Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 23 den 30 juli 2007  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Domedagsdebatten om miljön  
 
Oljan snart slut?
 
Det är fascinerande att läsa, att se på TV från olika länder där man försöker överträffa varandra i den förstående domedagen.  
Mycket påminner om mitten av 70 talet och första oljekrisen där vi kunde se i TV rutan hela den svenska expertisen med budskapet att oljan är slut senast inom 10 år, med undantag för motorjournalisten Lennart Öjesten på Expressen som påpekade att det var en bluff och endast ett skäl till att höja priserna, och hur är det denna gång? Sanningen är att det år 2007 finns mer olja än någonsin där merparten ännu inte är exploaterat, och detta är ett problem, all den nya oljan finns i politisk ostabila länder oftast i länder som tidigare tillhörde Sovjet Imperiet men nu är egna stater som flörtar med USA men samtidigt spelar under täcket med mörka ryska krafter som på intet vis vill ha in USA i denna hemisfär som alltjämt betraktas som rysk vilket även Putin alltmer börja agera efter utan att säga det rent ut. Vi lär få se på många hätska utfall från Ryssland framöver oavsett vem som är President som är väl medveten om västvärldens energi behov och den poliska kraften att kontrollera källorna och hålla upp priset och därmed får mera pengar till en upprustning av sofistikerade vapen.  
 
Rysslands hotfulla utfall bra för västländerna  
Dom förtäckta hoten som Putin använder och rustar upp som aldrig förr (det har man gjort sedan Sovjets fall men i det dolda) med att sätta ingångna kärnvapen avtal i ”frysen” att skramla med nya riktade robotar mot Europa, att bråka med England, att bråka med USA allt har ett samband, det är rysk traditionell avledande taktik, dels för inrikes politisk bruk inför valen 2008. Mycket tyder på att Ryssland inte alls får en ny President utan att man med sin absoluta majoritet i Duman ändra grundlagen genom en tillfällig förändring som sätter den ur kraft och låter Putin sitta kvar.  
Ryssland styrs av säkerhetstjänsten något som många har missat, FSB (tidigare KGB) vars främste soldat är Putin. Ryssland spelar sina muskler och tafatta politiker i väst får hickan, som man bäddar får man ligga. Det har funnits många varningstecken sedan 1994 men nu är människan obotlig och ser vad man vill se. Det man ville se var ett system som liknade vårt i väst, inget kan vara mera felaktigt.  
 
Den stora fördelen med dessa hot är att västländerna och Kina måste sätta till alla klutar att ändra sina samhällen bort från oljeberoendet och fossila bränslen.  
USA är inte bara den ledan nationen i världen, den har också alla kloka huvuden som nu får resurser att utveckla en ny teknik, det är ingen tillfällighet att hela den Japanska teknologi industrin har sina utvecklingscentra i Kalifornien. Det är Schwarzeneggers Kalifornien som är ledande i att omsätta vätgasen till konsumenterna, det är den 5:e största ekonomin i världen med resurser som i ett svensk perspektiv är enorma.  
USA, Japan numera även Kina satsar allt vad tygen håller på vätgasen.  
Vätgasen har sina problem men dom är tekniska och sådant löser man.  
Vätgasen är det enda bränslet som släpper ut 0 = Co2  
 
Redan Jules Verne hade en klar bild om framtiden  
Han skrev att den dag vi lär oss att utnyttja vatten som energi har vi löst världens energi behov, vi lånar vatten med elektrolys får vi vätgas som avgas får vi vatten som återförs till vattenfåran vi lånade den ifrån. Med vätgasen som energi får vi energi att ta upp vatten och svälten försvinner. Varenda liten afrikansk by kan utrustas med ett vätgasverk som producera ström i överskott för byn, som driver pumpar för att få upp vatten som används för att odla och arbeta i små jordbruk och skapa välstånd. En investering på knappa 15 tusen dollar mot alla miljarder som idag försvinner i djupa fickor hos korrupta politiker.  
 
Ny Vätgas teknik  
Praktisk taget dagligen tickar det fram nyheter hur man ännu enklare kan framställa Vätgas med vindkraftverk och solpaneler och med en bränslecell kan man få ut effekter som bara för något år sedan var otänkbara.  
Det är en teknisk kapplöpning eftersom det inte bara är Kinas statsledning som förstått att man måste komma bort från oljeberoendet. Den allt dyrare oljan tär på statsekonomin som behövs för att rusta upp landet och betala högre löner och börja inrätta något som liknar en socialvård.  
 
Japan har inga naturtillgångar utan måste tillsammans med Tyskland importera allt, från olja till stål. Den japanska regeringen driver i särskilda projekt en kapplöpning med Syd Korea och Kina utvecklingen på vätgasdrivna elverk, vätgas drivna fordon, avsaltningsanläggningar osv.  
Tyskland har inrättat ett forskningscentrum i Bonn för vätgas dit man engagera hela världs eliten för att ta fram en plan att få bort Tyskland ur dagens energi beroende.  
Samtidigt som staten ser chansen att skapa en ny industri som också skall ge exportinkomster.  
 
Den rysk/tyska gasledningen gör det inte enklare för den nya tyska regeringen som förre Bundeskanzlern Schröder (s) signerade tillsammans med Putin månaden innan han fick avgå och är Schröder nu ordförande för Putins Gazprom gasledningsprojektet i Östersjön, en sån tillfällighet.  
 
Det är Japansk forskning med USA / Kalifornien baserade företag som har det totala övertaget inom vätgastekniken och vi kommer snart få se hur enskilda företag kommer fram med produkter som har möjligheten att förändra vår tillvaro där den totala utsläppet av C02 kommer att plana ut för att därefter minska kraftigt.  
 
Sanyo, LG, Sony, Panasonic för att nämna några företag som i sina USA fabriker har industriella produkter för hushållen att förse sig med egen ström och bränsle till dom egna bilarna. Priserna för ett eget elverk med sol eller vindkraft som omvandlar vatten till vätgas är lägre än dagens oljepannor.  
 
Varje åtgärd att få bort olja och gas från vårt energi system är en vinst för nationalekonomin och inte minst för miljön, det måste ligga i allas intressen att man får bort energier som förgifta vår värld och dit hör den svenska irrvägen med Etanol och Biogas.  
 
Varför sker då ingenting?  
Frågan är lika enkelt som ekonomisk komplicerat. Det handlar om pengar och ”inpinkade” revirer där energi industrin inte bara är den i världen som skitar ned mest, (50% av all C02 utsläpp) som blir den store förloraren. Då är det enklare att jaga enstaka bussar i miljözoner istället för att ta tag i dom riktiga frågorna – vad skall Vattenfall göra i framtiden?  
 
Felet med vätgasen är att den är för enkelt att producera och ger inga tillväxt potentialer för den traditionella energi industrin i framtiden när alla kan skaffa sig ett eget kraftverk. Hur löser vi Vattenfall som bestämmer och förbjuder ditt hushåll att tillverka egen ström? Att samfällsföreningar kan starta ett eget elverk med vätgas, kommuner kan skapa egna kraftverk utan att fråga Vattenfall?  
Vi har idag en teknik som snabbt kan få bort C02 utsläppen men det går inte utan att vi löser energi bolagens monopol och ekonomi. Hur gör vi med oljebolagen när vi kan tanka våra bilar med gratis vätgas hemma eller hos grannen?  
För att få bort C02 som människan producera måste vi alltså ta tag i frågor som i grunden förändra hela samhället, vem har den politiska kraften att start denna process?  
 
Istället matas vi med desinformation och behovet av nya skatter, vi matas med miljöbränslen som i själva verket ökar C02 utsläppen, där LRF berikar sig genom mera bidrag och en miljöminister som sitter i knäet på LRF. Vi har regeringar som är intresse företrädare för olika lobbnings grupper och inte företräder folkets bästa som man vill ge sken av.  
 
Att spelet med sanningen kan pågå beror på en kompakt okunnighet där media matar ut vad regeringen eller olika lobbnings grupper vill få ut. Kärnkraften är därför en viktig bit i samhälls omvandlingen till vätgas varför kärnkraftdebatten en gång för alla borde upphöra, kör så länge det går och utveckla vätgas tekniken under tiden även i Sverige.  
Det finns media som vågar men blir hotade av annonsörer som vill dölja att Etanolen och E85 miljöbränsle ökar i själva verket Co2 utsläppen. Senast var det Teknikens Värld som hade en artikel som stoppades i siste minuten då man gav efter SAAB:s påtryckningar som med skattepengar lurar hela Sverige och många fler.  
 
Utsläpp av Co2 utan kontroll  
15 miljarder ton C02 släpps ut årligen orsakat av de stora skogsbränderna i världen där merparten är anlagda av ekonomiska skäl.  
Dessa skogsbränder släpper ut 11miljoner tusen ton kvicksilver (källa: Max Planck Institutet/ Mainz)  
Vi har Vulkaner som spyr ut Co2 vilka med sitt stoff som slungas ut i atmosfären ger en lägre medeltemperatur för några år framöver som påverka stormar, somrar och vintrar på hela jordklotet.  
 
Vi har dom enorma kalhyggen i regnskogen, Asien, Filipinerna, Malaysia och många andra länder samt platser som släpper fri C02 som träden annars hade neutraliserat.  
Vi tillåter med svenska skattepengar att regnskogen avverkas för att vi skall få billig Etanol.  
Vi har öken områden som breder ut sig då människan förstör där sanden från Sahara som exempel täcker stora delar av Atlanten i atmosfären ända bort till Karibien som är den direkta orsaken till dom stora ovädren i USA, Mexico.  
 
I Sverige släpper vi ut vätgas som förstör ozonskiktet från kemiska industrin på västkusten som motsvar bränsle till1,5 miljoner vätgas drivna bilar. Varför tar vi inte hand om den, det finns teknik och den kostar 1 kr litern, fråga din okunnige politiker så har du svaret.  
I Japan släpper man ut vätgas från industrin för drift av 10 miljoner och i Tyskland för 17 miljoner vätgasdrivna bilar. Men här satsar man hårt på att få igång omvandlingen till vätgas.  
 
Vår skog som skövlas med stora kalhyggen främst i Norrland tar inte längre upp den Co2 som den alltid gjort tidigare, inget man vill höra i vårt land.  
 
Inser du nu att vårt problem inte är tekniskt, att vårt problem inte är viljan, utan att vårt problem är ett gigantiskt ekonomiskt samhälls problem som kräver en total förändring av samhället bort från stor drift av energi, bort från monopolet, ned till Nano och mikroekonomi.  
Vem kan ta tag i denna fråga?  
 
Men vad vi kan börja med en gång, är att sluta predikar osanningar och vilseleda samhället, det är alltid lättare att åtgärda ett problem av denna dignitet när man vet var svårigheterna finns.  
 
Eftersom detta Nyhetsbrev bevakar som kanske det enda oberoende publicistiska forum för kollektivtrafiken måste man kräva från medlemmarna att ledningen för SLTF och BR slutar upp med att sprida fel information. Irrvägen som vi har gått är redan illa nog som nu kräver handgripliga åtgärder så att vi får stopp på Etanol och Biogasen som förgiftar innerstäderna och gör folk sjuka, mycket sjuka där våra barn och barn - barn blir dom som får leva med dagens felaktiga politik. Att fortsätta på denna väg är ansvarslöst och om Sverige varit en rättstat värd namnet hade en och annan åtalats för länge sedan.  
 
Alla har ett stort ansvar med att få stopp på desinformationen!  
Det är faktiskt så att dagens ”rena” diesel är bättre för miljön än Etanolet och Biogasen varför vi hoppas att förnuftet skall segra och hitta vägen för att släppa loss vätgas utvecklingen även i vårt land.  
 
15 miljarder kronor är bortkastade  
Den svenska ensamma vägen med Etanol och Biogas har kostat skattebetalarna hitintills över 15 miljarder kronor. Fortsatt får bensinmackar subvention samt LFR. Tyvärr får även etanol bilar bidrag bara för att den svenska regeringen måste rädda kvar SAAB i Sverige och därmed gav GM löften om 200 miljoner kronor i bidrag för forskning, något annat bidrag kan man inte betala ut då det skulle bli problem med konkurrens myndigheten i EU.  
 
Det är en svår väg att vandra för att komma tillrätta igen, det är många löften som måste brytas, det är en svår omställning. Men lika väl nödvändig.  
 
Lista över samtliga bränslen Co2 utsläpp – framtagen av Volvo  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-7.pdf  
 
Alternativ energi – allt annat än miljövänlig  
Det finns en övertro på alternativ energi, enligt den ledande amerikansk miljöforskaren Jesse Ausubel vid Rockefeller University i New York.  
Han varnar nu för att alternativ energi förstör miljön.
 
Förnyelsebar energi kommer att leda till miljöförstöring i en hittills oöverträffad skala. Det är slutsatsen av en aktuell rapport skriven av miljöprofessor Jesse Ausubel vid Rockefeller University i New York.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-24.pdf  
 
Forskaren Jesse Ausubel är endast en av några tusen andra som varnar sedan åratal för galenskapen med Bio och Etanol bränslen för att nämna några i den svenska irrvägen. Men svensk lobbning står över sanningen.  
 
 
Miljö, det börjar hända stora saker i vår omvärld
 
Varje dag är en förlorad dag som den svenska regeringen låter sig luras av LRF och andra intressegrupper med den inslagna vägen mot en Etanol miljökatastrof som ökar Co2 utsläppen samtidigt som man proklamera att Sverige skall vara ledande i miljö utvecklingen. Få länder har kommit i motsvarande otakt som Sverige där lobby grupper med snäva vinster för ögonen som betalas med subventioner förför svenska folket med PR folk och okunniga journalister som återger felaktigheter.  
 
Dagens Industri den 10 januari 2007 har ännu en gång liksom tidigare Veckans Affärer påvisat galenskapen med Etanol, den nya svenska regeringen med en miljöminister som far genom världen med skygglappar och skall få världen att köpa svensk miljö teknik när alla övriga satsar på Vätgasen där tyskarna inrättat en teknik centrum med uppgift att kontraktera alla specialister i världen för att påskynda omställningen till Vätgas och bränslecellen. (Det skulle vi haft i Sverige om vi hade varit lite på hugget)  
Är det någon mer som förstår hur illa det är där vi i Sverige håller på att förlora framtidens teknik kapplöpning? Samtidigt som tiotusentals människor i främst Stockholm kommer att insjukna pga avgaserna från Etanol som grädden på moset ökar Co2 utsläppen. Kan det bli värre?  
 
Japanska regeringen spendera 19 miljarder kronor enbart i år att ta fram små elkraftverk och bilar som är vätgasdrivna med 0 = Co2 utsläpp  
 
Den japanska regeringen skall minska oljeberoendet genom att satsa på vätgas.  
Regeringen har anslagit för 2007 motsvarande 200 milj euro = 19 miljarder kronor och den Japanska Industrin mer än dubbelt upp på att ta fram små vätgas drivna elkraftverk för hemmet som även ger vätgas/bränslecell till den egna bilen = 0, Co2 utsläpp.  
 
Panasonic och Sanyo tillverka redan nu en i USA designat modul som storleksmässigt motsvarande 2 mindre lådor vilka placeras utanför huset där man med energi från solen eller från gasledningen skapar vätgas som räcker till att husägaren kan slösa hur mycket han vill och dessutom få över energi för att driva 2-3 av hushållets bilar.  
 
Konkurrensen är stenhård från Syd Korea och nu även från Kina som finns med där alla satsar på att omvandlar solenergi till vätgas. Panasonic skall serietillverka en sol omvandlare till vätgas med början av 2008.  
 
Det måste vara en chock för svenska politiker som blir duperade från högsta ort att vi i Sverige är det ledande landet, något vi aldrig varit annat än att tillintetgöra skattepengar.  
 
Den Japanska bilindustrin hänger på!  
Honda, Toyota, Nissan, Hino, Suzuki och Mazda har alla bilar som före 2010 kommer att drivas enbart med bränslecellen under tiden använder man sig av hybridmotorer.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-1.pdf  
 
Etanoldrift driver upp matpriser och ökar svälten i världen
 
Jakten på etanol för användning som drivmedel riskerar att driva upp priserna på livsmedel och på sikt leda till ökad svält i världen. Det hävdar amerikanska jordbruksekonomer.  
I takt med att efterfrågan på etanol ökar används allt större markområden till energiframställning, på bekostnad av utrymmen för matproduktion.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-2.pdf  
 
Minister Eskil Erlandsson (Jordbruksminister) tvekar om etanol
 
Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) vill föra in en etisk aspekt på användningen av spannmål som biobränsle. -Med en miljard människor utan mat för dagen når vi snart en brytpunkt, säger han till jordbrukstidningen ATL.  
Då kan man fråga sig om vi kan fortsätta nyttja spannmål till etanol, säger jordbruksministern.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-3.pdf  
 
Evobus / Mercedes information om axeltryck för Bränslecelldrivna bussar
 
Stockholms politiker menar att man inte kan ha bränslecelldrivna bussar då dom är för tunga, man kan bli förtvivlad för mindre. Varifrån kommer detta oförstånd och vem tillåter dylika personer sitta vid maktens bord?  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-13.pdf  
 
Till slut, vår tidigare statsminister Göran Persson och mp anarkisten Eriksson lobbar nu för vätgasen, senast i Almedalen Visby 2007, dom som har lett in Sverige på irrvägen med Etanol och inte tillåtit att ordet vätgas fick omnämnas.  
Det svänger fort!  
 

 
 
Socialism = först tar man över företagen – sedan folkets hjärnor  
 

 
 
Buss & Kollektivtrafiken  
 
1)  
 
Vem kan hjälpa Anna Grönlund nye VD:n för BR att förstå hur branschen fungera?
 
 
 
Det är dom första 100 dagarna som Anna skriver om. Det känns mest som gammal skåpmat och så den inlärda lögnen om miljövinsten och förlåt vilken produktutveckling? Den sker i vart fall inte hos bussbolagen utan hos länsbolagen och där är det magert, kan någon ge Anna en snabbkurs hur monopolet fungera?  
Undra när det skall upp ett ljus för Anna att vi har ett struktur fel i samhället, felet är länsbolagens monopol, ta bort den och bussbranschen kommer att återhämta sig.  
 
Men det kanske är några nummer för stort? Och vad skall SLTF säga och ”dina” medlemmar som Swebus, Busslink, Veolia och andra som sitter i knäet på makten?  
Dom små medlemmarna kommer inte ha din fokus, för du förstår ändå inte deras dagliga problem får jag förmoda.  
 
Socialism börja med att man tar över företagen – därefter hjärnan hos folket!  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-1.pdf  
2)  
 
Det är dax att släppa lös hjärnorna från dagens inrutade kollektivtrafiks tänkande
 
 
Lars Levinson driver resebolaget Lappland 4 u och Fjällbuss i Tärnaby.  
Här kommer en dags färsk händelse som visar hur sjuk den svenska lagstiftningen är – och med ett BR som anpassa sig och inte driver en förändring – är alla småföretagare i branschen lurade – lämna förbundet är mitt råd – annars kan det aldrig bli någon ändring. / toni  
Arbetslös!  
 
Är ute på semester. Sitter just nu i en husbil nere i Klågerup i Skåne.  
Fick sent på fredagen besked från upphandlingen där hemma att man nu mer är arbetslös. Det va som fa.. det. Lite förvånad att Swebus var så intresserad av några små skollinjer i fjällvärden.  
 
Avveckling eller utveckling  
Har i dag börjat med planeringen av den närstående avvecklingen. Det finns ju betydligt roligare jobb. Och vilken omställning det blir! Från idag 11 bussar till 3 st efter nyår. Ja jag vet att jag skrev att jag skulle bli arbetslös, men det var så det kändes då när beskedet kom. Jag har en linje kvar eftersom den inte var under upphandling och sen har vi två turistbussar så nog kan jag räkna med arbete framöver.  
 
Jag kollade lite snabbt in på Anna Grönlunds blogg det var ju en kul grej, att blogga de första 100 dagarna. Nu är det bara att hoppas på att det blir något konstruktivt och bra för bussnäringen. Jag är tveksam att det kommer att ske några större förändringar. Som jag skrivit tidigare så är det viktigaste att det komma till en ny huvudmanna reform. Så länge vi har länshuvudmännen som har monopol på kollektivtrafik kommer trafikutövarna att vara pressade och ha lönsamhetsproblem. Det finns i stort sett inget insitament att tjäna pengar i dagens system och heller inga större utvecklings möjligheter. Med den typ av avtal som jag har idag med länsbolaget så är bästa affären om jag lyckas skrämma iväg alla resenärer och slippa ta något gods, då skulle jag slippa betala för städning och korta av arbetstiden på chauffören.  
 
Det är dax att släppa lös hjärnorna från dagens inrutade kollektivtrafiks tänkande. Att det ska vara någon slags Robin Hood fördelning det kan man ju glömma, det är ju redan idag en enorm skillnad på biljett priset över landet. Och när man kollar in på de olika rabattsystemen då är det ju en djungel, vartenda län har nog hittat på ett eget på sin egen kammare istället för ett gemensamt system. Det är inga små förändringar som behövs utan det är radikala omkastningar bussbranschen behöver.  
 
Toni kommentar  
Anna Grönlund, du kan väl ha Lars Levinson som testobjekt – produktutveckla du åt honom med dina kamrater och förklara för honom alla fel han har gjort.
 
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-2.pdf  

 
 
3)  
 
Insändare betr Västerdalsbanan
 
hela artikeln på denna länk nr 20  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=899&show=899  
 
Tjena Toni  
Läsare som vanligt din sida så fort jag hinner.  
Bra kommentar om denna bana.  
Det bästa med tågtrafiken mellan Borlänge och Malung är  
att den ständigt måste köras med buss för att fungera.  
Bussägarna är mycket nöjda med detta. Banan är föråldrad med en maxfart på 80km(tim köres med de 2 ltinotågen som bla ett döptes till Gunde Svan men han såg till att namnet togs bort pga. att de fungerade dåligt.  
Kommunisten och lokföraren Leif Lindström är en av de sista entusiasten för detta spektakel.  
 
Med varma Hälsningar  
xxxxxxxxxxx  
 

 
 
Samhälle  
 
4)  
 
Alkoholrazzia i Grisslehamn
 
 
Den svenska tullen slog i onsdags den 25 juli 2007 till med en storrazzia vid Eckerölinjens  
terminal i Grisslehamn och kollade samtliga passagerare som gick i land.  
Tullen är kritisk mot att den finländska lagstiftningen gör det möjligt för  
ungdomar att åka över till Åland och köpa alkohol.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-4.pdf  

 
 
Miljö  
 
5)  
 
Jämförelse av driftskostnader för Hydrogenfordon 2007.
 
 
På listan som visar olika bilmodellers utsläpp där den rekommenderade 120 gr/km vilket EU har som uppsatt mål, varför Etanoldrivna Volvo/SAAB/Ford bilarna ej kunnat inräknas då utsläppen redan i tillverkningen är 3,4 gånger bensinbilen,  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-5.pdf  

 
 
6)  
 
Vasaloppet, Tour de France
 
…och hundratal andra arrangemang där det finns mängder med följe bilar som spyr ut avgaser. Den 16 juli 2007 hade Svenska Dagbladet en artikel där man ställde frågan – borde inte följefordonen köras på vätgas? Med 0 = Co2 utsläpp?  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-6.pdf  

 
 
7)  
 
Vätgastankstationer växer upp som svampar inom IPHE. Infrastrukurer har redan börjat fungera !
 
 
Sedan 22 mars-07 har följande städer startat upp sina H2-tankstationer:  
Hamburg : Alster + Köhlbrand + Flygplatsen.  
Düsseldorf (vid Mässan ) + Stuttgart (flygplatsen + München (Detmoldstr.)  
Norge (Porsgrunn, som har högsta kapaciteten för 100.000 vätgasbilar)  
+ Skottland + Turkiet. Med 0 = Co2 utsläpp?  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-7.pdf  

 
 
8)  
 
Svensk Vind/vätgasindustri blir exportindustri!
 
 
Glädjande att svenskt kapital får fram en framtidsprodukt som direkt passar in i Världens Klimatproblematik (NOLL CO2 ). Och den svenska bussbranschen med SLTF och BR lurar Sveriges folk och politiker med Etanol fordon som kräver mint 3,4 mer energi och ökar Co2 utsläppen, det snällaste jag kan komma på är – total hjärnsläpp!  
 
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-8.pdf  

 
 
9)  
 
Putin ordnade Vinterolympiaden till Sochi, staden vid ryska Svarta havet som får vätgas drivna fordon med 0 = C02 utsläpp
 
Detta fick Sochi mot garantier på 12 miljarder US dollar och en förbättrad  
luftgaranti i form av vätgasfordon till såväl tävlande som besökare.  
50.000 poliser skall specialutbildas, 3 alternativflygplatser ska byggas i  
Omgivningarna  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070730-9.pdf  

 
 
10)  
 
Alternativ energi – allt annat än miljövänlig
 
 
Det finns en övertro på alternativ energi, enligt den ledande amerikansk miljöforskaren Jesse Ausubel vid Rockefeller University i New York.  
 
Han varnar nu för att alternativ energi förstör miljön.  
Förnyelsebar energi kommer att leda till miljöförstöring i en hittills oöverträffad skala. Det är slutsatsen av en aktuell rapport skriven av miljöprofessor Jesse Ausubel vid Rockefeller University i New York.  
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-24.pdf  
 
Forskaren Jesse Ausubel är endast en av några tusen andra som varnar sedan åratal för galenskapen med Bio och Etanol bränslen för att nämna några i den svenska irrvägen. Men svensk lobbning står över sanningen.  
 
 

 
 
I egen sak!  
Detta är mitt Nyhetsbrev nr 300!
 
 
Av gensvaret jag får från läsarna, och den överväldigande mängden besökare på webbsidan samt antalet abonnenter av mitt Nyhetsbrev är det uppenbart att den fyller sin funktion.  
Jag appellera till alla dom små bussföretagen som blir misshandlade av vårt system i Sverige, skriv lite oftare om dina bekymmer, som jag kan publicera utan att du känns igen. Det är viktigt för näringen och inte minst ditt förbund som saknar mark kontakt att dom får reda på hur det verkligen är ställt. Det borde ligga i allas intressen att vi får stopp på länsbolagens monopol och att det blir ett stopp är ingen tvekan då inget samhälle har råd med att köra bort dryga 50 miljarder kronor årligen på en sällsam lekstuga för byråkrater.  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 81 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Jämför gärna med generösa rabatter hos våra kollegor och jämför netto priset hos oss – kolla du också.  
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
 
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och på över 6.400 destinationer)
 
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.