utan det viktiga är att fördröjningar i switchar ligger på en låg nivå (utrustningen har på senare år blivit bättre på denna punkt) och att switchar kan prioritera telefonitrafik framför datatrafik.  
 
Det senare kallas "quality of service" (QoS), och är av avgörande betydelse för att IP-telefoni ska fungera bra. På det öppna, publika internet saknas QoS, vilket är skälet till att telefoni via exempelvis Skype inte har samma tillförlitlighet i talkvalitet som en företagsinstallation av IP-telefoni (även om Skype numera ofta fungerar utmärkt).  
 
En mycket spännande fördel med IP-telefoni är att gränserna mellan telefoni och datakomunikation upplöses. Detta är ännu ett exempel på den så kallade konvergens som visar sig på många områden i den digitala revolutionens släptåg. Några exempel på fördelar som konvergensen ger IP-telefoni:  
 
- Telefonin kan knytas samman med affärssystemet, så att exempelvis lagersaldon kan visas i telefonens display  
- Inkommande samtal kan hanteras på ett smart sätt, exempelvis så att vissa samtal prioriteras eller kopplas till vissa medarbetare, om så önskas med koppling till kundregistret.  
- Röstmeddelanden i telefonen kan levereras som epost med MP3-filer, som sedan exempelvis kan vidarebefordras som vanliga email till andra personer om så önskas  
- En webcam (kamera på bildskärmen) kan kopplas in, och därigenom erhålls bildtelefoni (de dyraste IP-telefonerna har stor bildskärm i färg med touchscreen)  
- Integration med exempelvis Outlook gör det möjligt att klicka på ett telefonnummer i Outlook-registret för att initiera ett samtal till den personen  
- Genom att klicka på flera telefonnummer kan ett gruppsamtal automatisk initieras  
- På en webbsajt kan det finnas en länk att klicka på för att omedelbart initiera ett IP-telefonsamtal till exempelvis en säljare eller supportperson.  
- Sekvensiell vidarekoppling kan programmeras in. Inkommande telefonsamtal kan exempelvis kopplas vidare till nummer 1 efter tre signaler, till nummer 2 efter ytterligare två signaler (om ingen svarar), och sedan till... (osv).  
 
Detta är några av IP-telefonins fördelar. Fler finns. En naturlig fråga är förstås om det inte finns några nackdelar?  
NEJ det finns inga nackdelar annat än för telekom företagen som tappar inkomster.  
Det är sådant som kallas för strukturförändring!  
Det är konsekvensen när marknaden är fri och världens hjärnor tillåts utveckla istället för att stå i kö och hämta patetiska bidrag.  
 

 
 
12)  
 
Sveriges bussförare tillhör höginkomsttagarna allt enligt LO  
 
Höginkomsttagare enligt LO är de som har en inkomst på 18 000 kronor i månaden. Många av Sveriges grundskollärare och bussförare lär bli förvånade när de inser att de av LO numera ses som högavlönade  
 
Kan fackets ekonomer ingen ekonomi?  
av Tino Sanandaji, doktorand i nationalekonomi vid University of Chicago  
Hela artikeln kan du läsa under denna länk:  
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1330  
Fackföreningsekonomerna arbetar hårt för att skönmåla den svenska ekonomin och arbetsmarknaden inför den kommande valrörelsen. Kritik avfärdas som ”myter” och de som kritiserar anklagas för att ”svartmåla Sverige”. Det finns därför all anledning att granska fackekonomernas argumentation, vilket jag kommer att göra med utgångspunkt från två nyligen publicerade artiklar på DN Debatt.  
 
Kritiker ska brännmärkas  
Även om LO-ekonomerna kompromissar med ärlighet och logik i sin iver att försvara regeringen är det kanske TCO som går längst. Daniel Lind nöjer sig inte med att förneka att det finns problem – han hävdar att själva kritiken av regeringens ekonomiska politik är en allvarligare fara för landet än de brister kritikerna påtalar. Facket dammar här av statsministerns beprövade ”brännmärkningsstrategi” – kritik av socialdemokratisk politik likställs med kritik av Sverige som nation. På samma gång görs granskarna ansvariga för de problem de påpekar, om än i Linds fall med kvalifikationen att problemen inte existerar.  
 
Fackets ekonomer vill gärna framställa sig som seriösa, med analys grundad i forskning och empiri. Det är samtidigt tydligt att de sällan drar sig för manipulationer när det är dags att skydda Rörelsen och makten.  

 
 
13)  
 
Välkomna koldioxiden  
av Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi, docent i teoretisk fysik  
hela artikeln hittar du på följande länk: http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1326  
Bland journalister är medlöperiet nästan totalt (tack och lov finns undantag). Varje spektakulärt påstående eller observation som antyder klimatförändring slås upp på helsidor med rubriker som: ”Värmen hotar hela världen” (DN 28/1 2005) med smaskiga färgillustrationer. Lite förvånande för läsarna är att varje sådant utspel framställs som om växthuseffekten just hade upptäckts, trots att vi hört budskapet till leda.  
 
När organisationer börjar prata sig samman finns det anledning till misstänksamhet. Om sen själva samstämmigheten anförs som motiv för uppfattningen bör man definitivt dra öronen åt sig. Detta kallas konsensus och är mycket farligt, som masshysteri ungefär.  
 
Vad skall man då säga om koldioxiden och klimatet? Från departement till förskola, från höger till vänster, från svenskt näringsliv till Greenpeace, från FN till kommunala miljörådgivare, från Australien till Kanada – samma budskap: Koldioxid är planetens förbannelse, något måste göras.  
I vår bakvända tid blir man nämligen “god” av att hota. Bland medlöparna kan t ex Göran Persson nämnas. Han har dock för säkerhets skull skaffat sig en handgången man att hänvisa till, “miljödebattören” Stefan Edman som garanterat alltid framför rätt åsikter.  
 
Ett obehagligt inslag i dagens politik är propaganda från statliga myndigheter, Folkhälsoinstitutet m fl. Man använder våra skattemedel för att proppa på oss sina åsikter. Bland det värsta i den vägen var nog en annonskampanj som Naturvårdsverket drev med helsidor i de stora tidningarna i jan 2003. Den första annonsen var utformad som en saga med rubriken “Slaskgrå och de sju dvärgarna”, som utmynnade i några moralismer av typen: torktumla inte enstaka plagg, låt bilen stå lite oftare – för att rädda klimatet. Pinsamt dåligt, gudskelov kanske man får säga.  
 
Miljörörelsen har okritiskt och aggressivt anammat klimathotet och odlar detta intensivt som sin förnämsta inkomstkälla. Degenerationen är total. Den gamla fina, kontroversiella miljörörelsen som kämpade för viktiga naturvärden mot ohämmad exploatering har fallit i byråkratins och politikens armar. Det enda som skiljer en miljöaktivist från en politruk är att miljöaktivisten skriker lite högre.  
 
Ingen tror väl att dessa politiker och journalister och miljöaktivister har gedigna kunskaper i frågan. Förutom att dom i stort sett “tycker som alla andra”, så lutar dom sig mot den förment vetenskapliga enigheten.  
 
Värdet av koldioxid  
Koldioxid är livets gas. Allt levande är beroende av koldioxid. Växtligheten förbrukar koldioxid i frenetisk takt. En mängd motsvarande all koldioxid i atmosfären passerar genom växtriket på 5–10 år. Koldioxid är en av grundpelarna för allt liv på vår planet. Gudskelov så har vår skapare tillhandahållit mycket effektiva processer som återför koldioxiden till atmosfären. Annars vore det snart slut.  
 
Men propagandan gäller även andra hemskheter, stigande hav, busväder, tropiska cykloner.  
Vädret skall bli våldsammare med mer stormar, störtregn och torka, säger alarmisterna och deras högljudda uttolkare i massmedierna. Detta påstående saknar såväl empirisk som teoretisk grund. Det är helt taget ur luften. Den förväntade uppvärmningen anses, troligen med rätta, bli större nära polerna – alltså temperaturen utjämnas. Därmed minskar energikällan för busväder. De försök som gjorts att hänföra nutida stormar och översvämningar till “växthuseffekten” är både fräcka och ovetenskapliga.  
 
Om vi summerar betydelsen av mer koldioxid, för jordens produktionskapacitet och för klimatet är det för mig uppenbart att hotpropagandan är missriktad och omotiverad och att vi i stället skall välkomna ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.  
 
Läget är dystert  
Nu är läget ganska mörkt, klimathotet har utvecklats till försörjningsbas för miljörörelsen, en stor grupp forskare och en växande byråkrati. Politiker och diverse maktcentra har lärt sig att dra fördel av situationen. Mer överstatlighet, kärnkraft, bensinskatt m m motiveras frejdigt med klimatmoralism. Liksom den hysteriska kvävejakten får motivera allsköns dyrbara anläggningar ”för att rädda havet” så får jakten på koldioxid motivera övervakning, subventioner och skatter för att styra och skinna medborgarna. Klimatfrågan är en riktig kronjuvel för reglerings- och övervakningsfanatiska politiker och byråkrater.  
 
På den globala arenan har vi begåvats med Kyotoprotokollet. Detta är verkligen byråkratins seger över förnuftet. Ett urvattnat fördrag som kommer att gå samma öde till mötes som EU:s stabiliseringspakt.  
Sätt stopp för den livsfientliga propagandan. Ni som har makt att påverka, försök se det positiva med mer koldioxid och lugna ner er. Klimatet kan ändå inte styras  
 

 
 
14)  
Kollektiv¬avtalens helgd  
av Pernilla Ström, ekonom och debattör.  
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1337  
 
Det är något som skorrar oerhört falskt i den nymornade entusiasmen för kollektivavtal. Ska man ta fasta på allt som sägs och skrivs i dessa dagar håller vi svenskar kollektivavtalen lika heligt som midsommarafton och allemansrätten. Fan tro’t.  
 
Vi var nog ganska många som satte kaffet i halsen när Ekot rapporterade från moderaternas stämma för en tid sedan. Det lät som om reportern buggat ett möte med ”Unga Örnar På Besök Hos Snälla Farbror Facket”.  
 
Att Byggnads med maffialiknande metoder lyckades driva byggföretaget L & P Baltic Bygg i konkurs och tvinga det lettiska företaget Laval un Partneri ur landet i samband med skolbygget i Vaxholm är tragiskt. De lettiska byggarbetarna var ingalunda några exploaterade låginkomsttagare. De hade lettiska kollektivavtal. Och deras löner motsvarade vad som stipuleras i svenska kollektivavtal. Det var dock inte nog för Byggnads. De krävde att de lettiska byggarbetarnas löner skulle ligga på det svenska genomsnittet – allt enligt den bisarra  
 
Jag kan förstå att facket kämpar för sina privilegier. Ur ett snävt egoistiskt perspektiv är det helt begripligt att Byggnads försvarar sina klausultunga kollektivavtal: om inte annat så ger det ju ett par hundra ombudsmän möjligheten att slippa ruggiga byggfuttar och i stället gona i fackexpeditionens ombonade värme.  
 
Kollektivavtalen må ha tjänat Sverige och svensk arbetsmarknad väl i historien. Men det är fatalt misstag att tro att de därmed är bäst skickade att göra det även i framtiden.  
 

 
 
15)  
TV propaganda i Tyskland – vad kan du göra för ditt land?  
I Tyskland kör man i TV just nu en kampanj med olika kändisar där man tar upp temat som en gång i tiden JFK Kennedy lanserade, fråga inte vad du kan få av staten utan vad du kan göra för landet.  
 
Sverige befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation som av regeringen och LO döljs och alla som tar upp ämnet skall brännmärkas. Detta är kanske ett av de allvarligaste påhoppen på det fria ordet och grunden i demokratin, rätten att kritiskt betraktar makthavarna.  
 
SLTF är inom kollektivtrafiken den makthavare som har tolkningsföreträde, det är deras sanning som gäller, det är dom som bestämmer vad som är rätt eller fel. Att dom är orsaken till Sveriges förlorade kreditvärdighet det bryr man sig inte om, det är någon annan som är ansvarig!  
 
Jag blir upprörd. Jag tycker att det är så fel. Om man vill värna miljön, få färre trafikskadade och om man vill att färre människor ska dö av partiklar, då måste man satsa på kollektivtrafiken anser vd Märta-Lena Schwaiger, för SLTF.  
Hon behöver läsa flera av dagens artiklar som alla påvisar hur fel hon har i allt!  
Eller läs detta som en avrundning av dagens Newsletter!  
 
När medborgare som är i sin fulla rätt att kräva utlovad kvalitet i vård, skola och omsorg reduceras till att kämpa mot Don Quixotes väderkvarnar, då är både ”samhället” och demokratin i sig ute på ett sluttande plan.  
 
När vi väl har beträtt detta sluttande plan finns inte längre mycket att hoppas på i form av ständiga omorganisationer, och försök att lägga ut politiska rökridåer kommer bara att leda till ett fördjupat politikerförakt, vilket ytterligare förstärker den pågående normförskjutningen. Den enda realistiska utvägen måste ligga i att åtgärda maktsystemet som sådant. Om ansvar skall kunna utkrävas måste det göras tydligt var ansvaret finns, och så som det svenska systemet i dag är utformat är detta svårt, på gränsen till omöjligt. Det första steget på en lika lång som mödosam väg tillbaka måste därför bli en grundlagsreform.  
 
Återinför ett personligt ansvar för byråkraterna – koppla ekonomin mot nyttan – ändra förhållandet 70 – 30 till 30 – 70. dvs idag 70% anställda i det offentliga och 30% i den privata verksamheten. Här ligger grunden i felutvecklingen.  
 

 
 
16)  
 
Som alltid har Olof Tegström spännande i givande Nyheter om Vätgasen och hur Sverige fortsätter att komma i bakvatten när andra länder driver på utvecklingen mot ett sundare och renare samhälle.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
En liten Nyhet i världen, en stor för oss själva!  
 
http://www.victorcar.com  
Nya priser för vintern – som hos oss betyder ännu lägre pris – då vi har kunnat spara in en del pengar genom ännu mer automatik – besparingen ger vi våra kunder – därför igen lägre priser än tidigare.  
VictorCar är vårt senaste förvärv. Ett gammalt företag med en ny design.  
 
Kolla in och tyck till, denna site blir steget mot nästa generation av biluthyrningssiter  
som ger kunden ännu mer möjligheter. Nyheterna kommer snart att publiceras.  
Vår beprövade site eurocasacar har fått en ansiktslyftning.  
http://www.eurocasacar.com  
Med 24.000 bilar är vi en av de verkligen stora i branschen.  
Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra nu med sammanlagt 1450 destinationer http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra! Och vi står inte stilla, vi slänger oss omedelbart på att vidare utveckla siterna, för att bli ännu bättre! Välkommen och titta in!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.