Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter Varning Schönfelder nr 14 den 6:e Maj 2007  
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Hur kan vi få Maud Olofsson, Andreas Carlgren, Fredrik Reinfeldt och andra regeringsmedlemmar slutar med att låta påskina att Sverige är en förebild inom miljö främjande åtgärder?
 
Fick en inbjudan att till ett möte med en handfull regeringsmedlemmar och en lång rad svenska riksdagsmän, folk från departementen, Nutek, Vinnova och Innovationsbron, uppfinnarföreningen, miljöaktivister och anarkister, lobbningsgrupper i det oändliga, chefer för allehanda branschorganisationer (ej från BR och SLTF) och så några debattörer fanns med i publiken. Och som oftast i dessa sammanhang fanns det inga personer från den krassa verkligheten, entreprenörer och folk med en helhetssyn.  
 
Det är tunt med entreprenörer och folk med jordnära kunskaper.  
Maud Olofsson är mitt inne i ett resonemang om statens roll i innovations och miljöpolitiken. Den är viktig, menar Maud Olofsson. Och tar som exempel Saab i Trollhättan. Näringsministerns samtal med GM-ledningen i Detroit under bilmässan för några månader sedan var, enligt Maud Olofsson själv, en viktig pusselbit för att behålla Saab i Sverige.  
 
”Beslutet att låta Saab utveckla nästa plattform för GM har att göra med de samtal vi förde med GM-ledningen i Detroit. De frågade om den ”svenska staten kommer att fortsätta stötta utvecklingen av miljöbränslen på det sätt vi gjort”, säger Maud Olofsson. Det går undan när politiker för ett resonemang vilket ingår i taktiken för att slippa besvärliga frågor, min hade varit följande, kan Maud skilja på bidrag och bidrag? Skulle man ge bidrag för att behålla SAAB i Sverige skulle det omedelbart strida mot EU lagen, WTO och vad mer.  
 
Det är däremot att kalla det för forskning av miljöbränsle det är den krassa verkligheten när GM och alla stora biltillverkare står i domstol var och en med ett skadestånd på 20 miljarder US dollar vardera som drivs från staten Kalifornien därför att biltillverkarna förorena USA med avgaser även med Etanol som i USA framställs med majs som visat sig öka Co2 utsläppen.  
 
Det är politik på i den högre skolan man talar om bidrag men inte hur man skall kontrollera resultaten. FORD har nämligen dragit i nödbromsen där även Volvo personbilar stoppade Etanol bil tillverkningen.  
 
Är det inte så att GM chefen syftade på ett bidrag för att hålla kvar SAAB eftersom plattformen till bilen ingenting har att göra med bränslet till motorerna?  
 
Maud lovade som näringsminister att GM fortsatt skall fortsatt få bidrag. Hon kvantifierar till och med statens pris för att behålla Saab i Sverige. 200 miljoner kronor har fordonsprogrammet kostat, vilket bekräftas av Vinnovas generaldirektör Per Eriksson.  
 
Maud Olofsson beskiver sig själv som en innovatör samt att hon tar miljö frågor på allvar. Hon lär vara dålig på att lyda säger viskandes min bordsgranne. Han minns att Maud från sin tid som handläggare på länsstyrelsen att hon ansåg innovatörerna vara de mest besvärliga att ha att göra med. Och att systemet även i den nya regeringen fortfarande betraktar dem som just sådana, besvärliga. Maud Olofsson kör därför en Ford bil med Etanolbränsle i övertygelsen att hon därmed skonar miljön, ja, hon är så övertygad att hon lovar GM minst 200 miljoner i bidrag där hon blandar ihop sakfrågan, GM vill ha bidrag för att minska sina förluster i Trollhättan och Maud tror att hon skapar mindre Co2 utsläpp med Etanol när sanningen är den motsatta. Bidragen har sålunda inget med miljöpolitik att göra däremot kamouflerad subventionspolitik och det är en helt annan politisk fråga.  
 
Innovationsdebatten går lite trevande däremot saknas det inte en kristall klar inställning till Etanol och Biogas. Själva grundfrågan, vad är miljö och vilka är det som förorsakar mest Co2 utsläpp då blir det svepande tal om vi måste, vi skall, vi är bäst i världen. Jaha bäst i världen i vaddå? Hur var det nu med Vattenfall, EON och andra energi producenter som står för 50% av all Co2 utsläpp? Och bönderna står för runda slänga 30% genom övergödsling och annat, flyget med 4% och resten 16% är alla Sveriges fordon, fartyg, oljepannorna från husen och lite smått och gott. Vattenfalls lednings monopol och ersättning från ett avtal sedan 70 talet kan vi ta upp detta, nej det hör inte hit, nähä men energibolagens utsläpp då, nähä det är ett annat forum.  
 
Normalt kretsar debatten alltid kring två saker: den så kallade svenska paradoxen, att vi forskar väldigt mycket, men är urusla på entreprenörskap. Våra patent och vår forskning stannar på högskolorna eller tas över av utländska finansiärer och företag. Forska väldigt mycket? Titta man på fördelningen av forskningsmedel så är det staten som har ansvaret som följer direktivet från regeringen fast man inte gillar detta påstående när det kommer till tals och ställer man frågan varför det praktiskt taget inte forskas i vätgas/bränslecell då kommer svaret det är en teknik om 20 – 30 år.  
 
Och bristen på kapital, en debatt som alltid slutar i att förmögenhetsskatten är det största hind¬ret. Svenska statens samt privata stiftelser, kalla dom för de rika fastrarna har lagt sina pengar utomlands i stället för att bidra med såddkapital till släktingarnas företagsidéer i Sverige, är det inte en paradox att man använder skattebetalarnas pengar att investera i andra länder?  
 
Det sistnämnda är efter vårbudgeten ingen debatt längre. Nu återstår att se om förmögenheterna går till nystartade företag också. Maud Olofsson hän¬visar frågan om hur mycket riskkapital hon förväntar sig efter den avskaffade förmögenhetsskatten till finansdepartementets Ingemar Hansson vilken vrider sig som en mask när han hör Mauds framtidshopp. När han förmanande svara på Mauds påstående så är han vag som en rådig statstjänsteman rent generellt är, man skall inte säga, helst ingenting, för mycket är farligt man vet ju aldrig vem som styr nästa år varför han istället pratar om långsiktiga effekter. Ett säkert kort Ingemar! Vinnovas Jan Edling, som en gång i tiden gjorde sig omöjlig på LO genom en rapport om sjukfrånvaro, uttrycker sina dubier. Han tycker att man borde ha riktat avskaffandet av förmögenhetsskatten så att den gynnar dem som placerar pengarna i tillväxt, inte de som betalar av lånen på villan.  
 
Men hallå där, vart tog pengarna till en miljövänlig forskning vägen?  
Men samtidigt tycker näringsministern att staten inte ska peka ut områden som Sverige ska vara framgångsrika på. Förlåt vaddå skulle vi inte vara… – nej förlåt vi är ju redan världsledande i miljöfrågor? Marknaden skall sköta det kommersiella, OK låter bra men varför har vi då länsbolag med ett monopol? Länsbolag som har en politisk styrelse där man med SLTF, en annan politruk styrd verksamhet skall öka Etanol och Biogasfordonen när världens expertis varnar för hälsobieffekterna och inte att förglömma att Etanol och Biogas ökar utsläppen av Co2, var det inte vad vi skulle få bort?  
 
Visserligen har några av världens bästa teknik genombrott skapats där ¬Ericsson i samarbete med Televerket, sydkoreanska statens beslut att satsa på platta skärmar varit framgångsrika men endast initialt ingen har väl glömt när Ericsson fick för sig att man styrde teletekniken i världen och snabbt var man närmast en konkurs man kan komma. Detta delar man med ett av de mest formidabla fiaskona i teknikvärlden som franska Minitel.  
 
Men i vårbudgeten ligger ändå en halv miljard till miljöteknik. Maud Olofsson hoppas visserligen på att riskkapitalbolagen ska vakna, efter att hon skällt ut dem offentligt.  
 
”Dialog”, säger hon, ”en dialog mellan stat, näringsliv och akademi”. Så ska Sverige bli ett framgångsrikt innovationsland. Hur många jobb som satsningen på kommersialiseringen av innovation och bättre företagsklimat ska skapa vill Maud Olofsson absolut inte svara på.  
 
Det gör hon rätt i, än har aldrig dylika förväntningar inträffat eftersom det sällan är en fråga för en isolerad åtgärd, en subventions baserade stats ekonomi är ingen enkel uppgift att riva upp! Regeringen ska skapa 175 000 jobb, men hon hoppas att det blir betydligt fler visst fint men vart tog avregleringen vägen och varför skall vi fortsatt ha länstrafikbolag som överdebitera skattebetalarna med mångdubbelt mer pengar än samtliga forskningsprojekt sammanlagt?  
 
Frågan jag ställde hur kommer det sig att övriga världen satsar på vätgas/bränslecellen som idag är den enda fullt möjliga tekniken för 0 = Co2 när vi i Sverige investera oss fast med miljarder i subventioner som enbart gynnar LRF lobbyn men inte miljön med Etanol och Biogas som istället ökar utsläppen av Co2 och hur är det möjligt att kalla ett fordon för miljö bil när det fortsatt släpper ut Co2?  
 
Det blir tyst inför denna bild från verkligheten.  
 
”Jag menar allvar”, lägger jag till.  
Någon debatt blir det inte! Istället ställer sig Maud upp varför denna typ av samtal alltid slutar med att trycka till socialdemokraternas nya partiledare Mona Sahlin.  
 
”Man ska få bli rik på att blir företagare i Sverige. Det skulle jag vilja höra komma över Mona Sahlins ”läppar” säger hon, innan hon sveper ut ur salen och där står alla tjänstemän inför förundrade blicka som rest hit från när och fjärran vilket skattebetalarna betalat.  
 
Jag undra i min stillsamhet, jag blev inbjuden för att ge min syn på bussar utan Co2 utsläpp, istället blir det politik och undrande över varför inte bussbranschens företagare få blir rika på innovation och på sina affärsidéer? Varför saknas BR i detta forum eller ännu bättre hur är det möjligt att BR och SLTF har samsyn i alla frågor? Ett SLTF som driver en politik där ännu fler medlemmar kommer att gå i konkurs inte på sin oskicklighet utan att SLTF driver sakta fram nya krav som leder till dränering av kapital och uppdrag till branschen vilka skall utföras av monopolisterna. Om BR och SLTF är överens om dragen då har vi ett förbund för mycket och borde det inte startas upp ett nytt förbund för innovatörerna, dom som finns kvar? Alltmedan dom finns kvar?  
 
Bidragsetablissemanget begrundar saken och mitt inhopp varade i 45 sekunder medan världen kör ifrån oss så det brakar.  
 
Miljöanarkisterna lommade iväg, hade väl hoppats om ett totalförbud för bilar där alla skall fortsättningsvis resa kollektivt som i Nord Korea möjligen redan från årsskiftet eller vad?  
 
Det var säkerligen smart av Maud och andre regeringsdeltagare att försvinna så att man slapp stå upp med frågor som man inte kan svara på i ett land som saknar ett genomtänkt miljöprogram, men inte är i avsaknad av retorik! Därför är vi fortsatt bäst i världen! Fråga mig bara inte i vaddå, inte inom miljön i vart fall.  
 
Jag ser det som min medborgerliga skyldighet – att informera korrekt!  
Läs nedan artikel nr 1 om Japan som skall byta ut 50 miljoner bilar till vätgas inom 15 år!
 
 

 
 
Miljö  
 
1)  
 
Japanska regeringen spendera 19 miljarder kronor enbart i år att ta fram små elkraftverk och bilar som är vätgasdrivna med 0 = Co2 utsläpp
 
 
Den japanska regeringen skall minska oljeberoendet genom att satsa på vätgas.  
Regeringen har anslagit för 2007 motsvarande 200 milj euro = 19 miljarder kronor och den Japanska Industrin mer än dubbelt upp på att ta fram små vätgas drivna elkraftverk för hemmet som även ger vätgas/bränslecell till den egna bilen = 0, Co2 utsläpp.  
 
Panasonic och Sanyo tillverka redan nu en i USA disignat modul som storleksmässigt motsvarande 2 mindre lådor vilka placeras utanför huset där man med energi från solen eller från gasledningen skapar vätgas som räcker till att husägaren kan slösa hur mycket som hälls och dessutom få över energi för att driva 2-3 av hushållets bilar.  
 
Konkurrensen är stenhård från Syd Korea och nu även från Kina som finns med där alla satsar på att omvandlar solenergi till vätgas. Panasonic skall serietillverka en sol omvandlare till vätgas med början av 2008.  
 
Det måste vara en chock för svenska politiker som blir duperade från högsta ort att vi i Sverige är det ledande landet, något vi aldrig varit annat än att tillintetgöra skattepengar.  
 
Den Japanska bilindustrin hänger på!  
Honda, Toyota, Nissan, Hino, Suzuki och Mazda har alla bilar som före 2010 kommer att drivas enbart med bränslecellen under tiden använder man sig av hybridmotorer.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
Etanoldrift driver upp matpriser och ökar svälten i världen
 
 
Jakten på etanol för användning som drivmedel riskerar att driva upp priserna på livsmedel och på sikt leda till ökad svält i världen. Det hävdar amerikanska jordbruksekonomer.  
I takt med att efterfrågan på etanol ökar används allt större markområden till energiframställning, på bekostnad av utrymmen för matproduktion.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
Minister Eskil Erlandsson (Jordbruksminister) tvekar om etanol
 
 
Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) vill föra in en etisk aspekt på användningen av spannmål som biobränsle. -Med en miljard människor utan mat för dagen når vi snart en brytpunkt, säger han till jordbrukstidningen ATL.  
Då kan man fråga sig om vi kan fortsätta nyttja spannmål till etanol, säger jordbruksministern.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Här har du svaret varför du aldrig ser BR i Etanol debatten
 
 
Det finns en fantastisk förmåga hos vissa grupper att helt enkelt osynliggöra obehagliga personer. De får inte synas eller höras  
 
Har du också undrat over varför din branschförening aldrig syns I media med ett försök att komma tillrätta med irrvägen om miljöbränsle där man från politikerhåll via länsbolagen vill öka Etanol eller Biogasen i fordonen och påstå att man därmed minska belastningen på miljön fast världen expertis säger motsatsen?  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Ful som stryk men en jäklig cool miljö vänlig buss
 
 
The technology was developed by NASAs Jet Propulsion Laboratory  
http://news.com.com/2300-11386_3-6170658.html?tag=ne.gall.rbcs  
 

 
 
6)  
 
4000 politiker och över 10 000 mottagare samt dryga 20 000 besökte webbsiten, dom fick förra veckan information om irrfärden med Etanol och Biogasen  
Det blev en hel del mail och telefonsamtal – jag publicera några  
Den som jag tillskrev först var Bo Holmström som gjorde TV 4 reportaget.  
detta är hans svar av flera andra som jag finner anledning att publicera eftersom det visar att han nu backar och ge mig rätt! Det hade varit BR:s uppgift att skapa en rättelse men som i artikeln xx kan du se att BR har sålt sanningen till förmån för att krypa inför sina stora medlemmar som gör allt för ryggdunka SLTF folket, förräderi kallas sådant och du betalar medlemsavgift till en sorkig förening?
 
Bo Holmström TV4 svarar:  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Lista över samtliga bränslen Co2 utsläpp – framtagen av Volvo
 
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-7.pdf  
 
 

 
 
Samhälle  
 
8)  
 
Skräck (föreningen) partiet, nej det handlar inte om BR  
 
Men nog påminner det mig mycket om hur det går till på BR? Läs och skapa din egen uppfattning!
Det finns en fantastisk förmåga hos vissa grupper att helt enkelt osynliggöra obehagliga personer. De får inte synas eller höras  
(BR förlåt) det skall vara Folkpartiets satsning på att våga tala klarspråk – den gällde inte internt.
 
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-8.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
”Ersätt kollektivavtal med individuella”  
”Ingen har rätt att förhandla och skriva avtal på mina vägnar. Det är riktiga avtal som ska gälla på arbetsmarknaden”. Riksdagsmannen Fredrick Federley är idag lika mycket egen företagare som politiker när han diskuterar arbetsmarknaden.
 
 
Dagens regler på arbetsmarknaden är utformade utifrån den gamla föreställningen att arbetsgivaren alltid är den överlägsne och starke, och att den anställde i stort sett är livegen. Men jag är lika beroende av mina anställda som de är beroende av mig.  
 
Jonas Milton, vd för Almega, passade också på att kritisera fackförbunden, och menade att de bygger murar utåt.  
De bryr sig om de som har jobb, men struntar i dem som står utanför arbetsmarknaden, sade han, och var mest kritisk till lagen om minimilön.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-9.pdf  
 
 

 
 
Buss & kollektivtrafik  
 
10)  
 
Insändare
 
 
Hej Toni  
Såg kopior på Neoplan ”Kinesiska starliner” som far runt i Bangkok  
Insändaren handlar också om Silja/Tallink, Svenssonbuss, Eurolines hädanfärd,  
Ekmanbuss, GDG Continenbus mfl  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-10.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
Det finns dom som har insikten – tillsammans blir vi starka
 
Cisco System, Intel, Microsoft och flera andra stora aktörer i branschen har gått samman för att med gemensamma krafter försöka få Sverige uppkopplat med bredband med över 100 Mbit/s.  
- Sverige hamnar på efterkälken om vi inte satsar, säger Örjan Mattson, ordförande för Kista Broadband Alliance.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-12.pdf  
 
 
läs också Tonis kommentar där han efterfråga var finns motsvarande klarsynthet inom bussbranschen?  
 

 
 
13)  
 
Evobus / Mercedes information om axeltryck för Bränslecelldrivna bussar
 
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-13.pdf  
 
 

 
 
Turism  
 
14)  
 
Snacka om tilltro till marknaden.
 
 
De om någon borde veta om marknaden är mättad. Dubai med 1,3 M invånare har redan 6 av världens 10 största köpcentra.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-14.pdf  
 
 

 
 
Uppsnappade klipp, underhållande läsning med andra ord  
 
15)  
 
Hillary Clinton, Anna Grönlund, Mona Boström, Fredrik Reinfeldt, Mats Svegfors, Boris Jeltsin, Nalin Pekgul, Lars Leijonborg, Margot Wallström, Carl Bildt,  
Sångaren Mikael Wiehe, Anders Borg, Sven Otto Littorin, Fundamentalisternas segertåg,,att kolonisera andra planeter, Feministiskt initiativ, svenskarna är de mest isolationistiska av samtliga nordiska medborgare.
 
 
Läs hela artikeln på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070506-15.pdf  
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Nya flygplatser: Sevilla och Reus (Tarragona) söder om Barcelona
 
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, Granada, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
Hyr din bil i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)
 
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.